Maatregelingen doorgeprikt

Gedurende twee jaar pandemie heeft de regering een gereedschapskist opgebouwd met maatregelen om de bevolking te “beschermen” tegen Covid. Er is gebleken dat de maatregelen behalve maatschappelijke chaos en destructie medisch gezien niets hebben opgeleverd.

Het is niet alleen zo dat de maatregelen niet werken, het is zo dat ze TEGEN ons werken. Mondkapjes zijn gevaarlijk voor onze gezondheid, in plaats van “baat het niet dan schaadt het niet”. Lockdowns kosten levens, en QR-passen schenden mensenrechten.

Op deze pagina kijken we terug op twee jaar maatregelen: de introductie, de effecten en de werkelijke reden waarom de overheid ons dwingt tot absurd gedrag waar we ons met hand en tand tegen zouden moeten verzetten.

• Mondkapjes
• Lockdowns
• Corona “vaccins”
• 1,5-meter afstand
• Handen desinfecteren
• Plexiglas schermen
• PCR-testen
• Zelftesten
• Avondklok
• QR-code met 3G en 2G
• Ventilatie – de enige maatregel die werkt

Mondkapjes

Mondkapjes zijn niet bedoeld en niet geschikt om virussen tegen te houden, simpelweg omdat virussen in de adem zelf zitten en dus door en langs de mondkapjes (moeten) heengaan.
Mensen dwingen om niet werkende mondkapjes op te zetten heeft niet met gezondheid maar met gehoorzaamheid te maken. Hierover later meer.

 

 

In het kort:

Medische gezien werken de mondkapjes niet. De gedragsexperimenten met mondkapjes werkten ook niet, want mensen hielden nog steeds geen afstand.
• Maar het effect van de verplichting van mondkapjes was dat de angstpropaganda in de media werd ondersteunt door het straatbeeld van bedekte gezichten.
• Mondkapjes zijn risicovol voor de gezondheid.

 

Mondkapjes kunnen u niet “beschermen”

 Dit was vanaf het begin af aan helder. De hiernavolgende schuingedrukte tekst staat zelfs op de verpakking:
“Dit product is niet geschikt voor medische of persoonlijke bescherming. Het biedt geen effectieve bescherming tegen virussen en bacteriën.”Lees: De aerosolen – die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus – zie uitklapblok ‘1,5 meter afstand’ gaan met gemak door het mondkapje heen.

“Door het dragen van het masker kan de snelheid waarmee speeksel en druppeltjes zich door de ademhaling verspreiden worden teruggebracht.”
Lees: de grotere speekseldruppeltjes blijven hangen in het mondkapjes en vormen een broedplaats voor bacteriën.
“Een masker kan zichtbaar bewustheid creëren dat u zorgvuldig met uw eigen gezondheid en die van andere omgaat.”

Lees: de signaalwerking van een mondkapjes is: er is een gevaarlijke pandemie gaande vergeet dat vooral niet!

 

Eindeloze politieke discussies zaaien verwarring

 Toen de mondkapjes voor het eerst werden besproken stonden wetenschappers als Anthony Fauci en Jaap van Dissel, en beleidsmakers als minister Hugo de Jonge vooraan in de rij om ze te classificeren als “schijnveiligheid”.

Er is eindeloos gediscussieerd over het gebruik van mondkapjes. Het doel daarvan is waarschijnlijk gewoon geweest om verwarring te zaaien. Nergens is transparant wetenschappelijk bewijs aangevoerd dat ze werken. Dat bewijs bestaat niet.

 

 

1 juni 2020 – Mondkapjes verplichting in het Openbaar vervoer

Op 17 mei kondigde de Volkskrant aan dat zonder mondkapje reizen in het openbaar vervoer vanaf 1 juni verboden was. In de Volkskrant stond:1

 

Het was bizar. In de krant stond dat alleen niet werkende mondkapjes gedragen mochten worden. Waarom deden mensen het? Waarschijnlijk omdat ze onder druk gezet werden. Weigeraars werden zonder pardon de trein uitgezet en kregen een boete voor het niet dragen van het mondkapje van €95,=. Bij herhaling werd deze boete verhoogd tot €350,=.2

 

Wob-documenten

 Uit WOB-documenten is in 2022 met terugwerkende kracht naar buiten gekomen dat het OMT in het mondkapjes advies had aangegeven dat de effectiviteit van zowel chirurgische als niet-medische mondkapjes minimaal is.3

 

Gedragsexperimenten met mondkapjes

 Er werd besloten dat mondkapjes ingezet konden worden voor onderzoek naar gedragsverandering in drukke delen van Amsterdam en Rotterdam. Het publiek is niet voorgelicht over hun deelname aan een experiment. Naar de bevolking toe is altijd gecommuniceerd dat zij het masker moeten dragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het RIVM misleidt het publiek over de reden voor het dragen van een mondkapje:

Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen meer risico om ernstig ziek te worden als zij corona krijgen. De omikronvariant is zeer besmettelijk. Door een medisch mondkapje te dragen, kunt u uzelf beschermen tegen besmetting. – RIVM4

De eerste fase van het gedrags-experiment vond plaats op buitenmarkten waaronder de Albert Cuyp markt in Amsterdam.

Men wilde weten in hoeverre het dragen van mondkapjes het gedrag van mensen beïnvloedt. Zouden mensen op die markten afstand houden (ook zinloos) vanwege de signaalwerking van de mondkapjes? Dit bleek niet het geval – de mensen bleven gewoon massaal weg van de markt.

5 augustus 2020 – Parool

Marktkooplieden op de Albert Cuypmarkt zeggen dat de mondkapjesplicht die woensdag is ingegaan, hun handenvol geld kost.

Ze hebben na één dag de balans opgemaakt en de uitkomst is ronduit schokkend, zegt belangenvereniging CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). “De ondernemers draaiden vandaag nog niet de helft van de normale omzet in coronatijd. En die is al een stuk lager dan normaal.” – Parool5

Burgemeester Femke Halsema vond het toch een nuttig experiment:

11 september 2020 – AT5

‘Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, noemt de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. Met het huidige aantal besmettingen wordt het dragen van een mondkapje nu niet verplicht. Wel ziet Halsema het als ‘een aanvullend nuttig instrument’, dat kan worden ingezet als de omstandigheden erom vragen.’ – AT56

De marktkooplieden vinden de uitslag van het onderzoek ‘gelul’. AT57

 

De signaalwerking die uitgaat van mondkapjes

 De signaalwerking die uitgaat van mondkapjes – mensen eraan te herinneren dat er een “gevaarlijke epidemie” gaande is – was en is de enige functie van het dragen van mondkapjes. En onze beleidsmakers weten dat. Jaap van Dissel beweerde helemaal aan het begin van de discussie over de werking van mondkapjes hierover:

“200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN – en dan zeg ik nog misschien – 1 corona besmetting te voorkomen.”Jaap van Dissel8

Het ging duidelijk niet om het voorkomen van besmettingen. Maar twee maanden na bovenstaande uitspraak adviseerde van Dissel toch om ze te verplichten. Hij kwam niet met keihard onafhankelijk wetenschappelijk bewijs, maar met een slap excuus om ze in te voeren.

2 oktober 2020 – NOS

“Volgens Van Dissel heeft de wijziging in het OMT-advies niets te maken met een veranderde kijk op mondkapjes, maar meer met het gevoel van veiligheid van mensen. ‘Uiteraard hebben wij als OMT ons ook gerealiseerd dat sommige mensen toch wel liever een mondkapje op hebben. Als iemand zich dan veiliger waant, vinden wij dat prima’, zegt hij.” – NOS9

Het “prima vinden” is iets anders dan het verplichten. Er zijn tenslotte ook mensen die totaal het nut er niet van inzien. Het feit dat mensen tijdens het gedragsexperiment op de Albert Cuyp massaal wegbleven geeft aan dat het grootste gedeelte van de bevolking er niet op zit te wachten. Het is onzin, en bovendien zou het OMT moeten adviseren op basis van wetenschap.

 

De WHO adviseert tégen het dragen van mondkapjes

 17 november 2020 – HP De Tijd, dr. Carla Peeters:

Zelfs de WHO beschrijft in haar interim-rapport van 5 juni meer negatieve aspecten voor het dragen van mondkapjes dan positieve effecten.

Immunologie Carla Peters stelt in HP-de Tijd:

“De conclusie in het WHO-document ‘Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 5 June 2020’, dat op basis van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts is samengesteld, luidt:

“Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor het SARS-CoV-2-virus.” – HP de tijd10

 

Grootschalig wetenschappelijk onderzoek adviseert tégen het dragen van mondkapjes

 9 dec. 2020 – kabinet negeert bewijs dat zelfs medische mondkapjes virus niet stoppen

Het kabinet negeert keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, waaruit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos het kabinet dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters.

 

Mondkapjes zijn schadelijk voor onze gezondheid

 Het is niet zo dat de mondkapjes alleen maar niet werken. Ze zijn schadelijk voor onze gezondheid.

Carla Peters heeft erop gewezen dat het niet alleen niet werkt, maar dat ze ook slecht zijn voor de gezondheid. De luchtstroom wordt beperkt, waardoor te weinig zuurstof binnenkomt en te veel CO2 blijft hangen in het mondkapje. Ook ontstaat er bacteriegroei in de mondkapjes die infecties van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Onlangs werd hieraan toegevoegd dat de goedkope mondkapjes plastic achterlaten in de longen.

Schadelijke effecten mondkapjes:11

 • Ontstaan van microklimaat: temperatuur stijgt, luchtvochtigheid verandert
 • Psychologisch effect verandert de ademhaling negatief
 • Meer weerstand bij inademen: onvoldoende zuurstof
 • Activiteit van het sympathisch zenuwstelsel (flight-fight reactie) neemt toe. De hartslag wordt sneller; een risico voor onwel of moe voelen en zelfs flauwvallen.
 • Mogelijke klachten: hoofdpijn, huidreacties en jeuk als gevolg van het dragen van maskers
 • Ervaren ongemak leidt tot meer stress met als gevolg een vicieuze cirkel.
 • Bij langdurig gebruik: zuurstofgehalte in het bloed zal dalen en het CO2 gehalte zal toenemen. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren.
 • Ook kan de concentratie van bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht.
 • Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen.
 • Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale infecties.
 • Mogelijke nadelige effecten van luchtverontreiniging op het immuunsysteem aangetoond.
 • Mogelijk toename in de expressie van het aantal angiotensine-converterend enzym (ACE) receptoren. Dit betekent dat er meer receptoren beschikbaar zijn waar het virus zich aan kan binden waardoor een ernstiger beloop van COVID-19 mogelijk is.
 • De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van mondkapjes.
Grafeen en zilveroxide

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de schadelijke stoffen in mondkapjes (ook opgenomen in de absurde coronawet) waaruit blijkt dat er reden voor zorg is, ivm gebruik van grafeen en zilveroxide. In de media wordt hier niet over gepubliceerd terwijl je het rapport zo kunt downloaden. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0139.pdf

Plastic vezels in longen

17 april 2022 – Western Standard – plastic vezels in longen

Internationaal is er zeer veel gepubliceerd over mondkapjes. Een laatste verontrustende bevinding zijn de plastic vezels – aanwezig in veel mondkapjes, die terecht komen in de longen.

“In een recente Britse studie werden bij bijna elke proefpersoon microplastic-vezels – die in veel mondkapjes aanwezig zijn – diep in de onderste longen van de mensen aangetroffen.
&nbsp:
Polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET) waren de stoffen die het meest in de longen voorkwamen.”
Western Standard12

 

17 april 2022 – WOB-verzoeken

Uit Wob-documenten is vastgesteld dat het doel van de overheid voor het opleggen van de mondkapjesplicht niet medisch was. Het is puur een gereedschap voor de instandhouding van de angst voor Covid en de gehoorzaamheid aan de overheid.

“Regering wilde een mondkapjesplicht om afstandsmaatregelen te handhaven. OMT en RIVM konden geen onderbouwing geven. Ook een gedragsexperiment van Femke Halsema gaf niet het gewenste resultaat.

“De NSCR analyseerde gedrag van burgers met politiebeelden.”

“Conclusie experiment: mondkapjes hebben geen enkel effect.” – WOB-verzoeken13

 

 

Mondkapjes zijn slecht voor het milieu

Het corrupte beleid

Als laatste aandacht voor het opmerkelijke feit dat het ministerie van VWS liever een dwangsom betaalt dan openheid te geven over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Huh?

Op 17-7-2022 bericht de Volkskrant:

VWS staakt verzet tegen rechter, maar houdt Sywert-stukken toch geheim

“De rechtbank van Amsterdam bepaalde in januari dat het ministerie moet reageren op het verzoek van de Volkskrant over de Sywert-communicatie, omdat die stukken vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De Volkskrant diende in mei 2021 een eerste verzoek in bij VWS om de stukken net als Financiën te openbaren. Het ministerie van VWS zegt nu in augustus een besluit te willen nemen over vrijgave van de stukken.
Het departement verzette zich vervolgens maandenlang tegen die uitspraak, maar staakte de juridische procedure opeens vlak voordat de zitting donderdag zou plaatsvinden.
Door het verzet te staken en tegelijkertijd de rechterlijke uitspraak nog steeds te negeren, moet het ministerie de al eerder opgelegde dwangsommen betalen.
De voortdurende weigering van VWS om stukken vrij te geven is opmerkelijker, omdat het ministerie van Financiën eerder wel alle whatsapp-berichten van een eigen topambtenaar over de deal openbaarde. Daaruit bleek dat ex-minister Hugo de Jonge de eerste aanzet gaf voor de onderhandelingen met Van Lienden. De CDA-minister had altijd gezegd niets met de zaak van doen te hebben, omdat het niet zijn portefeuille was.” –
“Volkskrant

Het is maar belastinggeld, en de massa is volgzaam genoeg om elk najaar die mondkapjes maar weer op te zetten?

 

 

Conclusie Mondkapjes

 De overheid weet dat de mondkapjes geen enkel effect hebben. Dit blijkt uit meerdere wobverzoeken. Het gaat kennelijk dus echt puur en alleen om de angst voor de Covid-epidemie in stand te houden. Ten koste van de nadelige consequenties voor de gezondheid van de bevolking!

De werkzaamheid van bescherming van de volksgezondheid is nooit bewezen, maar de schadelijkheid staat vast. De bevolking is voorgelogen over de werkzaamheid ervan, en beboet voor weigering. Het dragen van mondkapjes is een sinister ritueel dat neerkomt op opgelegde gehoorzaamheid aan de staat? En daarnaast… hoe diep is de beerput van corruptie?

Bronnen:

1. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-niet-medische-mondkapje-is-dus-een-niet-beschermend-beschermend-mondkapje~b5ff11b4/
2. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5127751/boete-trein-bus-openbaar-vervoer-95-euro-bedrag-hoe-veel
3. https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-mondkapjesplicht?s=r
4. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mondkapje-verplicht
5. https://www.parool.nl/amsterdam/marktlieden-albert-cuyp-luiden-noodklok-over-mondkapjesplicht~b9522be6/
6. https://www.at5.nl/artikelen/204330/onderzoekers-mondkapjesplicht-leidde-niet-tot-minder-bezoekers
7. https://www.at5.nl/artikelen/204344/marktkooplieden-albert-cuyp-vinden-uitkomst-onderzoek-mondkapjesplicht-gelul
8. https://www.facebook.com/pvanaarle/posts/10158549399684036
9. https://nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-blijft-erbij-gewone-mondkapjes-hebben-weinig-effect.html
10. https://www.hpdetijd.nl/2020-11-17/weg-met-de-verplichte-mondkapjes/?share_code=yEshBvUjobSv
11. https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/
12. https://www.westernstandard.news/features/study-finds-plastics-found-in-masks-present-in-patients-lungs/article_056590f2-0615-5bc9-aab0-730e7704634e.html
13. https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-mondkapjesplicht?s=r

 

 

Meer informatie over mondkapjes:

https://stichtingvaccinvrij.nl/mondkapjes-werken-niet-wetenschap-wordt-verdraaid-tot-marketing/
https://stichtingvaccinvrij.nl/videos/zelfs-medische-mondkapjes-zijn-onveilig/
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-kabinet-negeert-keihard-bewijs-dat-mondkapjes-zinloos-zijn/
https://stichtingvaccinvrij.nl/mondkapjesplicht-niet-gebaseerd-op-wetenschap-maar-op-meningen-en-misbruik-van-de-spoedwet/
https://stichtingvaccinvrij.nl/hugo-de-jonge-de-aangifte-de-mondkapjesdeal-de-leugens-en-meer/
https://stichtingvaccinvrij.nl/mondkapjes-valse-veiligheid-en-echte-gevaren-dr-coleen-huber-bij-potkaars/

Website: https://mondkapjeseffecten.nl/

Lockdowns

De schadelijke, nutteloze Lockdown in een terugblik van 10 punten:

 

1. Lockdowns werken niet – de overheid wist dit al voordat ze werden afgekondigd

De Nederlandse overheid wist al vóórdat ze besloot deze af te kondigen dat Lockdowns zeer destructief zijn en geen medische voordelen hebben. Uit een studie van ambtenaren die is gepubliceerd voorafgaand aan de Lockdown bleek dat er was berekend dat die ruim 500.000 levensjaren zouden kosten.1

22 juli 2022 – WOB-verzoek
Het publiek is niet geïnformeerd over deze studie: de overheid en de media zwegen. Maar BLCKBX zond op 22 juli 2021 een zeer confronterend interview uit:

“Oud CBS-directeur Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB-verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid ten aanzien van de Lockdown in maart van dat jaar. Op 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520 gezonde levensjaren (qualy’s) verloren zouden gaan.” – BLCKBX

“En waar ik echt onthutst van was, dat was dat de ambtenaren dus wisten dat de schade in gezondheid zes keer zo hoog was als wat met de intelligente Lockdown gered zou kunnen worden.” – Ir Jan van der Zanden

Het hele interview kunt u hier bekijken:

 

 

2. Lockdowns werken niet – wetenschappers hebben dit keer op keer bevestigd

 

Drie voorbeelden:

2.1 – Op de website AIER (Americian Institute for Economic Research) staat een overzicht van 35 wetenschappelijke studies – en een korte samenvatting ervan – die allemaal overduidelijk bewijzen dat Lockdowns niet effectief zijn “om een virus onder controle te krijgen”.2

“De toepassing van wereldwijde Lockdowns bij een nieuwe ziekteverwekker heeft zich nog nooit eerder voorgedaan. Het is een wetenschappelijk experiment in real time, waarbij het grootste deel van de menselijke bevolking als laboratoriumratten wordt gebruikt. De kosten van dit experiment zijn niet te overzien. En de vraag is of Lockdowns hebben gewerkt om het virus onder controle te krijgen op een manier die wetenschappelijk verifieerbaar is.

