stop WHO

Onze rechten en vrijheden staan op het spel

stop WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie pleegt een coup. Onder het mom van een betere voorbereiding en respons op de volgende pandemie tracht de WHO de absolute controle over de wereldbevolking te krijgen.

Ondemocratisch gekozen bureaucraten menen ons te moeten overheersen? Wie heeft dat bedacht?

Leer de WHO kennen!

Machtshebbers
Hebben de globalisten de WHO gekaapt? Drie mensen die de meeste macht hebben bij de WHO zijn alle drie misdadigers?

Geldstomen
Wie betaalt bepaalt. De donateurs hebben invloed op de besteding van hun geld. Is de WHO een front voor het bedrijfsleven?

Bureaucratie & AI
Waarom genieten de werknemers van de WHO ongekende privileges en belasting-voordelen?

Belangenverstrengelingen
De corporate take-over. De WHO creëert de markt voor multinationals? Gaat het over gezondheid of over geld?

Klokkenluiders
Dr. Astrid Stuckelberger werkte ruim 10 jaar voor de WHO. Zij heeft de take-0ver intern zien gebeuren.

Exit WHO
Tien redenen waarom  we de WHO dienen te verlaten. Zwijgen is toestemmen. Rechten en vrijheden staan op het spel.

 

Meer weten? Ga naar pagina WHO

Drie instrumenten waarmee de WHO
de wereldbevolking onder haar absolute controle wil krijgen

IHR

Wat is het? Hoe en door wie wordt deze regeling misbruikt? Wie profiteert?

Ga naar pagina: IHR

Pandemic Treaty

Het verdrag dat van de WHO een dictatuur maakt. Wie, wat, waar, wanneer?

Ga naar pagina: Pandemic Treaty

One Health

Eén medische oplossing? Al het leven op aarde onder controle van de WHO?

Ga naar pagina: One Health

Onderzoeksjournalist James Corbett legt in de onderstaande video uit wat de International Health Regulations en het Pandemie-verdrag – beide ontworpen door de WHO – inhouden, en wat de implicaties zijn voor de toenemende machtsverschuiving van nationaal naar internationaal bestuur. (begin op 5:00 min)

 

STOP Verenigde Naties

De Verenigde Naties plegen een coup. Onder het mom van het beheersen van klimaatverandering trachten de VN de absolute controle over de wereldbevolking te krijgen.

De WHO gebruikt het coronabedrog om haar macht uit te breiden. De VN gebruikt het klimaatbedrog om haar macht uit te breiden. Beiden werken aan een ondemocratische wereldregering die wordt bestuurd door de rijkste 1% van de wereldbevolking.

Meer info: pagina ‘Bedrog’, pagina ‘Verenigde Naties’, en pagina ‘Globalisten‘.

Twee instrumenten waarmee de VN de wereldbevolking
onder haar absolute controle wil krijgen
Sustainable Development Goals

Wat is het? Hoe en door wie wordt deze regeling misbruikt? Wie profiteert?

Ga naar pagina: SDG

Green Deal

Wat is de Europese Green Deal? Enorme schade aan het milieu, bodemloze geldverslinder en gedoemd om te falen?

Ga naar pagina: Green Deal

Stop globalisten

Mondialisering (of globalisering) is het proces van steeds verdergaande centralisering van macht en geld ten behoeve van de 1% rijksten der aarde (de globalisten) – ten koste van de 99%.

De WHO, de UN, het WEF etc. worden gefinancierd en/ of aangestuurd door ‘globalisten’. Instanties die misschien ooit goed begonnen, zijn gekocht door de 1%, die haar macht steeds verder uitbreidt.

Informatie is cruciaal. De transitie die de globalisten voor ogen hebben gaat niet alleen over het omvormen van democratieën naar een werelddictatuur, maar ook over het omvormen van vrije mensen naar door kunstmatige intelligentie gecontroleerde en aangestuurde mensen. Dit willen zij onder meer bereiken door digitale paspoorten en identiteiten, controle over ons geld met CBDC’s en mogelijk het chippen van mensen. Het doel is ultieme controle, wat ten koste gaat van onze vrijheden en grondrechten.

Meer info: pagina ‘Globalisten’

Geneve - het hoofd van de slang
De getuigenissen van Pascal Najadi, voormalig Zwitsers bankier en nu filmmaker en dr. Astrid Stuckelberger, WHO klokkenluider. Najadi roept de Zwitserse justitie op de leden van dit syndicaat te arresteren.
 

Kunnen we wat doen?

Wat kunnen we doen? Bewustwording is het allerbelangrijkste. Een onwetende bevolking is veel gemakkelijker in toom te houden dan mensen die het smerige plan doorzien.

  1. Informeer uzelf!
  2. Breng uw dierbaren op de hoogte van deze website
  3. Ga naar de actiepagina op deze site met ideëen over wat u nog meer kunt doen.

 

De WHO is een ondemocratisch gekozen, corrupte organisatie die onder invloed van
haar donateurs bezig is om een totalitaire wereldregering op te zetten. Exit WHO!

We, the people of the World,
do NOT recognize the World Health Organization
as being anything other than an advisory body,
with no power whatsoever to enforce
the recommendations that they make

In all matters,
we the people make up the whole-of-society and
we are the masters of the whole-of-government.
We claim our right to personal,
individual sovereignty in all matters,
and cede that authority

only to God, our Creator.
We, the people of the world
are responsible for our own health, and
WE ARE NOT ANSWERABLE TO THE WHO.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.