brandbrief

Geachte leden van de Eerste en de Tweede Kamer…

De Brandbrief legt kort uit wat er gaande is – en verwijst naar de officiële bronnen op de website van de WHO. Leestijd 4 minuten.

Tekst van de brief

Open brief opgesteld op 11-1-23

Betreft: Pandemieverdrag WHO en wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling

 

Geacht Parlementslid,

Graag uw aandacht voor het volgende:

De Wereldgezondheidsorganisatie houdt momenteel toezicht op onderhandelingen die bedoeld zijn om haar 194 lidstaten ervan te overtuigen om amendementen aan te nemen op de Internationale Gezondheidsregeling, en om een juridisch bindend Pandemieverdrag in te voeren.

In de tweede week van januari 2023 is hier een week lang over vergaderd in Genève door de International Health Regulation Review Committee (IHRRC). Deze vergaderingen zijn geheim.1


WHO
De World Health Organization (WHO) heeft een “coördinerende en sturende rol op het gebied van gezondheid en welzijn”.2 Gaandeweg is deze organisatie gecorrumpeerd geraakt, zoals hierna blijkt.

De onafhankelijkheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ernstig aangetast. Rapporten van de jaarlijkse vergaderingen van de World Health Assemblee (WHA – het besluitvormende orgaan van de WHO) geven overzichten over de financiering van de WHO.

In het laatste rapport wat is vrijgegeven over 2020 was de Bill & Melinda Gates Foundation met een schenking van ruim 375 miljoen de grootste donateur van de WHO.3

Critici wijzen er al jaren tevergeefs op dat de giften vanuit het bedrijfsleven, met inbegrip van de farmaceutische industrie en van particulieren of stichtingen, buitengewoon veel invloed hebben op de besluitvorming. Dit is de afgelopen tijd alleen maar erger geworden en naar nu blijkt wordt de WHO gebruikt voor een mondiale machtsovername.

Het omvormen van de WHO tot een agentschap voor paraatheid bij pandemieën brengt de gigantische kosten van 60 miljard dollar per jaar met zich mee (in tegenstelling tot de huidige kosten van 4 miljard dollar per jaar).4

Pandemic Treaty/ Pandemieverdrag
Wat is de Pandemic Treaty?

 • Het Pandemieverdrag (International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response of “Pandemic Treaty”) is een voorgestelde internationale overeenkomst om de preventie, paraatheid en respons op pandemieën te versterken.5

Wat is de officiële reden om het pandemieverdrag op te zetten?

 • 25 deskundigen, waaronder Mark Rutte stellen dat de COVID-19 pandemie “ernstige beperkingen in zowel de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) als de institutionele capaciteiten van de WHO heeft blootgelegd”. Er zou een sterker internationaal kader nodig zijn om toekomstige pandemieën te bestrijden.6

Hoe kijken critici naar het optreden van de WHO over de afgelopen drie jaar?

 • De WHO zat er met haar respons op de Covid-19 pandemie volledig naast. Zij voorspelde een sterfte aan Covid van 3,4%, wat later 0,095% bleek te zijn voor de leeftijdsgroep 0-69 jaar.7,8 Deze groep omvat 74% van de wereldbevolking, en dat betekent dat het overlevingspercentage voor bijna 7,3 miljard mensen 99,905% bedroeg.8,9 De WHO adviseerde tégen werkzame middelen zoals hydroxichloroquine en ivermectine, die al tientallen jaren in de praktijk hadden laten zien dat het gebruik ervan veilig is.10,11,12,13 En zij drong de wereldbevolking experimentele injecties op die een record aan geregistreerde sterfte en bijwerkingen opleverden.14,15

Wat is het gevaar van het pandemieverdrag?

 • Het voorgestelde pandemieverdrag komt feitelijk neer op de poging van de WHO om de 194 lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met het overdragen van hun nationale soevereiniteit aan de WHO. Dit zou gaan via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het “One Health” pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Mocht een natie het niet eens zijn met dit beleid dan zou de WHO het nationale beleid kunnen overrulen.