Op basis van de volgende studies is het antwoord nee. Er is geen verband tussen Lockdowns (of hoe men ze ook wil noemen om hun ware aard te verhullen) en virusbestrijding.” – AIER

Klik hier voor het overzicht: Lockdowns do not-control the coronavirus – the evidence

2.2 – Zelfs een door het leger afgedwongen quarantaine kan het virus niet stoppen, blijkt uit onderzoek. Al in april zei een belangrijke datawetenschapper dat dit virus binnen 70 dagen na de eerste infectieronde endemisch wordt, ongeacht het beleid. De grootste wereldwijde studie naar Lockdowns die werd gepubliceerd in medisch-wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’ vond geen verband tussen dwangmaatregelen en sterfgevallen.3

2.3 – Meta-analyse bevestigt falen Lockdowns

Een andere meta-analyse (onderzoek dat een groot aantal wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp bestudeert) kwam met dezelfde conclusie:4

“De resultaten van onze meta-analyse ondersteunen de conclusie dat lockdowns in het voorjaar van 2020 weinig tot geen effect hadden op de COVID-19 mortaliteit.” – The Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise

 

 

3. Lockdowns werken niet – artsen spreken zich massaal uit tegen Lockdowns

De ‘Great Barrington Declaration’ is een verklaring tegen Lockdowns die meer dan 929.000 keer is ondertekend door medici en wetenschappers: 5,6

“Het op slot zetten van de samenleving en het stopzetten van de wereldeconomie vanwege COVID-19 is totaal onjuist, betogen prestigieuze wetenschappers in de wereld van de epidemiologie.”

“Scholen en universiteiten moeten open zijn voor persoonlijk onderwijs. Buitenschoolse activiteiten, zoals sport, moeten worden hervat. Jonge volwassenen met een laag risico zouden normaal moeten werken, in plaats van thuis. Restaurants en andere bedrijven zouden open moeten gaan.”– Great Barrington Declaration

 

 

4. Lockdowns werken niet – ze hebben geen enkel effect gehad op het verlagen van positieve PCR-testen

 

Zoals Ivor Cummins in de onderstaande video laat zien, blijkt uit de beschikbare gegevens dat “lockdowns” geen enkel effect hebben gehad op het verlagen van het aantal positieve PCR-testen, terwijl ze wel een enorme prijs hebben geëist in termen van menselijk lijden en maatschappelijke gezondheid. Alle rapporten en studies die in zijn video worden besproken, zijn ook beschikbaar op zijn website, TheFatEmperor.com.

 

 

 

5. Lockdowns zijn zeer schadelijk voor mensen en het maatschappelijk leven

 

Mensen zijn sociale wezens en de volledige onnatuurlijke en onwerkzame manier waarop de overheid ons heeft getiranniseerd heeft een ongekende hoeveelheid emotionele, lichamelijke en maatschappelijke, en economische schade opgeleverd. Het is onvoorstelbaar wat ons allemaal door de strot is gedrukt onder het mom van “bescherming”.

5.1 – Ouderen werden opgesloten in bejaardenhuizen

De “risicogroep” werd mishandeld?7


    5.2 – Kinderen konden niet naar school Kinderen – die geen risico liepen – werden onderworpen aan onbetrouwbare testen, die een constante dreiging van “quarantaine” inhielden. Waarom gingen schoolleidingen en ouders hierin zo gemakkelijk mee?8

“Gemiddeld is een kwart (24 procent) van de leerlingen deze week niet op school. Vorige week was dat nog 9 procent. Op slechts 2 procent van de scholen zijn alle leerlingen aanwezig in de tweede week na de kerstvakantie. Op 80 procent van de scholen ontbreken ook één of meerdere leraren.”   “Zo’n 62 procent van de scholen (vorige week 17 procent) moet daardoor deze week klassen naar huis sturen, blijkt uit de nieuwste peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder bijna negenhonderd schooldirecteuren, vooral uit het basisonderwijs. Gemiddeld gaat het om twee klassen per school.” – Parool8        

 

Twee klassen per school is een kwart miljoen kinderen, met evenveel ouders die opvang moeten zien te regelen.     5.3 – Bedrijven, winkels en restaurants gingen failliet Tienduizenden mensen hebben hun bedrijf in rook zien opgaan. De stress voor de ondernemers en hun gezinnen moet aanzienlijk zijn geweest toen hun bedrijven om zeep werden geholpen door onze overheid.9

5.4 – Zelfmoorden namen toe – Corona “kan” een rol hebben gespeeld

Het AD bericht op 26-4-22 : Vorig jaar 35 procent meer zelfmoorden onder jonge mannen: ‘Corona kan rol hebben gespeeld’10

Eerder dit jaar sloegen de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (Cans) en 113 Zelfmoordpreventie al alarm over het grote aantal zelfdodingen onder jonge mannen. Een woordvoerder zei toen dat de precieze oorzaak van de stijging nog niet bekend was, maar dat de stapeling van coronamaatregelen zeker een rol kan hebben gespeeld.” – AD

Het zou heel goed kunnen… RIVM op 11-5-22 bijna een kwart van de jongeren dacht er serieus over na om zelfmoord te plegen in de periode dec 2021 – feb 2022. Zal dit worden meegenomen als er weer wordt “nagedacht” over nieuwe Lockdowns in de (nabije) toekomst?

5.5 – Mensen in de derde wereld verhongeren

De media blijven de illusie wekken dat de pandemie zo gevaarlijk is, maar de maatregelen zijn direct verantwoordelijk voor miljoenen mensen die wereldwijd van de honger zijn gestorven.

5.5.1 – Onafhankelijke wetenschappers hebben ons al direct in het begin van de Lockdowns gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van een compleet zinloze maatregel in binnen en buitenland. Een voorbeeld is prof Michaëla Schippers.11

“Niet alleen voor Nederland, maar voor de wereld zullen Lockdowns een regelrechte ramp blijken te zijn”, voorspelde ze al in de zomer van 2020 in een wetenschappelijke paper, die u hier kunt downloaden: For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Lockdown Measures – 31 Pages Posted: 1 Jun 2020

“Ook wordt verwacht dat honderden miljoenen mensen zullen sterven door honger en uitgestelde medische behandelingen. Andere neveneffecten zijn de financiële onzekerheid van miljarden mensen, lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, en grotere ongelijkheid.” – For the Greater Good? (2020)

 

5.5.2 – Oxfam bericht dat er meer mensen overlijden aan de honger dan aan Covid

Het aantal mensen dat wereldwijd met hongersnood te kampen heeft, is het afgelopen jaar verzesvoudigd, blijkt uit een rapport dat de anti-armoedeorganisatie Oxfam.12

“De statistieken zijn verbijsterend, maar we moeten niet vergeten dat deze cijfers bestaan uit individuele mensen die onvoorstelbaar lijden. Zelfs één persoon is te veel,” zei Abby Maxman, voorzitter en CEO van Oxfam Amerika.

Wat zijn de cijfers?

Oxfam meldde dat elke minuut 11 mensen sterven van de honger, dat is meer dan het dodental van de coronavirus pandemie, die ongeveer zeven mensen per minuut heeft gedood.

“Sinds het begin van de COVID-19-pandemie hebben kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld een duidelijke, dringende en herhaalde boodschap uitgedragen: ‘Honger kan ons eerder doden dan het coronavirus’. Vandaag sterven er meer mensen van de honger dan van het virus”, aldus Oxfam in een verklaring.

Volgens het rapport is het aantal mensen in de wereld dat “extreme honger” lijdt ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 20 miljoen gestegen tot 155 miljoen.” – Oxfam

 

5.6 – Bruiloften en begrafenissen konden niet worden bijgewoond
Maartschappelijke rituelen die belangrijks passages in een mensenleven markeren werden verstoord.13 “De Nationale Veiligheidsraad besliste vandaag tot een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo mogen begrafenissen voortaan door maximum 15 mensen worden bijgewoond. Huwelijken kunnen enkel nog in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet meer aanwezig zijn op het huwelijk van hun kinderen. “ – De Tijd

Men moest 1,5 meter afstand houden. Ferdinand Grapperhaus, die tijdens zijn huwelijk met genodigden waaronder Mark Rutte, alle maatregelen aan zijn laars lapte vond vond dat hij toch zou moeten kunnen rekenen op het vertrouwen van de bevolking. Dit is slechts een voorbeeld van de hypocriete houding van beleidsmakers die we regelmatig tegenkomen.14

“Toen foto’s van zijn bruiloft waarmee het bewijs dat hij en al zijn gasten lak hadden aan de 1.5. meter afstand in de media verschenen, vond Grapperhaus dat hij toch nog steeds geloofwaardig kan optreden als baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn ministerie moet erop toezien dat de coronaregels worden nageleefd. Ironischer kan bijna niet.”

5.7 – Concerten, toneelvoorstellingen en andere culturele gebeurtenissen lagen stil
Trouw bericht op 29-12-21: Dramatisch jaar voor het Concertgebouw: ‘De onnavolgbare besluitvorming was de rode draad’15

Het Amsterdamse Concertgebouw behoort al jaren tot de best bezochte en drukst bespeelde concertzalen ter wereld. Deze week werden de bezoekcijfers van 2021 bekendgemaakt, nadat het gebouw op 19 december opnieuw zijn deuren had moeten sluiten. In dit tweede coronajaar kwamen er 160.000 liefhebbers over de drempel, nog minder dan de 220.000 in 2020. Afgezet tegen de 750.000 bezoekers in 2019 is dit ronduit dramatisch te noemen.”Trouw

5.8 – Studenten liepen leerachterstanden op
De NOS bericht op 22-1-22: Achterstand scholier en student duurt jaren, extra hulp met Nationaal Programma16

Alle Nederlandse leerlingen en studenten krijgen extra tijd en steun om door corona opgelopen leerachterstand in te halen. Er komt een ‘Nationaal Programma Onderwijs na Corona’ om de achterstand op de langere termijn op te vangen, zo heeft minister Slob aangekondigd. – NOS (2021)

5.9 – Operaties moesten worden uitgesteld
De NOS laat ons op 5-7-22 weten dat 320.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan door uitgestelde operaties in coronatijd. 17

“Door het uitstellen van geplande operaties in de ‘coronajaren’ 2020 en 2021 zijn in totaal minimaal 320.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. Het RIVM heeft dat berekend. De kans is klein dat dit gezondheidsverlies nog kan worden gerepareerd, stelt het instituut.

In het onderzoek zijn alleen ‘planbare operaties’ bekeken zoals staaroperaties en ingrepen aan heupen en knieën. Die gingen in 2020 en 2021 vaak niet door omdat ziekenhuizen ruimte nodig hadden om coronapatiënten op te vangen. Niet meegenomen zijn zaken als psychische schade door de lockdowns of het mogelijk missen van vroege diagnose bij ziektes.” – NOS

5.10 – De nevenschade van Lockdowns ontgaat beleidsmakers?

In zijn 51 pagina’s tellende paper, “COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink” bespreekt Dr. Ari Joffe de nevenschade van het lockdown-beleid, en wat kosten-batenanalyses ons vertellen over de effectiviteit van de lockdown-strategie.18

De bijkomende schade die Joffe noemt is onder andere:

• 82 tot 132 miljoen mensen meer getroffen door voedselonzekerheid
• 70 miljoen mensen die in ernstige armoede terechtkomen
• 1,7 miljoen moeders en baby’s sterven als gevolg van onderbroken gezondheidszorg
• Miljoenen sterfgevallen door andere infectieziekten als gevolg van onderbroken gezondheidszorg (zoals tuberculose, malaria en HIV)
• Miljoenen kinderen verliezen toekomstig verdien-potentieel en levensduur als gevolg van sluiting van scholen en onderwijstekorten
• Miljoenen vrouwen die het slachtoffer zijn van verergerd of door de pandemie geïnitieerd huiselijk geweld
• Werkloosheid, een van de belangrijkste risicofactoren voor vroegtijdige sterfte, kortere levensduur en chronische ziekten
• Toenemende eenzaamheid en alle negatieve gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan
• Toenemende dakloosheid
• Verslechtering van de geestelijke gezondheid in de hele samenleving en een toename van sterfgevallen door wanhoop
• Toename van aan drugs gerelateerde sterfgevallen
• Een toename van 83% van het aantal sterfgevallen door dementie in Engeland/Wales in april 2020, en een toename van het aantal sterfgevallen door de ziekte van Alzheimer en dementie in de Amerika, toegeschreven aan een gebrek aan sociaal contact

 

6. Waar zijn de berekeningen van de totale schade van de Lockdowns in geld uitgedrukt?

De economische kosten van de Lockdown zijn fenomenaal. Brancheorganisatie INretail berekende dat de omzetschade voor Nederlandse winkeliers in december 2021 na bijna drie weken sluiting al op ruim twee miljard euro lag. Dit terwijl Nederlanders die dicht bij de grens woonden in België gingen shoppen waar de winkels gewoon open waren. 19

“RND-directeur Eus Peters wil volgende week al om de tafel met het nieuwe kabinet om te bespreken onder welke voorwaarden de winkels weer klanten mogen ontvangen. Het is zo pijnlijk om te zien dat een stad als Antwerpen zoveel Nederlandse shoppers ontvangt.” – AD (6-1-22)

De totale economische kosten uitgedrukt in Euro’s van de verschillende Lockdowns in Nederland hebben we niet kunnen vinden. Wel voor Engeland in het jaar 2021:20

“Een jaar van Covid-19 lockdowns heeft de Britse economie 251 miljard pond gekost – het equivalent van de volledige jaarlijkse productie van Zuidoost-Engeland of bijna het dubbele van die van Schotland, zo blijkt uit een op maandag gepubliceerd rapport.

Uit een analyse van het Centre for Economics and Business Research blijkt dat, hoewel het hele land enorme schade heeft geleden door de activiteitsbeperkingen sinds het begin van de eerste nationale lockdown, sommige armere regio’s het meest te lijden hebben gehad.” – The Guardian (22-3-21)

Enige vooruitziende blik ontbreekt bij beleidsmakers… De wereldbank publiceerde op 6-12-21 een confronterend rapport:21

“Deze generatie studenten riskeert nu 17 biljoen dollar (17,000,000,000,000) aan levensinkomsten in contante waarde te verliezen, of ongeveer 14 procent van het huidige mondiale BBP, als gevolg van de sluiting van scholen in verband met de COVID-19-pandemie, volgens een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd door de Wereldbank, UNESCO, en UNICEF. De nieuwe projectie toont aan dat de impact ernstiger is dan eerder gedacht, en veel groter is dan de ramingen van $10 biljoen die in 2020 werden vrijgegeven. – Wereldbank

De schade die is voortgekomen uit de Lockdowns is niet in woorden te bevatten. Vele mensen hebben hun leven zien instorten. Maar naar alle waarschijnlijkheid ligt de grootste pijn nog in het verschiet…

 

7. Protesten tegen Lockdowns zijn op zeer agressieve wijze onderdrukt

De Nederlandse politie gebruikte meerdere malen excessief geweld tegen demonstranten, die vreedzaam gebruik maakten van hun recht om te demonstreren.22

Volgens mensenrechten rapporteur Nilz Melzer schond Nederland het anti-folter verdrag:22,23

“De speciaal rapporteur over foltering van de Verenigde Naties Nilz Melzer veroordeelt in zijn brief van 29 maart 2022 in duidelijke bewoordingen het excessieve politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Ook laakt hij het ontbreken van strafrechtelijke en disciplinaire sancties tegen de daders en verantwoordelijke gezagsdragers.

Melzer startte het onderzoek nadat vorig jaar op sociale media wereldwijd herhaaldelijk uit Nederland afkomstige beelden viraal gingen van deelnemers aan protesten tegen de coronamaatregelen die ernstig letsel opliepen door de inzet van agressieve politiehonden, politiepaarden en knuppelslagen. De speciaal gezant onderzocht vijf concrete voorvallen en kwam tot de conclusie dat zowel het structurele geweld als het ontbreken van doeltreffende maatregelen om toekomstige schendingen te voorkomen in strijd zijn met de Nederlandse verplichtingen op basis van het anti-folterverdrag.” – Jeroen Pols

Nilz Melzer drong aan op het verschaffen van opheldering wat betreft een aantal belangrijke vragen, maar dit bleef uit.

 

8. Evaluatie van de Lockdown door de regering wordt niet gedaan

De motie van Fleur Agena om de effectiviteit (nog niet eens specifiek de schade) te onderzoeken is verworpen. Dit spreekt boekdelen.

 

9. De overheid maakt zich in de nazomer van 2022 op voor een herhaling van zetten in 2023 en daarna?

Ernst Kuipers tracht in augustus 2022 van de tijdelijke spoedwet een permanente coronawet te maken. Dit zou inhouden dat de overheid jaarlijks een nieuwe Lockdown kan opleggen. De angsten en waarschuwingen van de “complotdenkers” blijken telkens weer terecht.24

Het noodrecht heeft als doel een crisis onder controle te krijgen om daarna weer terug te gaan naar het oude normaal. De spoedwet zou in eerste instantie een paar maanden van kracht zijn, maar pas na vier verlengingen stemde de Eerste Kamer op 17 mei 2022 tegen een vijfde verlenging. Hiermee verdween de grondslag voor het ontwerpbesluit voor de zesde verlenging, en deze kwam eveneens te vervallen.1

Medisch gezien is er geen reden om de tijdelijke spoedwet om te zetten in een permanente spoedwet. Toch stuurde Ernst Kuipers op 4 mei 2022 een brief naar de Tweede Kamer om aan te kondigen dat hij de tijdelijke wet wilde vastleggen in een permanente wet.

