Actie

Hoe roepen we de WHO een halt toe?

 

We kennen inmiddels allemaal het probleem: de WHO probeert je medische vrijheden te overrulen en je lichamelijke autonomie af te schaffen in naam van hun gewetenloze agenda. Maar wat is de oplossing? James Corbett levert al heel lang uitstekend werk als onderzoeksjournalist. In deze video verkent hij de ideeën, organisaties en acties die al in beweging zijn om de WHO-tirannie te stoppen en onze medische soevereiniteit terug te krijgen.

 

Tijdcodes: Hoe roepen we de WHO een halt toe

00:00:16 — Waar je meer informatie kunt vinden over de voorgestelde wijzigingen op de IHR en het pandemieverdrag in wording.

00:03:20 — Vier hoofdcategorieën van oplossingen: petities, wetgevende maatregelen, juridische stappen en antipolitieke actie.

00:04:51 — Petities

00:05:42 — Wetgevende acties

00:07:34 — Juridische acties

00:08:38 — Antipolitieke acties

00:09:50 — Dr. Meryl Nass & Door to Freedom

00:25:19 — James Roguski & Screw the WHO en Exit the WHO

00:36:13 — Antipolitieke actie – nietigheid – The 10th Amendment Center

00:44:14 — Mening van James Corbett, wat heeft nu echt zin?

00:51:18 — Dr. Meryl Nass over wat te doen als het pandemieverdrag wordt aangenomen

00:54:44 — Kan de overname gestopt worden? Is het mogelijk?

01:00:18 — James Roguski over de woordsalade van de WHO

 

 

Wat kan ik doen?

Er zijn drie acties die u direct al kunt ondernemen:

1. Oproep tot het waarborgen van de rechtsstaat – Teken de open brief aan de WHO

 

Tekst van de Open Brief

Oproep tot het waarborgen van de rechtsstaat, rechtvaardigheid en een adequaat evaluatieproces in het wetgevingsproces van de WHO inzake pandemische paraatheid en reactie

Lees en onderteken de onderstaande open brief. Het is zeer urgent en belangrijk voor uzelf en iedereen. Lees waarom:

Eind mei van dit jaar zullen 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stemmen over de aanvaarding van twee documenten die samen de internationale volksgezondheid – en de manier waarop staten met elkaar moeten omgaan wanneer de directeur-generaal van de WHO een noodsituatie afkondigt – zullen veranderen. Deze ontwerpen, een Pandemieovereenkomst en wijzigingen aan de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), zijn bedoeld om juridisch bindend, met andere woorden verplicht, te zijn – en de relatie tussen staten en de WHO te regelen.

Hoewel ze belangrijke gevolgen hebben voor de gezondheid, de economie en de mensenrechten, wordt er minder dan twee maanden voor de geplande stemming nog steeds over onderhandeld door verschillende commissies. Ze zijn met ongebruikelijke haast ontwikkeld, ervan uitgaande dat het pandemierisico snel moet worden beperkt.

Hoewel inmiddels is aangetoond dat deze urgentie wordt tegengesproken door de gegevens en citaten waarop de WHO en andere agentschappen zich hebben gebaseerd, blijft de urgentie bestaan. Als gevolg daarvan zijn normen die specifieke herzieningstermijnen voorschrijven terzijde geschoven, wat onvermijdelijk de redelijkheid binnen de overeenkomsten ondermijnt doordat staten met minder middelen geen tijd hebben om de gevolgen voor hun eigen bevolking volledig te beoordelen voordat ze stemmen.

Dit is een extreem slechte en gevaarlijke manier om een wettelijk bindende internationale overeenkomst of verdrag te ontwikkelen. Het is nu tijd om een pas op de plaats te maken en de tijd te nemen om een coherent juridisch pandemiepakket te ontwerpen in plaats van snel een verwarrende reeks verschillende wettelijke regelingen, overheersende autoriteiten en een wildgroei aan concurrerende mondiale instanties te installeren, zoals het slechte advies in een recente openbare brief luidde.

De Open Brief hieronder roept de WHO en de lidstaten op om de deadline voor de goedkeuring van de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling en een nieuwe Pandemieovereenkomst op de 77e WHA te verlengen om de rechtsstaat en rechtvaardigheid te waarborgen.