Hoewel het voorgestelde Pandemieverdrag zeer verontrustend is, zijn de voorgestelde amendementen op de International Health Regulations (IHR) mogelijk een acutere en directere bedreiging voor de soevereiniteit van elke natie, en de rechten en vrijheden van elke persoon op aarde.

International Health Regulations/ Internationale Gezondheidsregeling
Wat zijn de International Health Regulations?

International Health Regulation (IHR) – voor het eerst aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering in 1969 en voor het laatst herzien in 2005 – is een juridisch bindende regeling die gericht is op internationale samenwerking om “de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, en er een volksgezondheidsrespons op te geven op een manier die in verhouding staat tot, en beperkt is tot de risico’s voor de volksgezondheid – en die onnodige belemmering van het internationale verkeer en de internationale handel vermijdt”.16

In december 2022 bleek dat er in het geheim werd gewerkt aan wijzigingen van de IHR, die in mei 2023 zouden moeten worden ingediend bij de World Health Assembly.17

Wat houden die wijzigingen in?

 • Momenteel staat er in de IHR dat de regelgeving moet worden uitgevoerd “met volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van mensen”, maar de voorgestelde wijziging zou deze cruciale woorden schrappen.18 Dit is slechts één voorbeeld.
 • Indien – zoals het er nu naar uitziet – de amendementen worden aangenomen, kan de WHO naar believen de duimschroeven aandraaien van alle naties ter wereld. De maatregelen, de censuur, de propaganda, de schending van onze grondrechten, het afnemen van onze vrijheden, verplichte vaccins – ALLES zal door de WHO opgelegd kunnen worden. Nationale overheden hebben geen zeggenschap meer over het pandemiebeleid, noch over wie er bepaalt of er wel of niet sprake is van een pandemie.
 • Onderzoeksjournalist en auteur James Roguski heeft 100 redenen opgesteld die de volledige implicatie van de machtsuitbreiding van de WHO beschrijven, en waarom we ons daartegen dienen te verzetten. U kunt hiervan op www.stopWHO.nl kennisnemen.

We verzoeken u dringend om actie te ondernemen, te weten:

1. Diepgaand onderzoeken wat voor verstrekkende gevolgen de voorgestelde wijzigingen op de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO hebben, voordat het te laat is en de voorstellen met ongrondwettelijke middelen zijn “aangenomen”, wat mogelijk al het geval is in mei 2023.In dit kader verzoeken wij u dringend om de onderstaande officiële documenten te lezen en publiekelijk uw standpunt kenbaar te maken met betrekking tot de voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling.

Officiële documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie:

2. Alles te doen wat in uw macht ligt om te bewerkstelligen dat Nederland uit de WHO treedt.
Het spreekt voor zich dat wie zwijgt of wegkijkt impliciet medeverantwoordelijk is voor de gevolgen die de machtsovername door de WHO zal hebben voor onze gezondheid en onze samenleving.

Hoogachtend,

 

 

Bronnen:

1. https://jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations
2. https://wetten.overheid.nl/BWBV0005804/2005-09-15
3. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF4-en.pdf
4. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(22)01585-9.pdf
5. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Treaty_on_Pandemic_Prevention,_Preparedness_and_Response
6. https://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty
7. https://www.cnbc.com/2020/03/03/who-says-coronavirus-death-rate-is-3point4percent-globally-higher-than-previously-thought.html
8. https://brownstone.org/articles/how-dangerous-was-covid-anyway/
9. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1
10. https://stichtingvaccinvrij.nl/ivermectine-werkt-waarom-mogen-we-het-niet-gebruiken/
11. https://stichtingvaccinvrij.nl/hoe-who-adviseur-draait-en-toelating-pandemie-beeindigend-effectief-en-veilig-medicijn-verhindert/
12. https://stichtingvaccinvrij.nl/hydroxychloroquine-de-luis-in-de-pels-van-de-vaccinindustrie/
13. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
14. https://rumble.com/v23x33u-more-vaccines-causes-more-infections.html
15. OpenVAERS op 11-1-23: 1,494,382 Covid meldingen van vaccinatieschade, en 33,469 Covid meldingen van sterfgevallen – https://openvaers.com/
16. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Health_Regulations
17. https://jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations
18. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

Bent u net als wij bezorgd over de voorgestelde wijzigingen in het pandemie-verdrag en de internationale gezondheidsregeling? Stuur alstublieft de Brandbrief naar enkele of alle politici in de Eerste of Tweede Kamer.