Hiermee kan hij de democratische controle door de Tweede Kamer (voor zover die nog bestaat) omzeilen. Social distancing, Lockdowns, mondkapjes, QR-codes, quarantaine etc. kunnen met een permanente spoedwet een jaarlijks terugkerend ritueel worden, en onze moraal en maatschappij steeds dieper doen zinken.

 

10. Meer controlemogelijkheden om deelname aan Lockdowns af te dwingen

Lockdowns blijven doorgaan en controlemogelijkheden om deelname aan de Lockdowns af te dwingen nemen toe. In China hebben de Lockdowns onmenselijke proporties aangenomen vanwege onder andere het gebruik van ‘facial recognition camera’s’, die elke stap van de Chinese burgers monitoren.

[aiovg_video id=42517]

Dit is waarschijnlijk ons voorland aangezien facial recognition camera’s op dit moment overal verschijnen in Nederland. Onder andere Nijmegen, Apeldoorn, Utrecht, Zwolle en Amsterdam zijn ‘pilotcities’ waar de burger door camera’s wordt bespioneerd. In Amsterdam zijn nu reeds 1558 van dergelijke camera’s geïnstalleerd 25 Privacywetgeving bestaat niet?

Meer informatie ga naar de pagina: ‘Europese Digitale Identiteit’

 

 

Conclusie Lockdowns

 

Voorafgaand aan de eerste Lockdowns was het de Nederlandse overheid bekend dat ze enorme schade veroorzaken en niets opleveren. De schade die wordt veroorzaakt op economisch, maatschappelijk en persoonlijk gebied is wreed, onmenselijk en onnodig. Op internationaal niveau verstoren Lockdowns toevoerlijnen en veroorzaken tekorten en honger.

En schokkende bijkomstigheid is dat Nederland zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Het rapport van de voormalige sociale rapporteur van de Verenigde Naties over marteling is vernietigend over het politieoptreden ten tijde van corona in Nederland.

De vraag die blijft staan is: blijven we hiermee doorgaan?

 

 

Bronnen

1. https://www.blckbx.tv/corona/overheid-offert-520000-levensjaren-jan-van-der-zanden
2. https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/
3. https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/
4. ttps://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/05/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf
5. https://gbdeclaration.org/
6. https://www.infectioncontroltoday.com/view/great-barrington-declaration-covid-lockdowns-were-unnecessary
7. https://twitter.com/irEnriqueCortes/status/1460259073493016582
8. https://www.parool.nl/nederland/peiling-12-000-klassen-deze-week-naar-huis-gestuurd-door-corona~b44662b8/
9. https://twitter.com/danvandertuin/status/1557629021806100480
10. https://www.ad.nl/binnenland/vorig-jaar-35-procent-meer-zelfmoorden-onder-jonge-mannen-corona-kan-rol-hebben-gespeeld~a0214a4f/
11. https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=547329
12. https://www.dw.com/en/hunger-death-toll-outpaces-covid-19-fatalities-says-oxfam/a-58213173
13. https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/begrafenissen-nog-maar-met-maximaal-15-personen/10218648.html
14. https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek-beleid/nationale-politiek/kabinet-rutte-3-4/ferdinand-grapperhaus/
15. https://www.trouw.nl/cultuur-media/dramatisch-jaar-voor-het-concertgebouw-de-onnavolgbare-besluitvorming-was-de-rode-draad~bb7fce00/
16. https://nos.nl/artikel/2365535-achterstand-scholier-en-student-duurt-jaren-extra-hulp-met-nationaal-programma
17. https://nos.nl/artikel/2435340-320-000-gezonde-levensjaren-verloren-door-uitgestelde-operaties-in-coronatijd
18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33718322/
19. https://www.ad.nl/economie/economische-schade-winkels-na-drie-weken-lockdown-al-ruim-2-miljard-euro~aa4d3224/
20. https://www.theguardian.com/business/2021/mar/22/a-year-of-covid-lockdowns-has-cost-the-uk-economy-251bn-study-says
21. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/06/learning-losses-from-covid-19-could-cost-this-generation-of-students-close-to-17-trillion-in-lifetime-earnings
22. https://twitter.com/NilsMelzer/status/1478135026193768449
23. https://stichtingvaccinvrij.nl/vn-rapporteur-nederland-schendt-anti-folterverdrag-vernietigende-veroordeling-politiegeweld-tegen-demonstranten/
24. https://sensorenregister.amsterdam.nl/
25. https://stichtingvaccinvrij.nl/tijdelijke-spoedwet-wordt-om-onduidelijke-redenen-een-permanente-coronawet/

 

Corona "Vaccins"

Over deze vaccins valt zeer veel te zeggen. Ten eerste dat het géén vaccins zijn, maar een experiment in genetische manipulatie, dat wordt verkocht als een “vaccin”.

Op de World Health Summit, die van 24 tot 26 oktober 2021 in Berlijn plaatsvond, zei Stefan Oelrich, hoofd farmaceutische afdeling van Bayer, tegen de 6.000 aanwezigen uit 120 landen dat Bayer een grote stap gemaakt had naar cel- en gentherapie “wat mRNA vaccins zijn”. 1,2Hij zei ook dat mensen dit waarschijnlijk niet zouden accepteren als ze het zouden weten.3

“Ik zeg altijd: als we twee jaar geleden onder het publiek een enquete hadden gedaan met de vraag: ‘Zou u een gen of celtherapie willen ondergaan die in uw lichaam wordt geïnjecteerd – waarschijnlijk 95% van de mensen dit had geweigerd.

Ik denk dat deze pandemie veel mensen de ogen heeft geopend voor innovatie op een manier die eerder nog niet mogelijk was.” – Stefan Oelrich, Bayer

Er is gedurende de hele pandemie tegen ons gelogen en we zijn gemanipuleerd om deel te nemen aan een ongecontroleerd experiment. Het blijkt niet zonder risico te zijn. Informeer uzelf, over wat u in laat spuiten voordat u het in laat spuiten!

1. We hebben een pagina gewijd aan ‘Covid-19 vaccins waarop we per thema: veiligheid, effectiviteit, noodzaak – een overzicht hebben gemaakt van dit grootste experiment aller tijden.

2. In dit uitklapblok kijken we terug op de praktijk-ervaring die we hebben opgedaan sinds de start van het gebruik van de Covid-19 injectie. Wat heeft het ons opgeleverd? Wat is ondanks de propaganda en censuur in de media duidelijk geworden? Het is onmogelijk om compleet te zijn, maar aan de hand van 10 punten willen wij een tip van de sluier oplichten.

 

I. Er is gebleken dat er sprake was van corruptie

De “race om het vaccin” was tegelijkertijd een “race om de markt te veroveren”. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, had nauwe contacten met Albert Bourla, CEO van Pfizer. Vaccin-deals werden met sms-jes gemaakt. Von der Leyen weigerde deze sms-jes openbaar te maken.

Meer info: Ursula von der Leyen misbruikt EU gelden voor duistere vaccin aankopen

De vaccins van Pfizer en Moderna kwamen op de markt terwijl het European Medicine Agency (EMA) – de instantie die de goedkeuring moet verlenen om de injecties op de markt te brengen – verklaarde “dat er nog steeds problemen waren met beide vaccins”.

16 januari 2021 – Le Monde bericht:

‘Op 19 november verwees een hoge EMA-ambtenaar ook naar een telefonische vergadering met de Europese Commissie die naar verluidt plaatsvond in “een nogal gespannen, soms zelfs een beetje onaangename sfeer, die een idee geeft van wat de EMA kan doen als niet aan de verwachtingen kan worden voldaan, of die verwachtingen nu realistisch zijn of niet ”.

De volgende dag zei dezelfde ambtenaar in een gesprek met het Deense Geneesmiddelenbureau dat hij verrast was dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ‘duidelijk de twee vaccins had geïdentificeerd die konden worden goedgekeurd voor het einde van de jaar [Pfizer-BioNTech en Moderna]. Er zijn nog steeds problemen met beide vaccins, ”verklaarde het agentschap.’ – Le Monde4

De introductie kwam begin 2021 zowel in de EU als in de VS met een voorwaardelijke goedkeuring vanwege een “noodsituatie”. De vraag is of die er überhaupt was en ooit is geweest. Volgens John Ioannidis is dit nooit het geval geweest.

• Dr. John Ioannidis is een van ‘s werelds meest gepubliceerde epidemiologen, en hij heeft vernietigend geoordeeld over de totaal overtrokken reacties op een nieuw virus dat geen ongebruikelijke dodelijkheid liet zien. Zoals de meeste respiratoire (ademhalings)-virussen, vormt SARS-CoV-2 geen ernstige bedreiging voor de gezondheid van mensen onder de 60 jaar, zeker niet voor kinderen, en is een ernstig verlopende Covid-infectie alleen een bedreiging voor mensen die het einde van hun leven naderen, en naast hun hoge leeftijd meerdere co-morbiditeiten (onderliggende doodsoorzaken) hebben.5

• Dr. Ioannidis raamt de wereldwijde IFR momenteel op ongeveer 0,15%. Ter referentie, een typische seizoensgebonden griep-uitbraak heeft een typische IFR van ongeveer 0,1%, maar deze kan aanzienlijk hoger zijn in strenge winters.6

 

 

II. Er is duidelijk geworden dat de wereldbevolking is onderworpen aan een ongecontroleerd experiment

Tot op de dag van vandaag hebben de Covid-injecties slechts een voorwaardelijke goedkeuring gekregen van de EMA (European Medicines Agency). Een voorwaardelijke goedkeuring betekent dat er nog informatie wordt verzameld, en dat betekent dat de mensen in feite deelnemen aan een experiment.

Het EMA bericht:

“Aangezien Comirnaty een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen heeft gekregen, zal het bedrijf dat Comirnaty in de handel brengt de resultaten van de hoofdproef, die nog twee jaar loopt, blijven verstrekken. Deze proef en aanvullende studies zullen informatie opleveren over hoelang de bescherming duurt, hoe goed het vaccin ernstige COVID-19 voorkomt, hoe goed het immuno-incompetente mensen, kinderen en zwangere vrouwen beschermt, en of het asymptomatische gevallen voorkomt.” – EMA7

Screenshot dd 10 mei 2022:7

Als mensen onderdeel zijn van een experiment zouden ze er uitdrukkelijk over geïnformeerd moeten worden dat deze injecties zich nog in een experimentele fase bevinden. Dit is niet gebeurd.

Waarschijnlijk wordt de informatie uit het experiment (in ieder geval in Nederland) zelfs niet eens verzameld! Er is geen voorlichting, geen vragenlijst, geen openbaarheid wat betreft (tussentijdse) uitkomsten etc.

Tot op de dag van vandaag denken veel mensen dat het allemaal wel in kannen en kruiken is met de procedure rond toelating, maar zelfs de landsadvocaat die het corona-beleid verdedigde in de rechtszaken van viruswaarheid was er heel duidelijk over:

30 juni 2021 – Landsadvocaat in de rechtszaal: 19:42 min.

“Het gaat om vaccins die zijn toegelaten. De procedure voor toelating bevindt zich nog in fase 3. Die fase 3 kan pas worden afgesloten als een bepaalde tijdsduur van monitoring heeft plaatst gevonden.”8

Woorden van gelijke strekking kwamen van de kant van Pfizer:9

2 november 2021 – Pfizer

“Het is een nieuwe techniek, we hebben het nooit eerder gedaan, zijn continue aan het leren hoe het immuunsysteem reageert op het ‘vaccin'” – CEO Mark Kaptein

Ook in Israël geeft de premier gewoon toe dat ze experimenteren met levens van inwoners.

‘In Israël zien ze sinds de laatste dagen een onevenredig groter aantal ernstig zieken en doden onder de gevaccineerden. Die 3e prik lijkt geen goede zet, maar, zegt de premier, we zijn het eerste land die dit doet, we moeten nog even verder met data verzamelen.’10

Hoe komt het dat de bevolking er nog steeds niet van is doordrongen dat we aan het experimenteren zijn – met onze gezondheid, met onze kinderen, met onze ouderen, en met onze zwangeren?

 

III. Er is gebleken dat Pfizer uiterst verontrustende informatie met betrekking tot de veiligheid heeft achtergehouden

Februari 2021
Vrijwel niemand wist op het moment dat de vaccins bij ons op de markt kwamen, dat Pfizer eind februari 2021 al wist dat er direct na het op de markt brengen van de prik in USA er al 1223 overlijdens waren in de VS.11

Pfizer’s eigen gegevens van de eerste 3 maanden van de uitrol van het vaccin toonden een sterftecijfer van 3%.12

“Dit zijn de gegevens van Pfizer die de FDA 50 jaar lang verborgen probeerden te houden. De cijfers zijn desastreus. Van de 42.000 proefpersonen stierven er 1227 in de eerste 3 maanden. Bij een sterftecijfer van 1% per maand zou het menselijk ras in minder dan 10 jaar zijn uitgestorven. Dit kan niet worden afgedaan als “geen bewijs van causaliteit”. Bovendien ondervond 31% van de volwassen deelnemers bijwerkingen op lange termijn en bij kinderen is dat 40%!” – Strong and Free Canada

Er was op het moment van introductie amper iets bekend over de veiligheid voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en zwangeren. Toch startte toen massale vaccinatiecampagnes met in de EU uiteindelijk vier producenten. Te weten: Astrazeneca, Pfizer, Moderna en Johnson and Johnson.

 

IV. Er is gebleken dat bijwerkingen en sterfte zich in zeer grote getale voordoen

Waarom werd dit “vaccin” niet direct van de markt gehaald?

Burgerjournalist Steve Kirsch herinnert ons eraan dat men normaal gesproken heel anders om gaat met veiligheidsrisico’s: 13

“Doorgaans zal een vaccin in de VS bij meer dan 50 sterfgevallen stopgezet worden. Bijvoorbeeld, het vaccinatieprogramma tegen de varkensgriep werd in 1976 stopgezet nadat naar schatting slechts 32 mensen waren overleden.” – Steve Kirsch

Ondanks een vermoeden van een gigantische onderrapportage (pre corona werd minder dan 1% van de bijwerkingen gemeld)14 begonnen de meldingen van bijwerkingen vrij snel na de start van de Covid-injectie binnen te stromen bij bijwerkingencentra zoals het Amerikaanse VAERS, de Europese EMA en Vigibases, de wereldwijde bijwerkingen database onder toezicht van de WHO.

Bijwerkingen in USA

Begin dit jaar meldde alleen al het Amerikaanse VAERS:15

‘Op 25 maart 2022 waren er 1.205.753 meldingen in verband met COVID-vaccins, waaronder 145.781 ziekenhuisopnames en 26.396 sterfgevallen.20 Er is in de moderne geschiedenis nog nooit een medisch product geweest dat daar zelfs maar bij in de buurt kwam. Niets is zo schadelijk en dodelijk geweest als deze experimentele injecties.

Bijwerkingen in Europa

4 mei 2022 – Aantal gevallen van ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie 40 keer hoger dan eerder gemeld16

‘Uit een Duitse studie is gebleken dat het aantal ernstige bijwerkingen na coronavaccins 40 keer hoger is dan eerder gemeld.

De Charité, een bekend ziekenhuis in Berlijn, interviewde 40.000 gevaccineerden nadat ze hun coronaprikken hadden gehaald. Uit de interviews bleek dat het aantal ernstige bijwerkingen 40 keer hoger lag dan eerder was gemeld door medisch toezichthouder het Paul Ehrlich-instituut, schrijft MDR, de openbare omroep van de deelstaten Thüringen, Sachsen-Anhalt en Sachsen. Het aantal bijwerkingen als gevolg van normale vaccins, zoals die tegen polio of mazelen, is aanzienlijk lager, zeggen de onderzoekers.

 

Causaal verband (oorzakelijk verband) is wetenschappelijk aangetoond

Het Duitse Paul Ehrlich Instituut concludeert:17

“Gegevens wijzen erop dat het aanzienlijke aantal ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen na toediening van de nieuwe Covid-19 vaccins in een oorzakelijk verband staan met de vaccinatie” – Paul Ehrlich instituut.

 

1. Wegen de voordelen op tegen de nadelen? – Sterfte

5 mei 2022 – Journalist Steve Kirsch concludeert naar aanleiding van de data in UK:18

Britse overheidsgegevens tonen aan dat als je jonger bent dan 80 jaar, je het COVID-vaccin NIET moet nemen.

“Ik heb gekeken naar de officiële sterftegegevens van het Britse Office of National Statistics van 1 januari 2021 tot 31 januari 2022. Ik vergeleek de ‘all-cause mortality’ (sterfte door alle oorzaken) voor mensen die ten minste 6 maanden geleden 2 injecties kregen met de all-cause mortality van de niet-gevaccineerden.

Uit de gegevens bleek duidelijk dat als je jonger bent dan 80, je de prik niet moet krijgen. De data voor mensen ouder dat 80 is niet betrouwbaar genoeg om een aanbeveling te doen.”

Waar het op neerkomt: Op basis van deze gegevens zou NIEMAND deze vaccins moeten krijgen, tenzij hij zijn kans op overlijden wil vergroten.

Hoe jonger je bent, hoe minder zinvol het is. Het is misdadig dat we onze kinderen vaccineren.”