Geschreven door David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh & anderen.

TEKEN ALSTUBLIEFT: ga naar: Open Letter WHO

 

 

2. Teken de petitie

CitizenGO is de initiatiefnemer van deze petitie aan de permanente vertegenwoordigers namens Nederland en België – 2023/11/20. Deze petitie is reeds meer dan 430.000 keer ondertekend. Het streven is 500.000.

 

Uitleg van de actie

De inzet is nog nooit zo hoog geweest in onze voortdurende strijd tegen het pandemieverdrag van de WHO.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft weer een nieuw ontwerp onthuld van dit alarmerende voorstel, dat bedoeld is om het belangrijkste instrument te worden voor het beheer van wereldwijde gezondheidscrises.

 

Ze willen de wereldwijde gezondheidsautoriteit worden voordat “de volgende pandemie toeslaat”, en het is aan ons om ze tegen te houden.

 

Dit gaat niet over gezondheidszorg; het gaat over wie de touwtjes in handen heeft in tijden van crisis.

 

Nu ze steeds dichter bij de afronding van de onderhandelingen komen, kunnen we het ons niet veroorloven om op onze schreden terug te keren.

 

Je hebt vanaf het allereerste begin achter ons gestaan in deze kwestie en je hebt in al onze eerdere campagnes enorme toewijding en betrokkenheid getoond.

 

Nu hebben we je steun weer nodig voor de eindsprint.

 

Tijdens de komende bijeenkomst van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) van 4 tot 6 december zal blijken of er “voldoende” wereldwijde consensus is om het pandemieakkoord in alle lidstaten te ratificeren.

 

Dit zou een baanbrekend moment kunnen zijn, dat mogelijk de weg vrijmaakt om het verdrag op tijd te ratificeren voor de gestelde deadline van mei 2024.

 

Er moet nu dringend actie worden ondernomen, want de volgende bijeenkomst van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) is al over een week. Wil jij tekenen om je te verzetten tegen deze totalitaire machtsgreep? Voeg je stem toe door vandaag nog onze petitie te ondertekenen.

 

Het laatste ontwerp bevat vergaande voorstellen die veel verder gaan dan eenvoudig ‘gezondheidsmanagement’. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Een uitgebreide definitie van ‘partij’ – de term gaat nu verder dan natiestaten, waardoor de nationale soevereiniteit mogelijk verwatert.

(g) “Partij”: een staat of regionale organisatie voor economische integratie die ermee heeft ingestemd gebonden te zijn door deze overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen ervan, en waarvoor deze overeenkomst van kracht is; (vertaling uit het Engels, red.)

   • Een permanent financieringsmechanisme – Dit voorstel zou de financiële steun voor de werkingsmechanismen van het verdrag institutionaliseren.
   • Gecentraliseerd beheer van het gezondheidszorgbeleid – De WHO zou een aanzienlijk gezag krijgen over het wereldwijde beheer van de gezondheidszorg, waardoor de autonomie van de lidstaten zou worden overschaduwd.
   • Autonomie van de WHO bij het uitroepen van pandemieën – De directeur-generaal zou zelfstandig de pandemiestatus kunnen uitroepen, wat gevolgen heeft voor economieën en burgerlijke vrijheden.
   • Bestrijding van ‘desinformatie’ – Vage bepalingen kunnen leiden tot beperking van de vrijheid van meningsuiting onder het mom van het tegengaan van de verspreiding van ziekten.
   • Weg is de “volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen” (zie hieronder):
  • En ja… het is nu ook JURIDISCH BINDEND!

Ze doen er met dubbele inspanning alles aan om dit vóór mei volgend jaar in gang te zetten.

 

Daarom is de aanstaande hoorzitting in Genève zo cruciaal en zal deze bepalen hoeveel vertrouwen er in het project is voor het komende nieuwe jaar.

 

Het werk dat we daar doen is essentieel als we deze opmars een halt willen toeroepen. We bouwen zo een verzet op van binnenuit.

 

Maar daarvoor moeten we wel op jouw ondersteuning kunnen rekenen.