 1. Download de brief
 2. Kopieer en plak de brief in een email
 3. Kopieer en plak de emailadressen van de politici in de ‘Aan’-balk (ontvangers). Vaak kan dat niet in één keer maar wel in een keer of drie à vier.
 4. Stuur de mail alstublieft met een “blind copy – (BCC) naar ons op contact@stopwho.nl

Download hier de brandbrief:

E-mail adressen

Tweede kamer

t.aartsen@tweedekamer.nl, eva.akerboom@tweedekamer.nl, m.alkaya@tweedekamer.nl, m.amhaouch@tweedekamer.nl, f.azarkan@tweedekamer.nl, m.agema@tweedekamer.nl, s.vbaarle@tweedekamer.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, b.becker@tweedekamer.nl, s.beckerman@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, s.belhaj@tweedekamer.nl, j.vdberg@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.vanbeukering@tweedekamer.nl, h.bevers@tweedekamer.nl, m.bikker@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, h.bontenbal@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, d.boswijk@tweedekamer.nl, k.bouchallikh@tweedekamer.nl, r.boucke@tweedekamer.nl, f.boulakjar@tweedekamer.nl, r.brekelmans@tweedekamer.nl, l.bromet@tweedekamer.nl, s.erkens@tweedekamer.nl, eva.vanesch@tweedekamer.nl, d.eppink@tweedekamer.nl, o.ephraim@tweedekamer.nl, u.ellian@tweedekamer.nl, c.ellemeet@tweedekamer.nl, z.elyassini@tweedekamer.nl, b.eerdmans@tweedekamer.nl, n.drost@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, i.vdijk@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, h.dekker-abdulaziz@tweedekamer.nl, l.dassen@tweedekamer.nl, d.ceder@tweedekamer.nl, a.vcampen@tweedekamer.nl, p.vhouwelingen@tweedekamer.nl, h.dhoop@tweedekamer.nl, s.hermans@tweedekamer.nl, m.hijink@tweedekamer.nl, j.vdhil@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.heinen@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, a.hammelburg@tweedekamer.nl, e.haverkort@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, k.hagen@tweedekamer.nl, w.vhaga@tweedekamer.nl, n.dhaan@tweedekamer.nl, n.guendogan@tweedekamer.nl, p.dgroot@tweedekamer.nl, t.dgroot@tweedekamer.nl, p.grinwis@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, s.vandergraaf@tweedekamer.nl, l.vginneken@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, s.r.fritsma@tweedekamer.nl, p.kwint@tweedekamer.nl, a.kuik@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, s.kroger@tweedekamer.nl, a.dkort@tweedekamer.nl, a.kops@tweedekamer.nl, d.koerhuis@tweedekamer.nl, m.koekkoek@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, j.klink@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, b.vkent@tweedekamer.nl, b.kathmann@tweedekamer.nl, h.kat@tweedekamer.nl, r.kamminga@tweedekamer.nl, r.djong@tweedekamer.nl, Leondejong@tweedekamer.nl, f.j.h.jansen@tweedekamer.nl, f.idsinga@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, s.mutluer@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, edgar.mulder@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl, i.michon-derkzen@tweedekamer.nl, f.minhas@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, g.markuszower@tweedekamer.nl, lilianmarijnissen@sp.nl, v.maeijer@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, s.maatoug@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, t.vdlee@tweedekamer.nl, j.m.p.vdlaan@tweedekamer.nl, H.Palland@tweedekamer.nl, j.paternotte@tweedekamer.nl, m.paul@tweedekamer.nl, w.paulusma@tweedekamer.nl, r.peters@tweedekamer.nl, k.piri@tweedekamer.nl, c.vdplas@tweedekamer.nl, a.podt@tweedekamer.nl, n.pouw-verweij@tweedekamer.nl, Lammert.vanraan@tweedekamer.nl, r.raemakers@tweedekamer.nl, h.rahimi@tweedekamer.nl, q.rajkowski@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, f.sahla@tweedekamer.nl, s.simons@tweedekamer.nl, c.simons@tweedekamer.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, e.slootweg@tweedekamer.nl, b.smals@tweedekamer.nl, h.smolders@tweedekamer.nl, j.sneller@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, c.stoffer@tweedekamer.nl, p.vstrien@tweedekamer.nl, m.strolenberg@tweedekamer.nl, christine.teunissen@tweedekamer.nl, j.thijssen@tweedekamer.nl, j.tielen@tweedekamer.nl, p.valstar@tweedekamer.nl, r.verkuijlen@tweedekamer.nl, leonie.vestering@tweedekamer.nl, Frank.wassenberg@tweedekamer.nl, d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl, j.vdwerf@tweedekamer.nl, l.werner@tweedekamer.nl, l.westerveld@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, h.vdwoude@tweedekamer.nl, j.wuite@tweedekamer.nl