 

2. Wegen de voordelen op tegen de nadelen? – (permanente) aandoeningen

De bijwerkingen van de Covid-injecties kunnen zeer ernstig en langdurig zijn.
Een aantal voorbeelden:

• Myocarditis – Het aantal jonge, gezonde mensen dat dood neervalt is gigantisch en betreft zelfs topsporters.
Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/1-000-atleten-storten-in-elkaar-en-sterven-door-hartproblemen-of-bloedstolsels-maart-2021-tot-juni-2022/

• Er is een grote toename van miskramen en menstruatiestoornissen
Meer info:
https://stichtingvaccinvrij.nl/onze-vruchtbaarheid-loopt-gevaar-steeds-meer-meldingen-van-menstruatiestoornissen-en-miskramen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/nih-gefinancierde-studie-wees-uit-dat-covid-19-injecties-de-menstruatiecyclus-beinvloeden/

• Het aantal zaadcellen daalt
Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/urgent-het-covid-vaccindocument-over-dalend-aantal-zaadcellen-is-nog-erger-dan-het-op-het-eerste-gezicht-lijkt/

• Er is een explosie van kanker
Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/de-explosie-van-kanker-en-latente-ziekte-na-covid-injectie

• Oversterfte blijft gewoon doorgaan. We hebben inmiddels 16.000 oversterfte, maar zoals Marianne Zwagerman terecht stelt: “Nu is er een hitteplan en als er 1 dode is gevallen dan moet heel Nederland in de rouw, maar er zijn nog steeds 16.000 mensen doodgegaan vorig jaar en niemand weet waarom”. 19
Het onderzoek naar oversterfte rammelt aan alle kanten…
Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-cbs-onderzoek-oversterfte-rammelt-en-de-media-misleiden-in-gesprek-met-prof-dr-theo-schetters-en-prof-dr-ronald-meester/

Op de pagina Covid-vaccins staat een zeer uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen van het Covid vaccin. Het is onvoorstelbaar dat mensen hier nog steeds niet over worden geïnformeerd.

 

V. Er is gebleken dat de media meesters zijn in propaganda, framing en censuur

Zelfs nu het duidelijk is dat de vaccins niet effectief zijn in het beëindigen van de pandemie en het ernaar uitzien dat mensen eindeloze boosterprikken “nodig” zullen hebben blijven de media stug vasthouden aan de verhaallijn dat Covid-injecties veilig en effectief zijn. Zij framen kritische geluiden als “complotdenken”, en censureren tegengeluid in de kiem.

13 oktober 2021– Radio 1 20

Presentator: ‘Maarten, hele goede morgen, je bent de laatste!’

Maarten: ‘Goedemorgen, met Maarten spreek je. Hallo.’

Presentator: ‘Goedemorgen, we hebben niet heel lang, ongeveer rond de drie minuten, vertel wat vind jij?’

Maarten: ‘Ja, ik vind het heel verbazend is zoals over het algemeen gereageerd wordt. Wij zien in het ziekenhuis, Ik ben CC (Cardiac Care) verpleegkundige- de afgelopen weken een enorme toename aan juist gevaccineerde patiënten.’

Presentator: ‘Gevaccineerde zei je?’

Maarten: ‘Ja, juist gevaccineerde patiënten, die spijt hebben dat ze gevaccineerd zijn als haren op hun hoofd omdat uit onderzoek blijkt –wij kunnen dat ook in het bloed meten, de zogenaamde D-dimeren- dat die enorm gestegen zijn in het bloed. En dat zijn juist de mensen die gevaccineerd zijn, die extra hun immuunsysteem blijkt te worden aangetast door het vaccin. We zien een enorme toeloop, ook van gevaccineerde collega’s. Ik ben het zelf dan gelukkig niet…’

Presentator: ‘’Jij bent niet gevaccineerd?’

Maarten: ‘..die hebben spijt als haren op het hoofd omdat nu blijkt dat permanent je immuunsysteem aangetast wordt door de spikes..’

Presentator: ‘Ja, maar naar maar wacht even, dat is natuurlijk niet bewezen wat je nu zegt.’

Maarten: ‘Ja dat is wel bewezen.’

Presentator: ‘Het vaccin is getest en het vaccin is veilig bevonden.’

Maarten: ‘Ja dat doen media geloven. Maar er was ook een professor Schetters op televisie die legde uit, het is bewezen dat je auto-immuunsysteem permanent, gewoon beschadigd raakt wij kunnen dat meten aan de hand van de D-dimeren in het bloed. En dan denk je, jeetje, dan denk je.. Ik hoor ook de vorige sprekers.. Jullie hebben er geen idee van de toename van myocarditis patiënten de afgelopen ..’

Presentator: ‘Maarten, Maarten, dit is.. Wat je nu wel zegt is allemaal niet bewezen en het is wel onderzocht. Ik wil je in ieder geval wel heel erg bedanken voor je belletje. Want we zijn alweer aan het eind van het uur gekomen…’

 

 

VI. Er is gebleken dat de Covid-injecties niet werken

De belofte was dat Covid-injecties de sterfte met 95% zouden verminderen. Dat bleek niet het geval te zijn

Maurice de Hond schrijft in zijn evaluatie daarover:21

“Als de VE 95% zou zijn, zoals Pfizer bij de introductie van hun vaccin heeft geclaimd, en het vaccin dan inderdaad 95% van de overlijdens zou hebben voorkomen, dan zouden de overlijdens de groene lijn hebben moeten volgen. Dat is dus alleen aan het begin van de vaccinatie enigszins het geval geweest: het vaccin beschermde gedurende de zomermaanden. Vanaf januari 2022 is het totaal aantal overlijdens zelfs hoger dan voorspeld.

Het aantal corona-overlijdens dat gemeld wordt door het CBS stijgt zelfs nog veel sneller (12.939). Dat suggereert zelfs een negatieve bescherming van de vaccins en schreeuwt om een uitleg.”

9 januari 2022 – Onderzoeksjournalist Steve Kirsch22

“Nieuwe data-studie van 145 landen toont aan dat COVID-vaccins zowel het aantal ziektegevallen als het aantal sterfgevallen doen toenemen.

De mainstream media heeft niet over deze studie bericht. Maar het is de zoveelste onafhankelijke analyse die moeilijk te weerleggen is: we zijn misleid door de CDC, FDA, en NIH.”

5 mei 2022 – Sheldon Yakiwchuk

Sheldon Yakiwchuk toont met Canadese cijfers aan dat vaccineren tegen de omicronvariant geen zin heeft; het lijkt nu een omgekeerd effect te hebben:23

Health Canada heeft net zijn COVID dashboard bijgewerkt. 99,96% van de COVID sterfgevallen in de laatste 1 week waren gevaccineerd. 70% met een booster.”

 

 

VII. Er is gebleken dat de noodzaak voor deze prikken ontbreekt

Er is zeer veel gepubliceerd over het ontbreken van de noodzaak voor deze gevaarlijke experimentele “vaccins”. De vraag betreffende noodzaak heeft twee hoofdaspecten:

1. Hoe groot is het gevaar van complicaties bij de ziekte?
2. Wat zijn de alternatieven?

1. Het RIVM meldde dat van de gezonde mensen onder de 70 slechts 111 mensen zijn overleden aan covid-19 in het jaar 2020. In dat jaar werd er nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.24

 

In 2021 was dit een vergelijkbaar getal. Mensen onder de 70 lopen geen gevaar. De oorspronkelijke Infection Fatality Rate van 3% is door Ioannidis terugebracht tot 0,15%. 25

2. De alternatieven zijn er wel degelijk en ook al vroeg in het proces. Ook Vaccinvrij heeft er al veel over geschreven. De korte samenvatting van dit onderwerp treffen we op pag 17 van het boek ‘The real Anthony Fauci’ door Robert Kennedy:

“Vooraanstaande artsen en wetenschappers, waaronder een aantal van ’s lands meest gepubliceerde en ervaren artsen en frontline COVID specialisten zoals McCullough, Kory, Ryan, Cole, Brownstein, en Risch geloven dat de onderdrukking van vroegtijdige behandeling en off-label behandelingen door Dr. Fauci verantwoordelijk was voor tot wel 80 procent van de dood toegeschreven aan COVID.’– De echte Antony Fauci

 

 

VIII. Er is gebleken dat deze “vaccins” niet geschikt zijn voor het opbouwen van kudde-immuniteit

Daar kunnen we kort over zijn: vóór de introductie op de markt werd al vermoed dat de covid-19 injecties niet geschikt zouden zijn voor het opbouwen van groepsimmuniteit. Nadat het ‘vaccin’ op de markt was gekomen werd het bevestigd en ook heel erg stellig geponeerd door toonaangevende experts en bladen.

27 oktober 2020 – Dr. Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel verklaarde: 26
“Het volledig voorkomen van COVID-19 infecties is een secundair doel voor vroege kandidaat vaccins” – Dr. Fauci

10 augustus 2021 – Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group zei:27
“Kudde-immuniteit is niet mogelijk bij de Delta-variant”

19 oktober 2021 – CDC: 28
“Besmette gevaccineerden zonder symptomen hebben mogelijk een veel hogere “viral load” dan besmette ongevaccineerden zonder symptomen.” – CDC Met andere woorden: de gevaccineerden dragen meer Sars-CoV2 virussen met zich mee dan de ongevaccineerden.

20 November 2021 – The Lancet stelt:
“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat gevaccineerde individuen nog steeds een relevante rol spelen bij de overdracht. Ik roep hooggeplaatste ambtenaren en wetenschappers op om een einde te maken aan de ongepaste stigmatisering van niet-gevaccineerden, waartoe ook onze patiënten, collega’s en andere medeburgers behoren, en te stoppen met het creëren van een tweedeling in de samenleving.” – Lancet

15 april 2022 – De Deense Professor Catherine Bennett verklaart:30
“Helaas lopen mensen met twee doses vaccin en zonder een eerdere besmetting evenveel kans om met COVID-19 besmet te raken als iemand die ongevaccineerd is.” – Catherine Bennet

 

 

IX. Al vanaf het begin van de uitbraak was er een veilig en effectief medicijn

 

X. Er zijn 115 redenen om deze risicovolle injectie NIET te nemen

James Edward Taylor publiceerde een goed onderbouwd artikel met 115 redenen om de prik niet te nemen.

No, I Don’t Want Your Shot. Here’s Why. (UPDATED: Jul 20/22) – James Edward Taylor

 

 

Conclusies

De COVID-prik die werd gepromoot als de enige oplossing uit de pandemie waar we met smart op moesten wachten is een totaal gefaald experiment gebleken. De prik is niet effectief in het voorkomen van transmissie (overdracht) van het virus, en niet in staat om ziekte of sterfte te voorkomen. Erger nog is dat is gebleken dat de prik zeer gevaarlijk is. Wereldwijd is er sprake van een “onverklaarbare oversterfte”, sinds de uitrol van het vaccin.

Als het niet werkt, en niet veilig is, waarom gaan we dan door met deze gevaarlijke prik?

Het feit dat we ondanks het falen van dit experiment doorgaan met media-campagnes en drang om mensen te manipuleren om boosterprikken te halen is een sterke aanwijzing voor onderliggende agenda’s die over ons worden uitgerold die niets te maken hebben met het creëren van gezondheid of het “beschermen” van de (wereld)bevolking.

 

 

Bronnen:

1. https://en.newizv.ru/news/world/28-12-2021/reboot-on-plan-bayer-ceo-says-covid-vaccines-are-gene-therapy
2. https://www.youtube.com/watch?v=IKBmVwuv0Qc
3. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-les-documents-voles-a-l-agence-europeenne-des-medicaments_6066502_3244.html
5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854
6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
7. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
8. https://tinyurl.com/4f54chkr
9. https://twitter.com/IkNet/status/1455660980772409344
10. https://mobile.twitter.com/Miss_Royal73/status/1454140499535802378
11. https://strongandfreecanada.org/facts-and-data/pfizer-trial/
12. https://strongandfreecanada.org/wp-content/uploads/2021/12/Pfizer-trial-results-first-3-months.pdf
13. http://www.skirsch.com/covid/VaccineFAQ.pdf
14. https://web.archive.org/web/20170131193915/https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
15. https://stichtingvaccinvrij.nl/fda-en-pfizer-wisten-dat-de-covid-injectie-schade-aan-het-immuunsysteem-veroorzaakte/
16. https://twitter.com/disclosetv/status/1521587918271393794
17. https://twitter.com/KoudijsHenk/status/1464175802707283974
18. https://stevekirsch.substack.com/p/uk-government-data-shows-nobody-should?s=r
19. https://twitter.com/Kees71234/status/1549701797476012032
20. https://twitter.com/margabult/status/1448212786178400262?s=21
21. https://www.maurice.nl/2022/05/10/kwamen-de-corona-vaccins-hun-beloften-na/
22. https://stevekirsch.substack.com/p/new-big-data-study-of-145-countries?s=r
23. https://sheldonyakiwchuk.substack.com/p/996-of-deaths-in-vaccinated-70-boosted
24. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201229_1229.pdf
25. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
26. https://bit.ly/3Gey9Eo
27. https://politi.co/3KYOGjo
28. https://aaronsiri.substack.com/p/study-destroys-justification-for
29. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
30. https://www.theage.com.au/national/victoria/no-date-yet-for-victoria-to-lift-covid-19-rules-but-pressure-to-scrap-vaccine-mandates-mounts-20220414-p5adfl.html

 

 

 

1,5-meter afstand

De ‘anderhalve meter afstand’-maatregel is ingezet zonder onderliggende wetenschappelijke onderbouwing. Het idee erachter is dat je op een bepaalde afstand iemand niet meer kunt besmetten en dichtbij wel. Maar al zoals we direct zullen zien verschenen binnen enkele maanden na de start van de pandemie artikelen waaruit duidelijk bleek dat aerosolen een belangrijk overdrachtsmechanisme vormden. Aerosolen zijn druppeltjes die zo klein zijn dat ze uren in een afgesloten ruimte kunnen rondzweven.

Kort gezegd volgt hieruit dat die anderhalve meter binnen dubieus is want aerosolen overbruggen met het grootste gemak 1,5 meter – en in de buitenlucht echt nergens op slaat, omdat ze in de buitenlucht vervliegen.

 

Het “onbekende virus” en aerosolen

26 jun. 2020 – Willem Engel – wetenschapper
Willem Engel was de eerste in Nederland die op 26 juni 2020 naar buiten bracht dat aerosolen een overdrachtsmechanisme zijn – nog voor er ook maar iets hierover was verschenen in de reguliere media.

Willem Engel over aerosolen
Interview op Café Weltschmerz: https://www.youtube.com/watch?v=H-2in_Z66F8

Hij koppelde de informatie over aerosolen als overdrachtsmechanisme ook aan de anderhalve meter regel:

Willem Engel over anderhalve meter:
Interview op Café Weltschmerz: https://www.youtube.com/watch?v=uT8KyxefL6s

17 juli 2020 – Dick Bijl – epidemioloog
En ook Dick Bijl toonde in juli 2020 al aan dat deze maatregel nergens op gebaseerd was.1

In een gesprek over de brandbrief van 17.000 burgers, medici en zorgpersoneel zei hij over de 1,5 meter maatregel:

1.02.00 min.: ‘De burgers en de dokters en hun patiënten willen begrijpen wat nu precies de wetenschappelijke basis is voor al die maatregelen. En die is er toch onvoldoende. Bijvoorbeeld die anderhalve meter. In 1 juli verscheen in de papieren editie van The Lancet een overzichtsartikel over de niet medicamenteuze maatregelen, waaronder die anderhalve – twee meter bij de huidige pandemie. De conclusie van het artikel was, dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing was om die maatregelen in stand te houden. Nu hebben kritische onderzoekers, die verbonden zijn aan de universiteit van Oxford dus inhoudelijk al die afzonderlijke artikelen bekeken en die kwamen tot de verbijsterende conclusie dat er helemaal niets van klopt, van dat onderzoek. Zelfs een deel van die gegevens waren gefabriceerd, die waren dus verzonnen.’ – Dick Bijl, epidemioloog1

24 aug. 2020 – Radboud Universiteit
Eind augustus bevestigde de Radboud Universiteit dat de maatregel niet nodig is omdat je buiten nagenoeg niet besmet raakt.

‘Voor buitenevenementen is de kans op besmetting al voldoende klein en zien we in de literatuur geen harde aanwijzingen dat bepaalde maatregelen aantoonbaar effectief zouden zijn om transmissie van virus nog verder te beperken.’2

25 aug. 2020 – Time Magazine
Time Magazine kon niet achterblijven…

“Covid-19 wordt overgebracht door aerosolen. We hebben genoeg bewijs. Nu is het tijd om te handelen.” – Time Magazine3

15 april 2021 The Lancet
Pas in april 2021 kwam eindelijk het medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’ met het nieuws dat besmetting voornamelijk via aerosolen plaatsvindt:

“Er zijn consistente, sterke aanwijzingen dat SARS-CoV-2 zich verspreidt door overdracht via de lucht. Hoewel ook andere routes een rol kunnen spelen, denken wij dat de luchtroute waarschijnlijk de overhand zal hebben.”4

Bijna een jaar lang bleven het RIVM en zelfs de NOS beweren dat we nog niet zo veel wisten van dit “nieuwe virus”. En al die tijd werd Willem Engel – die vanaf het allereerste begin gelijk had – verguisd.

 

 

RIVM misleidt ons over aerosolen

1. RIVM 2 april 2021
Op 2 april had het RIVM nog niets wezenlijks gezegd over aerosolen. We moesten ons aan de – niet werkende – maatregelen houden:

“Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne kleine druppels kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is om iemand te infecteren”..5

2. NOS – 3 mei 2021
Op drie mei kon de NOS de waarheid niet langer onder de pet houden.

NOS: Aerosolen spelen een belangrijke rol bij besmetting coronavirus
“Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Universiteit van Cambridge vinden dat er meer rekening moet worden gehouden met aerosolen als besmettingsgevaar bij covid. Uit “meer en meer” modelstudies blijken die namelijk een belangrijke rol te spelen in de pandemie.” – NOS – nieuwsuur5

3. RIVM op 19 mei 2021

Het RIVM heeft ongetwijfeld de berichten gezien, maar wilde kennelijk niet toegeven dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Maar mondjesmaat komt vanaf 19 mei – bijna een jaar later nadat Willem Engel dit zei – het hoge woord eruit:

“Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in kleine druppeltjes (aerosolen) een grote afstand kunnen afleggen. Bijvoorbeeld in een ruimte waarin geen of weinig ventilatie is en/of veel mensen, vooral voor een langere tijd bij elkaar zijn. Overdracht van het SARS-CoV-2 virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen.” – RIVM6

Met andere woorden: 1,5 meter afstand houden en dan denken dat het “beschermt” is flauwekul want virussen verspreiden zich met het grootste gemak over grote afstanden. En wat de ventilatie betreft – zoals u in het uitklapblok ‘Ventilatie’ zult zien is dat de enige maatregel die werkt – daar heeft het RIVM verder geen aandacht aan besteed.

