Virustheorie doorgeprikt

Er wordt ons geleerd dat een virus een minuscuul klein deeltje is dat ziekte veroorzaakt. Klopt dat?

Deskundigen zijn het erover eens dat een virus DOOD is. Kan een niet levende microbe zoveel schade aanrichten? Hoe dan?

Christine Massey stuurde meer dan 100 WOB-verzoeken naar overheidsinstanties wereldwijd met het verzoek om de wetenschap die het bestaan van het Sars-CoV2 virus aantoont openbaar te maken. Hoe komt het dat niet één land haar dit onderzoek heeft kunnen overleggen?

Deze pagina gaat over wetenschappers en artsen die vraagtekens zetten bij de virustheorie en het bestaan van het Sars-CoV2 virus.

 

De korte uitleg:

 

 

De lange uitleg

Er zijn talloze wetenschappers die al lang hebben aangetoond dat de theorie dat virussen ziekte veroorzaken niet klopt. Hieronder laten wij een aantal van hen aan het woord.
 

Christine Massey over haar zoektocht naar bewijs

Christine Massey is een biostatisticus in Ontario. Ze is op zoek gegaan naar bewijs van het bestaan van het SARS-CoV-2-virus. Is het wel geïsoleerd en gepurificeerd? Hoe zeker weten we eigenlijk dat zieke mensen geveld worden door een virus? Is daar bewijs van? Het antwoord op deze vragen is van wezenlijk belang om te kunnen beoordelen hoe legitiem de maatregelen zijn die wereldwijd zijn ingevoerd. Christine Massey heeft samen met anderen een kleine honderd WOB-verzoeken ingediend bij verschillende officiële gezondheidsinstanties en regeringen waarin ze vroeg om bewijs van een gepurificeerd SARS-CoV-2-virus. In deze video vertelt ze over de antwoorden die ze ontving.

Is Sars-Cov2 een virtueel genoom, gemaakt in een computer?

 

Andrew Kaufman ontmantelt de virus-theorie

Andrew Kaufman heeft als een omhooggeschoten komeet de wereld veroverd vanwege de vragen die hij plaatst bij de “virustheorie”. Is de medische doctrine vastgeroest? Hoe komt het dat het Sars-CoV-2 virus niet geïsoleerd kan worden? Hoe komt het dat we dan toch aannemen dat het virus verantwoordelijk is voor de symptomen van een griep die totaal anders is dan een normale griep? Andrew Kaufman heeft de moed om de vragen te stellen die kennelijk niet gesteld mogen worden in het wereldje van één oorzaak (virus) – één oplossing (vaccin).

Voor sommige mensen een “Red pill”, voor andere vanzelfsprekend. Een zeer inspirerende lezing!

 

Tomas Cowan over gebrekkige virus wetenschap
Voormalig arts Thomas Cowan legt in een interview met Gareth Icke uit dat de viruskeizer geen kleren aan heeft. Samen met Andrew Kaufman en Stefan Lanka heeft Cowan voldoende geld ingezameld om eindelijk de controle-experimenten uit te voeren die in 70 jaar virusonderzoek nooit zijn gedaan, maar wel gedaan hadden moeten worden. Door deze controle-experimenten, die Stefan Lanka heeft uitgevoerd, is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat virussen ziektes veroorzaken niet klopt.

 

Stefan Lanka vertelt over de geschiedenis van de virologie
Stefan Lanka was vroeger viroloog, maar toen hij ontdekte dat er aan de virologie het een en ander niet klopt, is hij (micro)bioloog geworden. In deze video legt hij uit wat de geschiedenis van de virologie is, hoe het kan dat de hele wereld gelooft in een wetenschap die geen wetenschap is en hoe je zelf kunt controleren of wat hij zegt klopt aan de hand van 7 stappen. Stefan Lanka zegt in de video dat hij nog controle-experimenten voor SARS-CoV-2 gaat doen. Die zijn inmiddels gedaan waarmee onomstotelijk vast is komen te staan dat SARS-CoV-2 niet bestaat. Ongelofelijk maar waar: de keizer heeft geen kleren aan.

 

The Emperor's new virus

The Emperor’s new virus is een niet ondertitelde documentaire over het “isoleren” en “purificeren” van het AIDS virus. Het laat goed zien hoe wankel de wetenschap is.

House of numbers: Anatomy of an Epidemic (2009)

In “House of Numbers: Anatomy of an Epidemic” wordt het HIV/AIDS-verhaal herschreven. De film haalt het fundament weg waarop alle conventionele wijsheid met betrekking tot HIV/AIDS is gebaseerd.

 

Boekbespreking
Boekbespreking: ‘De besmettingsmythe – waarom virussen (inclusief het coronavirus) niet de oorzaak van ziekte zijn)’

Uitgeverij succesboeken.nl heeft een bijzonder boek op de markt gebracht met de titel: ‘De besmettingsmythe – waarom virussen (inclusief het coronavirus) niet de oorzaak van ziekte zijn)’.

De officiële verklaring voor de afgelopen pandemie (maart 2020) is een gevaarlijk, infectueus virus. Dit wordt gebruikt als excuus om alle mensen op de wereld op te sluiten in hun huizen, want dan zou het virus zich minder snel verspreiden. Mondkapjes, afstand houden, antivirale middelen en vaccins worden ingezet omdat men ervan uitgaat dat piepkleine, niet-zichtbare virussen ernstige ziekte teweeg kunnen brengen en dat die overgedragen kunnen worden van mens op mens.

Het was Louis Pasteur die midden 1800 de medische gemeenschap ervan overtuigde dat besmettelijke microben ziekten veroorzaken. Later gaf hij toe dat de inspanningen om besmetting te bewijzen op niets waren uitgelopen. Dat is ook gebleken uit zijn inmiddels gepubliceerde dagboeken. De toen opkomende farmaceutische industrie hield vast aan de eerdere theorie: virussen kunnen ziekte veroorzaken en zijn besmettelijk. Er was een nieuw verdienmodel gevonden.

Maar bestaan virussen eigenlijk wel? Kan een virus, waar virologen het over eens zijn dat het een niet-levende microbe is, zoveel schade aanrichten?

In een tijd dat het cruciaal is dat we achter de waarheid is om verantwoordelijke keuzes te kunnen maken, is dit boek een echte eye opener die ons kan helpen met het onderscheiden van wat wel en niet belangrijk is om ons gezond te houden.

U kunt het boek bestellen bij uitgeverij Succesboeken

A farewell to virology - Mark Baily

Onder deze link kunt u een geweldig document van 67 pagina’s met uitgebreide en nauwkeurige bronvermeldingen downloaden.

https://drsambailey.substack.com/p/a-farewell-to-virology-expert-edition

Dit is de inhoudsopgave:


Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.