 

Eerste kamer

mirjam.krijnen@eerstekamer.nl, casper.vandenberg@eerstekamer.nl, mary.fiers@eerstekamer.nl, theo.hiddema@eerstekamer.nl, hamit.karakus@eerstekamer.nl, gala.veldhoen@eerstekamer.nl, maarten.verkerk@eerstekamer.nl, peter.vandervoort@eerstekamer.nl, meili.vos@eerstekamer.nl, jeroen.devries@eerstekamer.nl, loek.vanwely@eerstekamer.nl, paul.rosenmoller@eerstekamer.nl, peter.schalk@eerstekamer.nl, petra.stienen@eerstekamer.nl, g.vstrien@eerstekamer.nl, hendrik-jan.talsma@eerstekamer.nl, tineke.huizinga@eerstekamer.nl, rik.janssen@eerstekamer.nl, annemarie.jorritsma@eerstekamer.nl, farah.karimi@eerstekamer.nl, ton.vankesteren@eerstekamer.nl, niekjan.vankesteren@eerstekamer.nl, tanja.klip-Martin@eerstekamer.nl, saskia.kluit@eerstekamer.nl, ben.knapen@eerstekamer.nl, n.koffeman@eerstekamer.nl, ruud.koole@eerstekamer.nl, m.j.m.kox@eerstekamer.nl, lennart.vanderlinden@eerstekamer.nl, henk-Jan.meijer@eerstekamer.nl, carla.moonen@eerstekamer.nl, annabel.nanninga@eerstekamer.nl, peter.nicolai@eerstekamer.nl, ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl, henk.otten@eerstekamer.nl, bob.vanpareren@eerstekamer.nl, henk.pijlman@eerstekamer.nl, henriette.prast@eerstekamer.nl, greet.prins@eerstekamer.nl, ton.raven@eerstekamer.nl, jeroen.recourt@eerstekamer.nl, theo.rietkerk@eerstekamer.nl, ton.rombouts@eerstekamer.nl, martin.vanrooijen@eerstekamer.nl, bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl, alfred.arbouw@eerstekamer.nl, joop.atsma@eerstekamer.nl, martine.baay@eerstekamer.nl, j.backer@eerstekamer.nl, pim.vanballekom@eerstekamer.nl, hugo.berkhout@eerstekamer.nl, toine.beukering@eerstekamer.nl, ilse.bezaan@eerstekamer.nl, mirjam.blecourt@eerstekamer.nl, margreet.deboer@eerstekamer.nl, annelien.bredenoord@eerstekamer.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, reina.debruijn-Wezeman@eerstekamer.nl, ferd.crone@eerstekamer.nl, johan.dessing@eerstekamer.nl, diederik.vandijk@eerstekamer.nl, boris.dittrich@eerstekamer.nl, hugo.doornhof@eerstekamer.nl, peter.essers@eerstekamer.nl, m.faber@eerstekamer.nl, paul.frentrop@eerstekamer.nl, r.ganzevoort@eerstekamer.nl, paulien.geerdink@eerstekamer.nl, arda.gerkens@eerstekamer.nl, roel.vangurp@eerstekamer.nl, alexander.vanhattem@eerstekamer.nl, otto.hermans@eerstekamer.nl

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.