29 april 2022 – Childrens Health Defense
Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat de WHO toegaf dat wat we zelfs al in de krant hadden kunnen lezen klopte: de besmetting gaat via de lucht. Childen’s Health Defence vraagt zich af of je zo’n instituut dan eigenlijk nog wel serieus moet nemen:

“Het feit dat de WHO het bij het verkeerde eind heeft over het potentieel van SARS-CoV-2 in de lucht, roept de vraag op waarom de WHO nog steeds wordt beschouwd als een mondiale gezondheidsautoriteit.” – CHD6

14 mei 2022 – Rosanne Herzberger (NRC)
Wetenschapsjournalist Herzberger ontwaakt na twee jaar uit een diepe slaap en schrijft:

“Met de kennis van nu weten we dat die regels gebaseerd waren op de grootste collectieve wetenschappelijke dwaling uit de moderne geschiedenis. Met name de eerste drie (elleboog, handen wassen en afstand houden) zijn volledig gebaseerd op het idee dat het virus zich voornamelijk verspreidt via oppervlaktes en grote druppels. Het duurde één, soms twee jaar voordat de volksgezondheidsorganisaties begonnen op te schrijven dat de druppels die in de lucht blijven hangen een belangrijke besmettingsroute zijn.”– NRC9

15 mei 2022 – Maarten Keulemans (Volkskrant)

Wetenschapsjournalist Keulemans maakt zichzelf weer eens te schande door te beweren dat de 1,5 meter afstand werkt:

“.. studies die ik ken laten zonneklaar zien dat afstand gewoon werkt” – Twitter10

17 mei 2022 – Tweede Kamer

Maurice de Hond krijgt in de Tweede Kamer kans om zijn standpunt uit te leggen.

“BA.5 (Nieuwe Omicron variant) heeft een reproductiefactor van 15. Dat betekent dat BA.5 bewijst dat de verspreiding niet ook door de lucht gaat, maar vrijwel geheel door de lucht gaat.” – Maurice de Hond: (06:14 min.)11

Mogen we ervan uitgaan dat de politiek nu eindelijk ook geïnformeerd is? Waarschijnlijk niet. Op een paar uitzonderingen na is er überhaupt niet te bereidheid in de politiek om terug te kijken naar wat nu precies het effect is geweest van het juk aan de maatregelen die zij het volk hebben opgelegd. De politiek volgt een wereldwijd script en slecht onderbouwde politieke beslissingen hebben gewonnen van zuivere wetenschap.

• Waar zijn de studies die met harde bewijzen komen dat het hele circus van 1,5 meter afstand houden in bioscopen, restaurants überhaupt wat uit heeft gehaald?
• Waaruit is gebleken dat deze maatregel enig medisch voordeel heeft gehad?
• Waarom hield het RVIM vol dat er niets bekend was over de transmissie (overdracht) van het virus terwijl dit wel zo was?
• Waarom hebben de media een hetze gevoerd tegen Willem Engel en andere wetenschappers?
• Waarom wordt wetenschap die goed onderbouwt dat de maatregel geen nut heeft onder het tapijt geveegd?

 

 

Conclusie 1,5 meter afstand

In een afgesloten ruimte maakt het na een tijdje niet meer uit hoever je van iemand af staat om besmet te raken. Aerosolen zijn dan overal. Buiten zijn de aerosolen juist zo verdund dat je niet besmet raakt. En aerosolen zijn het dominante overdrachtsmechanisme. Dat maakt die anderhalve meter weinig zinvol.

 

Bronnen:

1. https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc&t=544s
2. https://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat-is-er-bekend-over-corona-def-24-8-2020.pdf
3. https://time.com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/
4. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00869-2/fulltext
5. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
6. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2379302-wetenschappers-aerosolen-spelen-belangrijke-rol-bij-besmetting-coronavirus
7. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding (aangepaste pagina)
8. https://childrenshealthdefense.org/defender/who-waited-two-years-admit-covid-19-airborne/
9. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/14/altijd-zelf-nadenken-dat-leerde-me-de-covid-crisis-a4124384
10. https://twitter.com/mkeulemans/status/1525815770395160577
11. https://www.youtube.com/watch?v=ziessqezDkE

 

 

Handen desinfecteren
Het desinfecteren van onze handen zou de verspreiding van het virus “tegen moeten gaan”.

Op de verpakking van de meeste gels staat dat zij “bacteriedodend” zijn, en de Covid-pandemie zou veroorzaakt worden door een virus. Wij zijn nog geen verpakkingen tegengekomen waarop specifiek staat “virusdodend”, wat op zich al veelzeggend is.

Bovendien voldoen de meeste handgels niet aan de wettelijke eisen. Er zitten gevaarlijke, niet officieel toegelaten stoffen in. En de werkzaamheid wordt betwist. Zou u niet telkens wanneer u wat nieuws aanraakt in bijvoorbeeld een supermarkt ook weer nieuwe gel op uw handen moeten smeren om ervoor te zorgen dat de micro-organismes die letterlijk op ALLES zitten zich niet via uw handen kunnen verspreiden?

Intensief gebruik van deze gels beschadigt uw huid en het gebruik ervan is neurotisch – het is onmogelijk om uw handen steriel te houden.

24 april 2019 – Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

NVWA bericht op 24-4-21 dat slechts 13% van de onderzochte handdesinfectiemiddelen voldoet aan wettelijke eisen

“Slechts 6 van de 47 onderzochte handdesinfectiemiddelen voor de consumentenmarkt voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die monsters onderzocht van supermarkten, drogisterijen en webwinkels. 60% is niet toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De werkzaamheid en veiligheid is dan niet getoetst. Daarnaast ontbreken verplichte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en zijn gebruiksvoorschriften onjuist of ontbreken deze. Ook is de samenstelling niet altijd volgens de toelating.” – NVWA1

 

Handen wassen en handen desinfecteren om paniek te onderdrukken?

Los van het handen stuk wassen, waardoor bacteriën zich in de opengesprongen huid kunnen nestelen, bleek uit wetenschappelijk onderzoek al één maand nadat corona in Nederland aankwam dat het afsoppen van al die supermarktkarretjes zinloos was. Toch zag je het nog steeds gebeuren. En wat betreft de gels met desinfecterende vloeistoffen, de vraag is wat het effect van de chemicaliën is op de gezondheid.

Zelfs het RIVM vindt handen wassen beter werken dan handgel smeren:

“Het RIVM roept nogmaals op de handen met water en zeep te wassen en alleen als het niet anders kan handgel te gebruiken. De reden van de oproep is serieus.

Naarmate iemand namelijk meer handgel met ethanol gebruikt, neemt de kans op borstkanker toe. „Zeer licht”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar toch.” – Metronieuws 4 juni 20212

13 april 2020 – United News

Duits onderzoek: “Virus niet overdraagbaar via voorwerpen”3

“Het coronavirus wordt niet doorgegeven via klinken, gsm’s, afstandsbedieningen, katten of in kapsalons of winkels. Het gevaar op besmetting bestaat vooral als mensen urenlang samenzijn in een kleine ruimte.” Dat stelt de Duitse viroloog Hendrik Streeck na onderzoek in de regio Heinsberg nabij Sittard.” – United news4

Toch bleven de media maar angstberichten verspreiden:

26 juli 2021 – Welingelichte kringen

Bemanning KLM coronavlucht naar Tokio was niet getest

“Volgens een reconstructie van het AD zat iedereen dwars door elkaar. Bij de sporters leeft de vrees dat het juist één van de stewardessen is geweest die het virus bij zich droeg. Vlak voor de landing deelt het cabinepersoneel nog handgeschreven ansichtkaarten uit aan alle atleten. Er zijn Japanse gelukskittens op geplakt. Wie weet wat ze nog meer overbrengen? Of verspreiden virusdeeltjes zich toch via de klink van het toilet?” – Welingelichte Kringen4

Was de reden dat mensen massaal hun handen desinfecteerden niets meer dan blinde gehoorzaamheid? Was het een poging om zichzelf een vals gevoel van veiligheid te geven? Waarom deden mensen dat allemaal zo braaf? Waarom stelden de media ons niet gerust?

 

Conclusie:

De oppervlakken zoals winkelwagentjes hoef je niet te desinfecteren want het virus wordt volgens wetenschappers, en zelfs het RIVM, niet doorgegeven via oppervlakten. Wat betreft handen wassen is het zeer de vraag of het de overdracht van virussen die voornamelijk via aerosolen worden verspreid, tegen kan gaan. Daarnaast bevatten desinfecterende gels op grote schaal gevaarlijke, niet toegelaten stoffen. Wat het effect is van deze stoffen, waaronder het kankerverwekkende ethanol, bij intensief gebruik van handgels op volwassenen en kinderen is vrijwel onbekend.

 

Bronnen:
1. https://www.kennisnetwerkbiociden.nl/nieuws/nvwa-slechts-13-onderzochte-handdesinfectiemiddelen-voldoet-aan-wettelijke-eisen
2. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/06/rivm-handen-wassen-beter-handgel/
3. https://www.welingelichtekringen.nl/sport/2910669/bemanning-klm-coronavlucht-naar-tokio-was-niet-getest.html
4. https://unitednews.sr/duits-onderzoek-virus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen/

 

 

Plexiglas schermen

Ook bij de inzet van plexiglas-schermen ging men uit van de gedachte dat vochtdruppeltjes die in de uitademing zitten tegengehouden kunnen worden. Maar zoals in de uitklapblokken ‘1,5 meter afstand’ en ‘mondkapjes’ wordt beschreven was al voor de zomer van 2020 duidelijk dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de virusoverdracht. Deze druppeltjes zijn zo minuscuul klein dat ze met gemak door mondkapjes heen gaan. En ze kunnen urenlang in een afgesloten ruimte zweven; rondom en voorbij alle plexiglas schermen, die dus vrijwel zinloos zijn.

 

Conclusie plexiglas-schermen

Zolang ze niet alles afsluiten is het zinloos. Alleen in het geval iemand recht in het gezicht van iemand anders hoest of niest, kan het enigszins helpen.

 

PCR-testen

De PCR-test is volgens Hugo de Jonge de “gouden standaard” om Covid-19 te diagnosticeren.1 Dit is volledig onjuist.

Volgens Karry Mullis, de ontwerper van de test, is de PCR-test niet geschikt voor het diagnosticeren van virale infecties.

“De PCR-test staat je toe om iets dat in minuscule hoeveelheden aanwezig is in het lichaam – bijvoorbeeld enkele moleculen van een stof – te vermenigvuldigen en erover te gaan praten alsof dat betekenis heeft…”

..als je het goed doet, kun je bijna alles in wie dan ook vinden”. – Kary Mullis

De aanwezigheid van deeltjes RNA staat niet gelijk aan ‘ziek’ of ‘besmettelijk’.
Een positieve PCR-test toont slechts aan dat er een (stukje) viraal RNA in het neusslijmvlies zit of zat. 2

 


Kary Mullis

• Kary Mullis is afgestudeerd biochemicus en won in 1993 de Nobelprijs in Chemie voor het ontdekken van een manier om DNA te analyseren.3

• Hij is bekend om zijn kritische analyse in de documentaire ‘House of Numbers’ waarin de AIDS-epidemie ter discussie wordt gesteld.

Getuigenis Kary Mullis: https://www.youtube.com/watch?v=vaMZ4NyNCwI

• Hij was zeer kritisch over Dr. Anthony Fauci, die hij tevergeefs uitdaagde voor wetenschappelijk debatten.

• Kary Mullis overleed een paar maanden voor de start van de pandemie op 74-jarige leeftijd aan een longontsteking.4 Vanwege zijn uitgesproken kritiek op de PCR-test als diagnosemiddel, en het feit dat het bestaan van de pandemie is gebaseerd op deze test kunnen veel mensen niet anders concluderen dan dat goed uitkwam…

 

 

De PCR-test is onwetenschappelijk

Hoewel de hele wereld zich baseert op de PCR-test om de “diagnose” Sars-Cov-2 infectie te stellen is het wetenschappelijk gezien duidelijk: de PCR-test is niet geschikt om die diagnose te kunnen stellen.5,6

Patrick Savalle legt uit waarom de test onwetenschappelijk is:

 

“Wereldwijd Corona-beleid is voor een groot deel gebaseerd op de PCR-test waarmee Sars-CoV2 infecties worden gemeten. De PCR-test is echter niet geschikt om virale infecties of zelfs maar de aanwezigheid van virussen te meten.

Het belangrijkste bewijs voor het bestaan van een nieuw virus (fysieke isolatie van het virus en de bijbehorende electronen-microscoop foto) bestaat niet. En dat betekent dat de PCR-test nooit kan zijn gevalideerd tegen een geldige gouden standaard.

Het betekent ook dat de oorzaak van Covid-19 nog niet geldig is vastgesteld”. – Patrick Savalle

 

 

De PCR-test geeft een zeer hoog aantal vals positieven

11 september 2020 – NRC

Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week

“Mogelijk honderden mensen per week zitten in quarantaine zonder dat ze corona hebben. Het aantal fout-positieve uitslagen in Nederland is relatief groot, doordat het coronavirus nu weinig voorkomt, en doordat veel mensen zonder klachten zich laten testen.” – NRC7

 

 

Het rookgordijn

Niki Kortweg probeerde te achterhalen hoe er in de verschillende labs werd gewerkt. Het is niet gelukt want deze informatie was “bedrijfsvertrouwelijk.”

Een uitstekende Twitter-draad over PCR testen, CT waarden in relatie tot vals positieve testen, en het gebrek aan transparantie vindt u hier: https://twitter.com/waukema/status/1565221344601686016

 

OMT-leden weten dat de test niet werkt

Marion Koopmans, mede auteur van de ‘Drosten Paper’, een wetenschappelijke publicatie die aan de basis staat van de PCR-test voor Sars-CoV2, geeft toe dat je met de test geen besmetting aan kan tonen.

 

De Drosten-paper (de basis voor het huidige PCR testbeleid) is wetenschappelijk keihard onderuitgehaald

Dr. Borger heeft samen met diverse andere vooraanstaande wetenschappers de zogenaamde Drosten-paper geanalyseerd.8 De Drosten-paper vormt de basis voor het huidige PCR-testbeleid in Nederland. Dr. P. Borger heeft diverse grove fouten in de paper ontdekt.

Verder wijst niets erop dat de Drosten-paper kritisch is doorgelezen door andere wetenschappers om vast te stellen of datgeen wat is opgeschreven inhoudelijk juist is (peer-review). Een essentiële stap in het correct publiceren van een artikel.

De manier waarop nu de PCR-testen geanalyseerd worden maakt dat de betrouwbaarheid van de testuitslag vrijwel NIHIL is. Veel uitkomsten zijn vals-positieven: Een positieve uitslag terwijl dit feitelijk niet het geval is.

De gevolgen zijn substantieel. Met de retraction paper (inmiddels mede-ondertekend door zo’n 20 collega-wetenschappers uit diverse landen). 9

 

Politici weten dat testen als je geen klachten hebt sowieso onzin is

Mark Rutte zie in februari 2021 dat het geen zin heeft om je te laten testen als je geen klachten hebt.

Hoe zit het dan met de leraren? De kinderen? De mensen die op vakantie willen, de mensen die toegang willen tot de maatschappij? En die verplicht worden om zich te laten testen?

[aiovg_video id=38489]

 

 

De verplichte PCR-test – wat is de echte reden?

De PCR-test wordt verplicht gesteld, terwijl deze test niet eens kan aantonen of iemand besmet is! Het is medisch gezien een waardeloze test. Maar het is een zeer belangrijk gereedschap bij het creëren van het “Nieuwe Normaal”.

Het “nieuwe normaal” – waar “we maar aan moeten wennen” – komt neer op een controlestaat van ongekende proporties. Een medische dictatuur die is gebaseerd op fraude en bedrog, waarin onze vrijheden en grondrechten ver te zoeken zijn.

Informeer uzelf op de volgende pagina’s:

Europese Digitale Identiteit
Europese Unie
World Economic Forum
Wereld Gezondheidsorganisatie
Verenigde Naties

In maart 2020, net na het uitbreken van de “corona pandemie” had Mark Rutte het al over “het nieuwe normaal”. Als vaste bezoeker van het World Economic Forum was hij goed op de hoogte van de “Build Back Better” plannen. Om de maatschappij om te vormen moet hij eerst afgebroken worden. De grootste destructie is niet het gevolg van een virus, maar van de maatregelen, die onder het mom van een crisis worden ingevoerd.

 

 

De transitie van een democratie naar een dictatoriale testmaatschappij

Beleidsmakers weten dat de test niet werkt, maar hij wordt toch ingevoerd en zelfs verplicht gesteld. Waarom? De test is een belangrijk gereedschap voor de transitie van een democratie naar de “surveillance maatschappij” die gefaseerd wordt ingevoerd.