 

Daarom vraag ik je om voorafgaand aan de INB-onderhandelingen van 4 tot 6 december onze petitie te ondertekenen en er bij de afgevaardigden op aan te dringen om de amendementen die worden voorgesteld om het beheer van de wereldwijde gezondheidszorg te centraliseren, te verwerpen.

 

Stel je een wereld voor waarin het gezondheidsbeleid centraal wordt gedicteerd en jouw beslissingen over gezondheid worden genomen door een ongekozen orgaan met verregaande en ingrijpende bevoegdheden.

 

Welnu, laat er geen misverstand over bestaan – als de globalisten ermee wegkomen, zou dit het gezondheidszorgbeleid wereldwijd centraliseren en juridisch bindend maken.

 

De besproken bepalingen van het verdrag zouden de WHO de bevoegdheid geven om pandemieën uit te roepen en noodsituaties op het gebied van gezondheidszorg te beheersen, waarbij nationaal beleid terzijde wordt geschoven.

 

We hebben een echte kans om het jaar af te sluiten met een punt voorsprong op onze vijanden door deze waanzin te stoppen!

Tekst van de Petitie

Dringend verzoek om verstrekkende gevolgen van WHO-pandemieverdrag te overwegen

Ik schrijf u op een cruciaal moment nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dichter bij de afronding van het pandemieverdrag komt. Deze correspondentie komt voort uit een diepe bezorgdheid over de toekomst van wereldwijd gezondheidszorgbeleid en het behoud van individuele vrijheid en nationale soevereiniteit.

1. **Uitbreiding van de reikwijdte van de bevoegdheid van de WHO:** Het laatste ontwerp van het verdrag stelt een uitgebreide definitie van ‘partij’ voor, die verder gaat dan natiestaten en mogelijk de nationale soevereiniteit ondermijnt. Dit geeft aanleiding tot grote bezorgdheid over de verwatering van het recht van individuele landen op zelfbestuur op het gebied van gezondheidszorg.

2. **Permanent financieringsmechanisme:** Het verdrag introduceert een permanente financiële ondersteuningsstructuur voor zijn werkingsmechanismen, wat langetermijntoezeggingen impliceert zonder duidelijk toezicht van lidstaten.

3. **Gecentraliseerd beheer van het gezondheidszorg:** Het vertrouwt de WHO belangrijke autoriteit toe over het wereldwijde beheer van gezondheidszorg. Deze verschuiving in de machtsdynamiek dreigt de autonomie van de lidstaten te overschaduwen.

4. **Unilaterale pandemieverklaring:** Het verdrag geeft de directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid om zelfstandig de pandemiestatus af te kondigen, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de economie en de vrijheid van burgers.

5. **Mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting:** Vage bepalingen gericht op het bestrijden van ‘desinformatie’ kunnen onbedoeld leiden tot beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

De wereld kijkt toe en de beslissingen die tijdens deze onderhandelingen worden genomen, zullen bepalend zijn voor de toekomst van het wereldwijde gezondheidszorgbeleid en het machtsevenwicht tussen de WHO en haar lidstaten.

Wij geloven in een gezamenlijke benadering van uitdagingen op het gebied van wereldwijde gezondheid, maar niet ten koste van individuele vrijheden en nationale autonomie.

We vragen u om ons te steunen in ons verzet tegen het pandemieverdrag van de WHO in zijn huidige vorm.

We moedigen u aan om te pleiten voor een verdrag dat effectieve internationale samenwerking nastreeft zonder het terrein van individuele vrijheid en autonomie te betreden.

Uw optreden tijdens deze onderhandelingen zal een blijvende impact hebben op de wereld. Houd graag rekening met de stemmen van degenen die u vertegenwoordigt en met de basisprincipes van vrijheid en soevereiniteit bij het nemen van uw beslissingen.

Dank voor uw aandacht in deze kritieke kwestie.

Hoogachtend,

 3. Informeer uzelf en uw dierbaren.

Deze website bevat heel veel informatie over de plannen van de WHO en de VN. Er bestaat geen enkele twijfel over dat deze plannen op dit moment worden geïnplementeerd. Des te meer mensen hiervan op de hoogte zijn, des te meer weerstand we kunnen bieden.

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.