6 april 2021 – Kabinet start pilots toegangstesten

“Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april en vinden verspreid over Nederland plaats.” – Rijksoverheid10

1 juni 2021 – Start testen voor toegang

De “omvorming” van onze democratie kost enorm veel geld. Terwijl de maatschappij de afgelopen jaren onder Mark Rutte heeft bezuinigd op cultuur, de zorg, het onderwijs en alles wat het welzijn van de burger betreft, worden er grote sommen geld vrijgemaakt voor het installeren van een testmaatschappij. Follow the Money schrijft:

“Het kabinet heeft al honderden miljoenen uitgegeven om 1 juni van start te gaan met ’testen voor toegang’. Het RIVM en het OMT ontkennen betrokkenheid bij de opzet. Epidemiologen en artsen trekken het nut ernstig in twijfel nu de besmettingsaantallen snel dalen. ‘Dit is geld over de balk smijten en draagt niet bij aan het voorkomen van IC-opnames.‘’ – FTM11

 

25 september 2021 – start verplicht Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 is alleen met het corona-toegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk:

•in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines),
•bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en
•bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).
Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
– Rijksoverheid12

 

 

De kosten van een controlemaatschappij zonder medische voordeel

15 april 2021 – Volkskrant: Niet 925 miljoen, maar 1,1 miljard opzij gezet voor toegangstesten

“Voor het organiseren van toegangstesten is de komende maanden niet 925 miljoen, maar 1,1 miljard euro gereserveerd. Dat blijkt uit een toelichting die demissionair minister Hugo de Jonge woensdagavond laat naar de Tweede Kamer stuurde.” – Volkskrant13

Géén geld voor de zorg, géén geld voor zieken en gedupeerden, maar wel 1,1 miljard voor het afnemen van zinloze testen?

De testsamenleving is zinloos voor het “bestrijden” van Covid-19. Hartspecialist Armand Girbes zegt:

“Aan de hand van wat de invloed is van het vóórkomen van COVID-19, de prevalentie, op de betekenis van een testuitslag, maak ik duidelijk dat de introductie van een COVID-test-samenleving een mission impossible is.”

“Bij een lage infectiegraad onder de bevolking leidt de test-samenleving tot willekeur en schijnveiligheid. Willekeur omdat de meerderheid van de positief geteste personen helemaal geen COVID-19 zal hebben en schijnveiligheid omdat een belangrijk deel van de weinige besmette mensen toch een negatieve testuitslag zal krijgen.” – Armand Girbes14

 

De PCR-test kan gevaarlijk zijn

Het afnemen van de PCR-test is op zijn minst onprettig en op zijn ergst risicovol. We worden geacht mondkapjes te dragen om het virus tegen te houden, dat zich dus in de mond en neusholte moet bevinden. Maar om de een of andere onverklaarbare reden kan de PCR-test alleen afgenomen worden door het wattenstaafje heel diep in de neus te steken, bijna bij de hersenen (in plaats van bijvoorbeeld de binnenkant van de wang). Een ruw afgenomen PCR-test kan beschadiging opleveren.

Ook het bijgeleverde wattenstaafje zelf is niet veilig. Het bevat het kankerverwekkende ethyl-oxide.15

 

De media misleiden ons

De term “corona-besmettingen” is zeer misleidend

“Een positieve PCR-uitslag toont louter en alleen aan of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in het neusslijmvlies zat.” NIET of iemand de ziekte “Covid-19″ heeft.”16
De test blijkt ook uit te slaan op griepvirussen en zelfs op cocacola.17De mysterieuze “verdwijning “van de normale seizoens-griep die elke winter optreedt – en waar elke winter ouderen aan overlijden – kan gemakkelijk verklaard worden door het diagnosticeren van de gewone griep als Covid-19 met behulp van de PCR-test.18,19

De media lijken blind te zijn voor de PCR-fraude, maar navelstaren op de besmettingen – wat NIET gelijk staat aan ziekte – die omhoog en omlaag gaan, in een eindeloze, bij vlagen dagelijkse berichtgeving in de trant van:

• De besmettingen stijgen maar vakantiegangers gaan toch naar buitenland – Omroep Brabant20

• Besmettingen gaan omhoog, moeten we ons zorgen maken? – NOS21

• Besmettingen gaan flink omhoog, kunnen we nog rekenen op een gezellige kerst? – NOS22

• Aantal nieuwe coronabesmettingen deze week flink gedaald, maar we zijn er nog niet – RTL-nieuws23

• Besmettingen dalen verder, maar zorg over Britse variant – Volkskrant24

Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts…

 

Conclusie

Deze test is niet bedoeld als diagnosemiddel en er kleven veel bezwaren aan het ongecontroleerd gebruik ervan. De test kan zo worden uitgevoerd dat er vrijwel altijd een ‘besmetting’ aangetoond wordt met herhaling van de processtappen. Zeker het testen van grote aantallen mensen zonder klachten is daarom niet alleen zinloos, maar ook misleidend en gevaarlijk, omdat de samenleving totaal ten onrechte op slot gezet kan worden, zoals we hebben meegemaakt.
Terugkijken op de afgelopen twee jaar kunnen we concluderen dat de PCR-test een belangrijk instrument is voor de “Build Back Better” plannen van het World Economic Forum en de Verenigde Naties, en weinig te maken heeft met een gezonde en welvarende democratie.

 

Bronnen:
1. https://www.facebook.com/pamjmul/videos/3992303627464653/
2. https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/
3. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/biographical/
4. https://www.the-scientist.com/news-opinion/kary-mullis–inventor-of-the-pcr-technique–dies-66256
5. https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/
6. https://jdfor2020.com/2020/10/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless-though-the-whole-world-relies-on-rt-pcr-to-diagnose-sars-cov-2-infection-the-science-is-clear-they-are-not-fit-for-purpose/
7. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/geen-corona-toch-in-quarantaine-a4011600
8. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
9. http://www.janbhommel.com/post/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman—christian-drosten
10. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/06/kabinet-start-pilots-toegangstesten
11. https://www.ftm.nl/artikelen/testsamenleving-extreem-duur-veroorzaakt-uitsluiting-gezonde-mensen
12. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs
13. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/niet-925-miljoen-maar-1-1-miljard-opzij-gezet-voor-toegangstesten~b79106b7/
14. https://www.youtube.com/watch?v=SZMF_q6XiS4
15. https://ugetube.com/watch/the-pcr-test-ethylene-oxide-a-deadly-combination-and-is-a-usless-test-according-to-pcr-test-inventor_oPGrZylirun1VLz.html
16. https://www.ninefornews.nl/biochemicus-de-term-coronabesmettingen-is-zeer-misleidend-en-zorgt-voor-grove-beleidsfouten/
17. https://vaccineimpact.com/2020/coca-cola-tests-covid-19-positive-in-austrian-parliament/
18. https://www.maurice.nl/2020/05/20/covid-19-heeft-de-griep/
19. https://www.maurice.nl/2021/04/06/zo-lijkt-de-griep-verdwenen-te-zijn/
20. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3418086/de-besmettingen-stijgen-maar-vakantiegangers-gaan-toch-naar-buitenland
21. https://nos.nl/artikel/2434002-coronabesmettingen-lopen-op-moeten-we-ons-zorgen-maken
22. https://nos.nl/op3/artikel/2353599-besmettingen-flink-omhoog-kunnen-we-nog-rekenen-op-een-gezellige-kerst
23. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5205755/coronacijfers-opnieuw-gedaald-rivm-weekcijfers
24. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/besmettingen-dalen-verder-maar-zorg-over-britse-variant~bf9f20f2/

 

 

Zelftesten

Volgens het RIVM zijn zelftesten (ook wel sneltesten of antigeen testen genoemd) minder betrouwbaar dan PCR-testen. 1

Aangezien PCR-testen al onbetrouwbaar zijn (zie uitklapblok PCR-testen) zijn deze zelftesten dus totaal onbetrouwbaar.

25 december 2020 – LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft bevestigd dat de zelftest zeer slecht werkt. Maar liefst 40% van de positieve besmettingen wordt gemist.

“De veel gebruikte antigeensneltests van farmaceut Abbott zijn volgens Leidse onderzoekers een stuk minder betrouwbaar dan gedacht, meldt de NOS vrijdag. Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt uit onderzoek (pdf) dat de test zo’n 40 procent van de positieve besmettingen mist.” – Nu.nl2

“Het RIVM zegt bij de NOS te weten dat sneltests een mindere betrouwbaarheid hebben in vergelijking met de reguliere PCR-test. Daarom is het volgens het instituut belangrijk om – ook bij een negatieve test – de coronaregels na te leven.” – Nu.nl2

De reactie van de NOS lijkt zorgzaam, maar is totaal onverantwoordelijk. De Nederlandse regering is bezig om een democratie te transformeren in een TEST-maatschappij maar er is geen betrouwbare test! Dit is onvoorstelbaar gezien het feit dat de negatieve implicaties van de testmaatschappij zo groot zijn dat het mensen tot zelfmoord drijft .

Waarom is het ontbreken van een betrouwbare test niet het allereerste dat het RIVM, en het OMT, en de media aan de kaak stellen?

 

De Rijksoverheid promoot zelftesten

De overheid – kennelijk niet gehinderd door enige kennis – promoot zelftesten “gewoon voor de zekerheid” en “ook als u volledig bent gevaccineerd” (?)3

We moeten een prik gaan halen die ons beschermt en dan voor de zekerheid nog even een zelftest doen om te kijken of de prik werkt, zoiets? Met een test die NIET betrouwbaar is? Tjonge jonge. Op de website van de Rijksoverheid staat:

“Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis gebruikt. Bij klachten, als u dichtbij een besmet persoon was of gewoon voor de zekerheid. Ook als u volledig bent gevaccineerd of al corona heeft gehad, gebruikt u een zelftest. Een zelftest geeft u snel een uitslag. Zelftesten koopt u bij de apotheek, drogist of supermarkt.” – Rijksoverheid3

 

 

De media promoten zelftesten

30 maart 2021 Eenvandaag bericht :

“De zelftest is er! Eerste apotheken verkopen vanaf vandaag de coronatests die je zelf thuis kunt doen

Na het tandenpoetsen ook nog even een coronatest. Vanaf vandaag beginnen de eerste apotheken met de verkoop van de zelftest. “Wij kunnen ervoor zorgen dat testen toegankelijker wordt voor iedereen, daar ben ik heel blij mee.”4

Het idee was dat je zonder klachten nu regelmatig even kon testen, juist als je geen klachten had. Met waarschijnlijk de hoop meer mensen naar de teststraten te krijgen die gealarmeerd zouden zijn door een (valse) positieve test en met de PCR-test zeker wilden weten of ze wel of niet Corona hadden?

Het is nu aangepast maar op de website van het RIVM stond het volgende:

Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden.

Zelftesten zijn niet bedoeld voor:
• mensen met klachten
• mensen die contact hadden met iemand met corona
• mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied1

“…zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden”?

Medisch gezien is het testen zonder klachten op zijn zachts gezegd bizar, maar mensen kunnen kennelijk van alles wijsgemaakt worden want dit is heel gebruikelijk.

 

Zelftesten

De overheid besloot onze kinderen te betrekken in haar zinloze beleid. Talloze lagere en middelbare schoolkinderen kregen wekelijks zelftesten thuisgestuurd. Vaak werd er morele druk op de – gezonde – kinderen uitgeoefend om zich meerdere keren per week te testen. Slechts zelden kwam er tegengas zoals hier in Bergen op Zoom:

“Een groep ouders met kinderen op regionale scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom is in opstand gekomen tegen het indringende verzoek aan leerlingen om twee keer per week een corona-zelftest te doen.

Vooral de toon van rector Leon de Rond van ’t Rijks in een brief aan ouders en leerlingen is de groep van veertien ouders finaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Rond stelt dat leerlingen die de zelftests niet uitvoeren, medeleerlingen en docenten ‘in gevaar’ brengen.

Los daarvan eisen de ouders in een brief op poten aan de rector dat het (zelf)testen onmiddellijk stopt omdat het ‘aantoonbaar onzinnig en irrationeel is’.

De ouders worden ondersteund door huisarts Jan Vingerhoets in Bergen op Zoom die bij de protestbrief een eigen berekening meestuurt die, aldus Vingerhoets, het ‘onomstotelijke bewijs’ levert dat het testen van mensen zonder corona-klachten in dit stadium van de pandemie zinloos, ondoordacht en daarmee onacceptabel is. Kern van zijn berekening: nu het virus steeds minder circuleert, zijn positieve testuitslagen in toenemende mate vals positief dus onjuist.

Dat kan betekenen dat leerlingen of zelfs hele klassen in isolatie gaan terwijl er niets aan de hand is, aldus Vingerhoets die aangesloten is bij Artsen Covid Collectief, een landelijke stichting van artsen en andere medische professionals die zeer kritisch is op het geldende coronabeleid.” – BN-de stem5

Was de belangrijkste reden van de zelftesten om onze schoolgaande kinderen op het lager en voortgezet onderwijs te indoctrineren? Zij liepen nauwelijks risico, maar de zelftesten in combinatie met niet werkende mondkapjes en zinloze quarantaine creëerden de illusie van een gevaarlijke epidemie. Dat onze kinderen hier last van hebben gehad blijkt uit het feit dat 1 op de 5 middelbare scholiere zelfmoord overwoog. Meer info in de uitklapblokken PCR-testen, mondkapjes en Lockdowns.

 

Conclusie

Het testen van mensen zonder klachten is zinloos, betekent een enorme verspilling van geld en is onnodig belastend. Dit laatste geldt al helemaal voor kinderen: ouders en leerkrachten zouden kinderen hiertegen krachtig moeten beschermen. Het testen van mensen met klachten is dubieus als dit gebeurt met een onbetrouwbare test.

Het is neurotisch en onacceptabel dat er veel geld wordt verspild aan onzinnige testen en controles. Het belangrijkste doel lijkt te zijn de illusie van het gevaar in stand te houden, en het aantal positieve testen – des te meer je test, des te groter de aantallen positieve testen – op te voeren.

Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/doel-corona-zelftesten
3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
4. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-zelftest-is-er-450-apotheken-verkopen-vanaf-vandaag-de-coronatests-die-je-zelf-thuis-kunt-doen/
5. https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/ouders-van-leerlingen-op-school-in-bergen-op-zoom-in-opstand-tegen-corona-zelftesten-morele-druk-onaanvaardbaar~a0c7eb8b/

 

Avondklok

De opkomst en de (tijdelijke?) ondergang van de avondklok ontleedt in 10 punten:

 

1. Het besluit om de avondklok in te voeren was gebaseerd op de angst voor de Britse variant

Hoe werd de avondklok aan ons verkocht? Met angst en intimidatie en bedrog. Angst voor de “Britse variant”, intimidatie vanwege boetes voor mensen die na 22:00 nog op straat waren en bedrog van het RIVM, dat zij later met niet zoveel woorden erkenden als “een vergissing”.

De situatie in Engeland was een smoes, niet gebaseerd op de realiteit. Hans van Tellingen schreef in zijn blog:1,2,3,4

26 jan 2021“Het besluit omtrent de avondklok is gebaseerd op de angst voor de Britse variant. Maar is dit wel gegrond?

 

Moleculair Bioloog Peter Borger denkt van niet. ‘Het is een mediahype. Qua oversterfte zit men in England nu ongeveer op het niveau van de griep van 2018. Er is nu dus niet veel bijzonders aan de hand in het Verenigd Koninkrijk’. En Borger staat niet alleen.

 

Ook de bekende Duitse viroloog Drosten claimt dat die Britse variant niet bijzonder zorgwekkend is. En de BBC zegt zelfs dat de ziekenhuizen minder vol liggen dan anders in december/januari. Er is daar een gigantisch capaciteitsprobleem. Groter nog dan bij ons. Maar dat staat verder volledig los van COVID”. – Hans van Tellingen

 

 

2. Officiële bekendmaking

De redenatie van de overheid was dat de situatie in Engeland zou overslaan naar Nederland en dat het voorkomen zou kunnen worden door een tijdelijke avondklok, in combinatie met andere maatregelen. Op 22-1-21 maakte het ministerie van Justitie het volgende bekend:5

“Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 22 januari 2021, nr. 3192465, tot instelling van een landelijke avondklok ter bestrijding van de epidemie van covid-19

 De avondklok geldt voor een periode van ruim twee weken (zie artikel 8, en de toelichting daarbij). De verwachting is dat een avondklok van deze duur, in combinatie met andere maatregelen, een substantieel effect heeft in het kader van de bestrijding van de epidemie van covid-19.” – Ministerie van Justitie

3. Geen wetenschap en geen noodzaak

Voor mensen die even nadenken is de Avondklok als maatregel absurd. Het virus gaat om tien uur slapen? Als mensen de hele dag elkaar tegenkomen in supermarkten, openbaar vervoer etc. etc. dan zouden die paar uur in de avond het verschil gaan maken? De wetenschappelijke onderbouwing was – zoals met alle maatregelen – niet aanwezig. Bovendien waren het aantal positieve testen juist gedaald. Ook in Engeland. De Britse overheid bericht: 6

21 januari 2021Het aantal positieve PCR testen was op 21 januari gedaald van een max op 29 december 2020 van 81.549 met 61% naar 31.414 op 21 januari 2021 – Overheid UK

 

4. Bedrog van het RIVM

Bij het positieve advies aan de Tweede Kamer voor het instellen van een avondklok heeft Jaap van Dissel op 20-01-21 een grafiek laten zien.7 Hij zei daarbij: “En als je die artikelen daar verder op naslaat en kijk, wat is nou het aandeel dat men aangeeft voor zo’n avondklok. Dan kom je dus tot een grove weergave van wat dat doet, zo’n 8%-13%”

Wat hij bedoelt te zeggen is dat de zogenaamde R-waarde 8%-13% zou dalen. R-waarde laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Als de ‘R’ onder de 1 is, wordt het aantal besmette mensen kleiner. 8Maar wat hij zegt is (opzettelijk) onjuist.

In de grafiek komt de avondklok niet voor. Het betreffende percentage heeft betrekking op een “stay-at-home order”, of te wel een bevel om thuis te blijven. Dus dit gaat niet specifiek over een avondklok.

Bovendien heeft het RIVM een verouderde grafiek gebruikt. In de verbeterde grafiek ging de marge van de “stay-at-home” order door de nullijn.9 Dat wil zeggen dat er een ‘negatief effect’ kan zijn. Hierop heeft viruswaarheid een rechtszaak gebaseerd.10

Het RIVM heeft doordat zij een verouderde grafiek gebruikt in feite bedrog gepleegd. Dit hebben zij ook min of meer toegegeven. Tijdens de rechtszaak van de stichting Viruswaarheid kwam het RIVM met het volgende ‘excuus’:10

“Op vragen van de nieuwswebsite JDReport.com bevestigde Coen Berends van het RIVM het gebruik van een onjuiste grafiek door van Dissel. Het zou gaan om een vergissing waarbij de grafiek uit een eerdere versie van het artikel gebruikt zou zijn. Berends:

‘Dat was een omissie van mij. Ik had de data niet gechecked. Ik heb geen idee waarom hij voor dit plaatje heeft gekozen’.” – Dagvaarding tot herroeping Arrest ex artikel 382 Rv10

Het RIVM heeft geen idee – echt?

 

5. Weerstand vanuit de bevolking

De maatregel stuitte op veel weerstand bij de bevolking temeer omdat de Tweede Kamer op 4 november 2020 juist een motie aangenomen dat er nooit een avondklok zou komen. 11Niet alleen het RIVM, ook de Tweede kamer was niet integer in deze. Wat is de dan waarde van een aangenomen motie?

Motie van het Lid Wilders: Voorgesteld 4 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, niet over te gaan tot een avondklok, omdat dit een disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel ter bestrijding van corona is, omdat het volgens het OMT geen medische basis heeft, maar slechts bedoeld is om een gevoel van urgentie aan te wakkeren, en gaat over tot de orde van de dag.

 

6. “Tijdelijk” blijkt elke keer weer een leugen te zijn

De avondklok werd ingevoerd voor een periode van twee weken maar dit werd ruim drie maanden. De avondklok is ingevoerd op 22 januari 2021 en is meerdere keren verlengd. Pas op 28 april 2021 komt er een einde aan de avondklok.12

7. De rechter stelt Viruswaarheid in het gelijk – oh nee, toch niet

16 febr. 21 Op 16 februari ’21 heeft Viruswaarheid de (verlenging van de) avondklok in een kort geding aangevochten. Daarin heeft de rechter Viruswaarheid in het gelijk gesteld, vanwege het onrechtmatig gebruiken van de wet door de overheid. Binnen enkele uren na de uitspraak is de beslissing van de rechter op last van de staat opgeschort zodat het opleggen van een avondklok aan de bevolking door kon blijven gaan.13

7.1 – Uitleg over de uitspraak die Viruswaarheid in het gelijk stelt: klik op het filmpje.

Den Haag, 18 februari 2021 – Aankondiging spoedappel om de uitspraak terug te draaien   “De Nederlandse staat heeft een spoedappel ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van dinsdag 16 februari jl. waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl. De inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep vindt plaats op vrijdag 19 februari 2021 om 10.00 uur”

Dit is toegekend. In de gewonnen tijd is er keihard gewerkt aan het aanpassen van de wet.       7.3 – 19 febr. 2021 Wetsaanpassing Drie dagen na dagen na de uitspraak van de rechter die Viruswaarheid in het gelijk stelde werd de avondklokwet uitgebreid met de mogelijkheid om burgers ook overdag te kunnen opsluiten in hun huis indien, de woorden van Grapperhaus: “het virus een ochtendmens zou worden”. Dit werd vastgelegd in de wet ‘beperking vertoeven in de open lucht Covid-19’.

De staat heeft op basis van deze nieuwe wet doorgeprocedeerd en de opschorting van de uitspraak definitief teruggedraaid.

Het komt er dus op neer dat de aanleiding voor deze maatregel minimaal was. De situatie in Engeland was niet verontrustend. De verwachtte opbrengst van de maatregel was ook minimaal (tussen de 8% en de 13% verlaging van de R-waarde, oftewel het aantal besmettingen). En achteraf gezien was die helemaal 0. Maar de overheid heeft alles op alles gezet om deze maatregel erdoor te drukken. Liegen, machtsmisbruik – alles was kennelijk geoorloofd om het publiek in de tang te houden met als doel een illusie van gevaar te creëren. Volstrekt onnodig machtsmisbruik.

 

 

8. De Avondklok heeft geen enkel effect gehad

28 april 2021“Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft de avondklok nauwelijks effect gehad. “Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers bij de RTL-talkshow Beau.” – Telegraaf15

 

 

9. Deskundigen buiten het OMT worden gecensureerd

Weer blijkt dat er alleen wordt geluisterd naar de adviezen van het OMT, en dat deskundigen die er een andere mening op na houden gecensureerd worden. Een post van directeur van het OLVG-ziekenhuis Maurice van den Bosch wordt op 19 januari 2021 van LinkedIn verwijderd omdat hij een kritische kanttekening plaatst bij de noodzaak van de avondklok.16

14 mei 2021 – Hoogleraar infectieziektemodellering: effect avondklok ‘twijfelachtig’

 

“Net als Ernst Kuipers ziet hoogleraar infectieziektemodellering Sake de Vlas „geen patroon dat past bij een effectieve avondklok”.” – NRC17

 

 

10. Wetenschappers erkennen dat de ernst van de situatie in Engeland achteraf gezien meeviel

De Britse OMT leden hebben later officieel spijt betuigd van het angst aanjagen als strategie voor het doen opvolgen van de maatregelen. ‘De manier waarop we angst hebben gebruikt was distopisch’.18

Maar het kwaad was al geschied.

 

 

Conclusie avondklok

Het is geen langdurige maatregel geweest, maar het heeft grote negatieve impact gehad. De laatste keer dat er gebruik werd gemaakt van een avondklok was in de Tweede Wereldoorlog. Het psychologische effect van deze maatregel was zeer groot, maar het was gebaseerd op bedrog. Deze maatregel heeft bij uitstek laten zien hoe onbetrouwbaar en totalitair de staat te werk gaat. En hoe het kennelijk mogelijk is dat de hele bevolking zich laat bedriegen.
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het verbieden om tussen 22:00 en 05:00 op straat te zijn ook maar iets kan bijdragen aan de volksgezondheid, of aan het afnemen van een “pandemie”.

 

 

Bronnen:

1. https://www.hansvantellingen.nl/blog/2021-01-26/ik-wil-mijn-land-terug-nederland-is-stuk-omarm-demonstranten-maar-straf-relschoppers
2. https://twitter.com/BorgerPieter/status/1351811687205240832
3. https://twitter.com/c_drosten/status/1351222019413725192
4. https://www.bbc.com/news/55536762
5. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4191.html
6. https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases
7. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00411
8. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/reproductiegetal
9. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v4.full-text
10. https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-31_Dagvaarding-tot-herroeping-arrest-avondklok.pdf
11. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-691.pdf
12. https://indepen.nl/reconstructie-de-desastreuse-avondklok-en-de-duistere-rol-van-jaap-van-dissel/
13. https://twitter.com/kroon125/status/1361721005195091972
14. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Livestream-spoedappel-avondklok.aspx
15. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2141983601/kuipers-avondklok-heeft-geen-enkel-effect-gehad
16. https://twitter.com/MauricevdBosch/status/1351642157313097730/photo/1
17. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/13/hoogleraar-infectieziektemodellering-effect-avondklok-twijfelachtig-a4043529
18. https://nl.toluna.com/polls/10030688/Adviseurs-Brits-coronabeleid-hebben-spijt-van-‘onethische’-aanpak-Gepraat-werd-hoe-angst-nodig-was-om-mensen-te-laten-gehoorzamen-en-hoe-angst-verhoogd-kon-worden-De-manier-waarop-angst-gebruikt-is-is-dystopisch-Volkskrant

 

 

QR-code met 3G en 2G

Terwijl iedereen dacht nu wel van die ellendige maatregelen af te zijn, begon Ernst Kuipers bij de start het vitamine D rijke seizoen op 25 april 2022 over 20 miljoen euro extra budget voor het Corona ToegangsBewijs (CTB).1

25 april 2022 Kuipers: 20 miljoen extra nodig voor CoronaCheck-app

De meningen over het nut van de QR pas staan lijnrecht tegenover elkaar:

17 januari 2022 Rapport TU Delft over CTB

De TU Delft zegt in cryptische bewoordingen dat het afhangt van de vaccinatie. We weten inmiddels dat dit niet klopt omdat het vaccin niet in staat is om ‘transmissie’ (overdracht) van het virus te voorkomen.2

“Het effect van 2G en 3G op de verspreiding van het virus in de samenleving hangt sterk af van de mate van immuniteit van de bevolking. 2G en 3G zijn vooral effectief bij een groot verschil in bescherming tegen besmetting tussen aan de ene kant de groep ongevaccineerden die geen CTB heeft, en aan de andere kant de groep die een CTB heeft gekregen via een vaccin of een herstelbewijs.” – TU Delft

Maar wat wordt hier bedoeld met immuniteit? Er is namelijk helemaal geen verschil tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden wat betreft besmettelijkheid. Al maanden voor de publicatie van dit TU-Delft rapport riep medische wetenschappelijk tijdschrift “The Lancet’ al op om de ongevaccineerden om deze reden niet te stigmatiseren.3

20 november 2021 – The Lancet

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat gevaccineerde personen nog steeds een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus.”– Lancet

Met andere woorden: ook de gevaccineerden kunnen het virus overdragen. (en niet iedere ongevaccineerde is een besmettingsgevaar, want ongevaccineerd hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je dan per definitie “drager van coronavirussen” bent. Sterker nog, als je ongevaccineerd Covid-19 hebt doorgemaakt, ben je veel langer immuun tegen de ziekte dan als gevaccineerde).

Dr. Usrso, specialist op het gebied van Covid stelt heel duidelijk in een interview waarin hij Covid-mythes ontkracht:4

“Ook daarover wil ik één punt verduidelijken. Waar we specifiek naar verwijzen: De persoon met natuurlijke immuniteit heeft veel minder kans, 27 tot 30 keer minder kans, om het virus te krijgen dan de drievoudig gevaccineerden.”

 

De werkelijke doelen van de QR-code gaan niet over bescherming

Medisch gezien is er geen reden voor een QR-code om de simpele reden dat ook gevaccineerden het virus kunnen verspreiden. Maar de bestaande wetenschap wordt genegeerd. De onderliggende reden voor de QR-code – het installeren van een controle-maatschappij – wordt als complottheorie bestempeld.

Ondertussen is de overheid er zo op gebrand om het QR-code beleid verder uit te breiden dat Kuipers misleidende informatie geeft over het CoronaToegangsBewijs (CTB).

25 januari 2022 – Maarten Hijink (SP) twittert:

“Toegangsbewijzen kunnen “dempend effect” hebben van 15% zegt @ministerVWS op persconferentie. Dit gaat richting misleiding. Die 15% komt in een theoretisch model naar boven als je overal – behalve thuis en op school – 3G invoert en ongevaccineerden geen andere contacten zoeken.” Dit is in de praktijk niet haalbaar.

Bovendien zeggen talloze deskundigen dat de QR-samenleving medisch gezien geen zin heeft. Deze code komt neer op het ongefundeerd discrimineren van ongevaccineerden, want gevaccineerden kunnen net zo goed virussen verspreiden. En stemmen de plannen voor een Europees digitaal paspoort uit 2014.

25 januari 2022 – Maurice de Hond:
‘QR-samenleving doel van coronabeleid? Omicron is de lakmoesproef.’ Een gesprek met Maurice de Hond 5

27 januari 2022 – Arno Wellens
QR-code voor de horeca is niet ‘medisch’, maar al als proef bedacht in 2019. De plannen voor een Europees digitaal paspoort zijn ouder dan de pandemie en hebben er ook niets mee te maken. 6

“Vanwege Corona is er een Europees fonds van 800 miljard opgericht en van dat geld gaat er bijna niets naar zorg zelf. Twintig procent moet naar ‘digitalisering’, wat neerkomt op 160 miljard euro om aan Europese digitale paspoorten en aanverwante surveillance te bouwen. De beslissing om dat op te bouwen was al in 2014 genomen, de pandemie bood de gelegenheid. Vreemd genoeg accepteert iedereen om ons heen het dat ondanks dat enorme fonds, er nog steeds tekorten zijn in de zorg, maar er wel een digitale overheid wordt gebouwd.” – Arno Wellens

Het onderstaande korte fragment is ronduit schokkend te noemen:7


 

De weerstand onder de bevolking neemt toe

2022-01-31 Hans van Tellingen: geen controle
Steeds meer mensen doen er gewoon niet langer aan mee. Hans van Tellingen twittert:8

“Sinds woensdag in/op wel 15 openbare plekken geweest waar ze ‘hadden kunnen scannen’. Ik ben nergens gescand. Niet in de kroeg. Niet in het restaurant. Niet in het congrescentrum. Niet op de sportclub. Niet in de kantine. Niet in de ‘hockeyblaashal’. Nergens niet. #HetIsKlaar

2022-01-1 – Hoogleraar Medische Microbiologie Bert Niesters: ‘Ik zou hem wegdoen.’

Hoogleraar Medische Microbiologie Bert Niesters van de Rijksuniversiteit Groningen zou de coronapas wegdoen. Dit zegt hij in BNR Breekt! Wat Niesters betreft heeft de coronapas weinig tot geen functie meer. ‘Het punt is dat mensen die gevaccineerd zijn toch nog het virus bij zich kunnen dragen, dus als zodanig heeft het niet zo veel zin.’
‘Belangrijker is dat wanneer je klachten hebt je niet ergens naartoe gaat, dat is belangrijker dan de coronapas. Ik noemt het de 5G, gebruik vijf keer je gezonde verstand, dat werkt veel effectiever.’ Desgevraagd zegt Niesters over de pas: ‘Ik zou hem wegdoen.’
9– BNR.nl

19 oktober 2021 – CDC wetenschappers verklaren
Advocaat Aaron Siri stelt dat CDC wetenschappers verklaren dat besmette gevaccineerden zonder symptomen een veel hogere virale lading kunnen meedragen dan besmette ongevaccineerden zonder symptomen. Dat maakt het volkomen absurd om mensen te weren uit de horeca die niet gevaccineerd zijn.10

 

QR-code met 2G

De Discussie over 3G en 2G woedt voort. 3G is gevaccineerd, genezen, getest. 2G is volledig gevaccineerd of genezen.

Bij het NPO-programma Op1 liet GroenLinks-leider Jesse Klaver gisteren weten dat het kabinet hem én andere oppositieleiders had geprobeerd af te kopen.11

Kabinet probeerde GroenLinks af te kopen voor 2G
Als je wilt weten hoezeer het kabinet 2G wil – terwijl het dus totaal onwetenschappelijk is – hoef je eigenlijk alleen maar even naar deze clip te kijken van, eerst Mirjam Bikker van de ChristenUnie, en daarna van Jesse Klaver. Want Bikker kletst er wat op los, maar het is Klaver die echt een schokkende onthulling doet. Hij geeft namelijk toe dat het kabinet zijn partij én de PvdA letterlijk geprobeerd hebben om hen te kopen. – Stichting Jas

 

 

Conclusie QR-code met 3G en 2G

Wetenschappers zeggen op hun manier dat het gewoon niet werkt. TU Delft op statistisch vlak, The Lancet op het van het werkingsmechanisme van vaccins: ze voorkomen geen besmettelijkheid.

Het is zeer kwalijk – en het geeft te denken – dat de politiek desalniettemin aandringt op het in stand houden van de QR-code en zelfs het verder installeren van de testmaatschappij.

 

Bronnen:

1. https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5304262/coronacheck-app-corona-check-app-coronatest-reizen-vakantie
2.
https://www.tudelft.nl/2022/tu-delft/effectiviteit-van-2g-en-3g-is-afgenomen
3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
4. https://rumble.com/vw6u5x-dr.-ryan-cole-dr.-richard-urso-tennessee-heath-subcommittee-march-1-2022.html
5. https://www.youtube.com/watch?v=6PS28Bp1VE8
6. https://arnowellens.eu/article/57655/qr-code-voor-de-horeca-is-niet-medisch-maar-proef-bedacht-in-2019
7. https://twitter.com/mariannezw/status/1486742175278850052
8. https://mobile.twitter.com/hansvantelling/status/1487831457175416836
9. https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10466484/hoogleraar-coronapas-wegdoen
10. https://aaronsiri.substack.com/p/study-destroys-justification-for
11. https://www.stichting-jas.nl/2022/02/jesse-klaver-doet-schokkende-onthulling.html

 

 

VENTILATIE – DE ENIGE MAATREGEL DIE WERKT

Maurice de Hond kwam al snel met de idee dat ventilatie een belangrijke rol zou kunnen en moeten spelen. Zijn nationale ventilatieplan is echter nooit van de grond gekomen.

Sterker nog, het werd tegengewerkt. Een ventilatie-expert kreeg het inzicht dat ventilatie in het verzorgingshuis wel eens het verschil tussen leven en dood zou kunnen betekenen. Hij meldde dat bij het RIVM. Die gaf hem te verstaan dat hij daarover moest zwijgen.

11 augustus 2020 – Op1
Arts-microbioloog Peter de Man zei in Op1: ‘Het ventilatiesysteem mocht niet onderzocht worden…’1

Pas toen in april 2021 de epidemie (vaak eerste golf genoemd) al bijna een jaar achter de rug was, en de vaccins op de markt waren verschenen, kwam er een consensus – en kwam bewustzijn op gang over het nut van ventilatie.

14 april 2021 – NRC – ‘Zware tijd voor Logica en voor grondrechten’

‘Meer nog ergerde ik me deze week aan het (in elk geval ogenschijnlijke) gebrek aan ratio achter het coronabeleid. Het feit, bijvoorbeeld, dat voor de verbetering van ventilatie in scholen een tiende is uitgetrokken van het geld dat naar het testen-voor-evenementen gaat. Dus terwijl kinderen bendes klasgenoten mogen besmetten, worden miljoenen uitgegeven aan testen voor buitenlocaties waar de besmettingskans nihil is. ’ NRC

 

 

Conclusie ventilatie:

Dit is de enige zinvolle maatregel waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat hij werkt om besmetting te verminderen. Bovendien is het een relatief goedkope maatregel, praktisch goed uitvoerbaar en zijn er geen bijwerkingen. Het is veelzeggend dat deze maatregel nu juist de enige maatregel is die niet of nauwelijks wordt uitgevoerd.

Bronnen:
1. https://www.npostart.nl/arts-microbioloog-peter-de-man-kreeg-verzoek-van-ggd-niet-in-de-pers-te-communiceren-over-zijn-onderzoek-naar-ventilatiesysteem-in-verpleeghuis/11-08-2020/POMS_BV_16257649
2. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/zware-tijd-voor-logica-en-voor-grondrechten-a4039672

 

 

De uitrol van de controlemaatschappij gaat verder…

Timeline vanaf mei 2022 - tot heden

De uitrol van de medische dictatuur gaat – wereldwijd – verder alsof er geen nevenschade en oversterfte bestaat…

 

Timeline

4-5-22 – Motie evaluatie maatregelen verworpen

De motie van Fleur Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen wordt verworpen: D66, VVD, CU en CDA stemmen tegen.1 Een evaluatie over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland in de afgelopen decennia kreeg opgelegd is niet nodig? Even voor de volledigheid: het sterftecijfers voor Covid-19 is wereldwijd 0,15% van de mensen die het krijgen.2 De maatregelen waren niet nodig! En een onafhankelijke evaluatie zou direct aantonen hoeveel schade ze hebben aangericht…

4-5-22 – Ernst Kuipers wil de tijdelijke spoedwet omzetten in een permanente coronawet om “in te kunnen grijpen” bij een nieuwe Coronagolf

“De spoedwet is in het leven geroepen omdat er sprake was van een noodsituatie. Was dat zo? Helemaal niet. De sterftecijfers zijn opgeblazen door “rekenmodellen” en gebaseerd op ongefundeerde angst die opzettelijk is gecreëerd in de media.

Het noodrecht heeft als doel een crisis onder controle te krijgen om daarna weer terug te gaan naar het oude normaal. De spoedwet zou in eerste instantie een paar maanden van kracht zijn, maar pas na vier verlengingen stemde de Eerste Kamer op 17 mei 2022 tegen een vijfde verlenging. Hiermee verdween de grondslag voor het ontwerpbesluit voor de zesde verlenging, en deze kwam eveneens te vervallen.”

Medisch gezien is er geen reden om de tijdelijke spoedwet om te zetten in een permanente spoedwet. Toch stuurde Ernst Kuipers op 4 mei 2022 een brief naar de Tweede Kamer om aan te kondigen dat hij de tijdelijke wet wilde vastleggen in een permanente wet.”

Hiermee kan hij de democratische controle door de Tweede Kamer (voor zover die nog bestaat) omzeilen. Social distancing, Lockdowns, mondkapjes, QR-codes, quarantaine etc. kunnen met een permanente spoedwet een jaarlijks terugkerend ritueel worden, en onze moraal en maatschappij steeds dieper doen zinken. – Stichting Vaccinvrij3

Meer info: Tijdelijke spoedwet wordt om onduidelijke redenen een permanente coronawet?

25-5-22 Van Haga over het bedrog OMT adviezen
Van Haga Legt uit hoe erg Hugo de Jonge heeft staan liegen. Zijn departement dicteerde het OMT.

29-7-22 – RIVM kondigt herhaalprik aan voor alle 12 plussers4

“Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder. Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting.” – RIVM

 

8-8-22 – Arts Jona Walk van de Vierde Golf heeft grote, goed onderbouwde kritiek op de permanente Coronawet5


Meer info: – Over de Vierde Golf: https://twitter.com/VierdeGolf – Over hun bezwaren: Interview de Andere Wereld     10-8-22 – Werkgevers mogen open blijven als zij de Coronapass promoten? 5,6  

29-8-22 – Raad van State Heeft kritiek op gereedschapskist coronawet 7 De avondklok, coronatoegangsbewijs en schoolsluiting ontbreken in de toolkit. Huh?

Restricties als afstand houden, regels rond mondkapjes en quarantaine, beperking van evenementen en sluiting van locaties staan wel in de wet. Maar zonder avondklok, coronatoegangsbewijs en schoolsluiting ontbreken er potentiële (ingrijpende) instrumenten die nodig kunnen zijn bij een ontwrichtende pandemie, volgens de Raad van State.

Heeft de raad de maatregelen geëvalueerd? Kennis van zaken lijkt te ontbreken bij onze beleidsmakers… Het wordt gelijk duidelijk dat de Coronawet niet gaat over gezondheid, maar over juridische rugdekking voor een gehoorzaamheidstraining..

 


    21-9-22 – Artsencollectief: Jonge wetenschappers op zijspoor gezet door kritiek op coronabeleid  

“De afgelopen twee jaar is een aantal Nederlandse wetenschappers op een zijspoor gezet omdat zij zich kritisch uitlieten over de coronamaatregelen. Dit zegt hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester, verbonden aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, tijdens een interview in het Nederlands Dagblad (11-8-2022).   Meester kent persoonlijk een aantal jonge wetenschappers die op grond van hun kritische uitlatingen over het coronabeleid op een zijspoor is gezet. Het merendeel van deze wetenschappers was actief in de medische en biomedische wetenschappen, sommigen in wis- en natuurkunde. Jonge wetenschappers zijn extra kwetsbaar, omdat zij doorgaans geen vaste aanstelling hebben en afhankelijk zijn van periodieke verlenging van contract of doorstroom naar een hogere positie.”8    

    12-10-22 – Het NRC handelsblad bericht: Effect coronamaatregelen ‘niet of nauwelijks gemonitord’ en stevige kritiek op OMT; de belangrijkste conclusies uit OVV-rapport  

“Tijdens en na de tweede coronagolf heeft het kabinet het effect van belangrijke coronamaatregelen „niet of nauwelijks gemonitord”, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV adviseert dit onderzoek alsnog te doen.”9    

    12-10-22 – BNR met Fleur Agema: Coronamaatregelen nauwelijks geëvalueerd door kabinet; felle reacties oppositie Te gast bij BNR zijn PVV-Kamerlid Fleur Agema en politiek verslaggever Leendert Beekman. Er wordt gesproken over COVID-19. Het kabinet heeft de effecten van de coronamaatregelen nauwelijks gemonitord of geëvalueerd. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in het vandaag verschenen rapport ‘Aanpak Coronacrisis’.  

    15-10-22 – De andere krant: Vernietigend rapport over PCR-test in de doofpot’

“Onderzoeker dr. Rogier Louwen van Erasmus MC stelde na uitgebreid lab-onderzoek vast dat de PCR-test zoals die nu wordt gebruikt “zinloos” is. Maar publicatie van zijn onderzoek wordt tegengewerkt en Louwen is door zijn werkgever ontslagen.10    

    19-10-22 – Wybren van Haga somt op welke ellende de maatregelen opleveren en hoeveel het kost:  

Gaan we stoppen met het inzetten van niet werkende maatregelen die een fortuin kosten en slechts economische en maatschappelijke destructie, en een verlies van welzijn opleveren? Ehhhh, nee.

Nauwelijks nog Corona maar budget voor volgend jaar is al gereserveerd

Het ministerie VWS heeft nu al €161.070.000 gereserveerd voor het CoronaToegangsBewijs voor 2023. Ook verwacht het ministerie van VWS een verdubbeling van het aantal zelfbestemming en antigeen-testen te gebruiken volgend jaar. Voor 2023 heeft Ernst Kuipers bij het ministerie VWS ook €12.000.000 gereserveerd voor “extra inzet in de Corona-crisis” voor de veiligheids-regios. etc. etc.Alle bedragen in de onderstaande tabel zijn x1.000 De maatregelen zullen gewoon weer terug komen. Het gaat niet om gezondheid, maar om controle. Voor de volledigheid: de zorg staat op instorten, maar dat schijnt de overheid niet te deren. 16


8-12-22 – CDA publiceert zeer kritisch rapport aanpak coronacrisis

Begin december publiceerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het kritische rapport Leren van Corona over de aanpak van de corona-crisis in Nederland. Het rapport staat vol kritiek op het gevoerde corona-beleid, dat te veel op de strijd tegen het coronavirus gericht was, met te weinig oog voor de samenleving. Dat is ook wat oud-staatssecretaris Mona Keijzer, mede auteur van het rapport, destijds duidelijk maakte. Tot nu toe is er echter bijna geen ruchtbaarheid gegeven aan dit rapport.

U kunt het rapport downloaden op deze pagina: https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/nieuwe-wi-bundel-reflecties-op-de-coronacrisis

De conclusies uit het rapport sluiten aan met de conclusies van de pagina ‘Maatregelen doorgeprikt’ waar u zich nu op bevindt, hoewel de maatregelen van het rapport van het CDA niet per maatregel zijn geëvalueerd, maar meer in zijn algemeenheid. Waarom wordt hier geen aandacht aan besteed?

16-1-23 – Huh? Jolande Sap wil de QR-code in de wet WPG

Het coronatoegangsbewijs moet in de wet worden opgenomen, vindt Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). “Horeca en cultuur kunnen niet openblijven bij een oplaaiing van het virus als er niet iets is als het toegangsbewijs,” zei ze in het radioprogramma Sven op 1.12

Het MIT bepleit het verankeren van het coronatoegangsbewijs in de wet. “Zorg dat je alle instrumenten klaar hebt liggen, ook dit instrument. Zorg ook dat je het zo kunt inrichten dat het mensen zo weinig mogelijk uitsluit”, aldus Sap.

“Zoals we nu voorbereid zijn, is de enige optie als het weer heftig wordt dat al die sectoren – sport, cultuur en evenementen – weer dicht moeten, met ook hele grote maatschappelijke en economische effecten.”12

Is Sap vergeten dat de QR-code amper effect heeft op het tegengaan van de verspreiding van het virus volgens onderzoek van de TU in Delft?

De NOS bericht hierover: “De Kamer wordt ook steeds kritischer op het corona-toegangsbewijs, nadat uit onderzoek van de TU Delft was gebleken dat ook 3G maar een heel beperkte invloed heeft op het tegenhouden van de virusverspreiding.”13

Zou Sap zijn vergeten dat gevaccineerden net zo besmettelijk zijn, zo niet besmettelijker als de ongevaccineerden?.

Gevaccineerden kunnen het virus nog steeds overdragen! En gevaccineerden hebben minder weerstand tegen het virus.

“Ook daarover maak ik één punt duidelijk. Waar we het specifiek over hebben: De ongevaccineerde (natuurlijke immuniteit) heeft veel minder kans, 27 tot 30 keer minder kans, om geïnfecteerd te wroden dan de drievoudig gevaccineerden.” – Dr. Urso

Wordt vervolgd…

 

 

Bronnen:
1. https://twitter.com/mr_Smith_Econ/status/1521823367912996864
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/tijdelijke-spoedwet-wordt-om-onduidelijke-redenen-een-permanente-coronawet/
4. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/29/herhaalprik-tegen-corona-voor-alle-12-plussers
5. https://nos.nl/artikel/2440070-werkgevers-willen-coronapas-als-laatste-redmiddel-in-wet
6. https://twitter.com/Symph0ny3/status/1558074370211332109
7. https://www.ad.nl/politiek/kritiek-op-kleine-gereedschapskist-coronawet-waarom-geen-coronapas-avondklok-of-schoolsluiting~af7db489/
8. https://artsencollectief.nl/jonge-wetenschappers-op-zijspoor-gezet-door-kritiek-op-coronabeleid
9. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/12/coronamaatregelen-veel-discussie-vooraf-geen-goed-onderzoek-achteraf-a4144953
10. https://deanderekrant.nl/nieuws/vernietigend-rapport-over-pcr-test-in-doofpot-2022-10-15
11. https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2023/OWB/XVI/onderdeel/1465283
12. https://twitter.com/Sven_op_1/status/1614945182973136896?s=20&t=R1_iVtKHiaUQu5fSn0_-BA
13. https://nos.nl/artikel/2415351-coronapas-zonder-booster-korter-geldig-overtuigt-dat-twijfelaars
14. https://rumble.com/vw6u5x-dr.-ryan-cole-dr.-richard-urso-tennessee-heath-subcommittee-march-1-2022.html

 

 

Als we terugkijken op de periode vanaf de start van de pandemie in maart 2020 tot december 2022, dan zien we dat voor ALLE maatregelen het volgende geldt:

 • Ze zijn ingevoerd op basis van onjuiste rekenmodellen of ontbrekende wetenschap
 • Ze blijken in de praktijk niet te werken in de zin dat ze ons beschermen tegen infectieziektes en/of onze gezondheid bevorderen
 • Ze blijken desastreus te zijn voor onze samenleving en ons welzijn
 • Ze blijken kapitalen te kosten – bijna 100 miljard van ons belastinggeld is uitgegeven aan het installeren van een testmaatschappij (gefaseerd ingevoerd met behulp van de maatregelen)
 • Uit WOB-verzoeken blijkt dat de maatregelen en vaccins omgeven zijn met fraude en corruptie
 • En de maatregelen blijken wereldwijd aangestuurd te worden ten behoeve van ‘The Great Reset’ en de ‘Sustainable Development Goals.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

I. De politiek valt door de mand. Met WOB-verzoeken is aan het licht gekomen dat politici niet staan voor de bevolking maar van bovenaf worden aangestuurd. Wie de maatregelen – die wereldwijd opgelegd worden – heeft bedacht is niet transparant voor de burger, maar zolangzamerhand wel dat politici liegen en bedriegen om ze uit te voeren.

Coronabeleid: Torentje had touwtjes in handen - RIVM en OMT buiten spel
De Tweede slaapkamer heeft haar werk niet goed gedaan
De politici in het kabinet hebben laten zien dat ze keer op keer glashard liegen – zelfs als ze op hun leugens worden betrapt liegen ze door. Zie pagina: Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers etc. Hoe onnozel de politici zijn in de Tweede Kamer wordt duidelijk in het onderstaande filmpje. Pepijn van Houwelingen – de politicus die via WOB-verzoeken boven water heeft gekregen hoezeer de Nederlandse politiek is geïnfiltreerd door het World Economic Forum) geeft een goede samenvatting. Paulissen speelt de gemiddelde onnozele politicus tijdens haar interruptie.

II. De rechtsstaat valt door de mand

Wanbeleid zonder juridisch basis

De maatregelen zijn gebaseerd op een zeer wankele juridisch en wetenschappelijke basis.

1. De overheid heeft de spoedwet ingevoerd, en vier keer verlengd op basis van het feit dat er een noodsituatie was, die er in feit nooit is geweest. De sterftecijfers zijn opgeblazen door “rekenmodellen” en gebaseerd op ongefundeerde angst die opzettelijk is gecreëerd in de media. John Ioannidis heeft wetenschappelijk vastgesteld dat de sterfte wereldwijd 0,15% is van alle mensen die Covid-19 krijgen.1

2. Voor het omzetten van een tijdelijke spoed wet in een permanente coronawet ontbreekt een evaluatie

De Vierde Golf toont aan dat het gaat om een cirkel redenering: De maatregelen worden in de permanente coronawet wettelijk vastgelegd zonder een evaluatie met als argument “dat ze al eerder zijn ingevoerd”. Wat dus totaal ontbreekt in deze redenering is een terugblik om antwoord te krijgen op de vraag of de “ingevoerde maatregelen” überhaupt werken en of ze niet schadelijk zijn.

Meer informatie over de Vierde Golf: https://vierdegolf.org/wp-content/uploads/2022/06/Reactie_de_Vierde_Golf_Internetconsultatie_14244.pdf

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is dit antwoord er: de maatregelen werken NIET en zijn SCHADELIJK. Maar de overheid verschuild zich achter een hol argument: “we hebben het al eerder gedaan daarom we kunnen het weer doen…”

 

Bron:
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

 

Corrupte rechterlijke macht
De vele rechtszaken die de 20 juristen en advocaten die werkzaam zijn bij de stichting Viruswaarheid hebben gevoerd tegen de staat hebben aangetoond dat de Nederlandse rechtspraak corrupt is.

Meer informatie: https://viruswaarheid.nl/rechtszaken/

Ook de vele WOB-verzoeken die inmiddels aantonen hoezeer de overheid bedrogen en gelogen heeft zijn in dit verband van belang.

Meer informatie: https://danielvdtuin.substack.com/

III. De media vallen door de mand

Wanbeleid zonder juridisch basis
Pieter Klok, directeur van de Volkskrant vind dat “als de angst groot is je met één mond moet spreken”. De angst is groot OMDAT de media met een mond spreken. Propaganda noemt men dat…

&nbsp:
Meer over staatspropaganda en censuur van medici, wetenschappers en burgers die een andere mening hebben dan de overheid op de pagina ‘Media

 

Waarom zijn zoveel mensen meegegaan met zoveel schadelijke onzin?

Matthias Desmet over hypnose en massavorming

Ondertiteling kunt u rechts onder in het scherm aanzetten.

Eindconclusie

Voor alle maatregelen, met uitzondering van ventilatie is er geen bewijs dat het een positieve bijdrage heeft geleverd aan was voor de volksgezondheid. Integendeel. Met name Lockdowns en vaccins hebben enorm veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, en cultureel leven. De wereldeconomie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn.

Het feit dat hier geen lering uit wordt getrokken, maar politici zich op grote schaal inzetten om verder op dit desastreuze pad te gaan zijn een teken aan de wand.

Voor een groeiende groep mensen is het duidelijk dat de “nieuwe normaal” waar politici het al vanaf het begin van deze “crisis” over hebben een doelbewuste poging is om een medische globale dictatuur te installeren die wordt aangestuurd door het World Economic forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere niet democratisch gekozen en bestuurde organisaties.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.