Covid-scam

De onderstaande punten kunt u alleen accepteren als u bereid bent de bronnen die wij u aanreiken te bekijken. Het lijkt zwaar maar het zijn in feite lichtpuntjes.

Licht in het donker

Het kwaad kan heeft vrij spel in het donker. Over wat men niet weet kan men geen vragen stellen. Men kan niet stoppen met het onbewust meewerken aan in feite hele duistere praktijken, men kan niet trachten die te beëindigen.

Een pikdonkere kamer is een metafoor voor een totaal onwetende bevolking. Als er één kaarsje wordt aangestoken, en daarna nog een en nog een wordt er steeds meer ongemakkelijke waarheid zichtbaar. Op dit moment zitten we in de fase van blootstellen. We hebben nog niet genoeg licht om het donker geheel te laten verdwijnen, maar het gaat niet lang meer duren. Het donker kan simpelweg niet bestaan in het licht.

Het enige wat we te doen hebben is kaarsjes aansteken, ons bewust worden van de donkere- en schaduwkanten van het leven. Niet wegkijken! De informatie van de onderstaande films bekijken, onze zegeningen tellen en liefde laten stromen – is het hoogste gevecht wat we kunnen voeren.

Voor veel mensen die al jarenlang onderzoek doen is het grotere plaatje duidelijk. Voor mensen die alleen naar het journaal kijken of een krant lezen is het moeilijk te accepteren dat het kwaad zo diep in onze maatschappij is doorgedrongen.

Worden we geregeerd door de centrale banken?
The money masters
The Money Masters is een 3 1/2 uur durende historische documentaire die de oorsprong achterhaalt van de politieke machtsstructuur die vandaag de dag onze natie en de wereld regeert. Dit is een hele belangrijke documentaire. Uiteindelijk draait alles om geld.

Bronnen: Klik hier

 

State of control
De documentaire “State of Control” geeft een schokkend beeld van onze directe toekomst. Het is tekenend voor zowel de democratie, die eigenlijk al niet meer bestaat. Het volk wordt niet gehoord, maar onder controle gehouden.

Bronnen: klik hier

De machtsovername

De grote spelers in het spel zijn stuk voor stuk organisaties die zich voordoen als organisaties die het beste met de mensheid voor hebben. In feite zijn ze uit op geld en controle.

EU
Dr. Rath over de wortels van de EU, de Farmaceutische industrie, en Nazi Duitsland. In een half uurtje zult u schokkende informatie horen. Is de Tweede Wereld oorlog ondergronds verder gegaan?

 

 • De EU is – onder invloed van een horde aan lobbyisten in Brussel, de corrupte voorzitter van de EC Ursula von der Leyen, en de innige banden van de EU met het World Economic Forum – een groot voorstander de surveillance state.
 • De Europese Digitale Identiteit is een belangrijk instrument voor het controleren van de bevolking. Gevaren voor privacy-schending en het inzetten van de EDI als controlemiddel liggen voor de hand.
 • De EDI wordt in de volksmond ook wel het Europese Digitale Dossier genoemd. Als we hieraan meewerken zal onze “identiteit” bestaan uit het registreren van gegevens over ALLES wat wij doen, op ALLE vlakken van ons bestaan.
 • De overheid zou transparant moeten zijn voor de burger. Maar onder leiding van de EU en het World Economic Forum is het plan dat de burger volledig transparant wordt voor de overheid.
 • Onderdeel van de EDI zijn: digitaal paspoort, digitaal identiteitsbewijs, digitaal geld, digitaal vaccinatiebewijs etc.

 

Econoom en onderzoeksjournalist Arno Wellens over EDI

 

De gevaren van CBDC (digitaal geld)

Richard Hall van Rich Planet TV heeft de onderstaande video gemaakt waarin de gevaren van smart money, digitale valuta van centrale banken (“CBDC”) en het afschaffen van contant geld worden uitgelegd.

 

Het gedragsexperiment

Net als de mondkapjes was de QR code onderdeel van een gedragsexperiment.

Meer info:

Stichting Vaccinvrij

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

De great Reset is het megalomane plan van de rijksten der aarde. Het komt neer op het overhevelen van het geld – en de macht – naar de Elite en het verarmen en afhankelijk maken van de bevolking. De Great Reset wordt ook wel ‘The forth Industrial Revolution’ of ‘het nieuwe normaal’ genoemd.

 • Het ‘nieuwe normaal’ had tot doel de bevolking eraan te laten wennen dat we “na de coronacrisis” nooit meer terug zouden gaan naar de wereld zoals we die kenden voor de pandemie.
 • Sinds het begin van de pandemie had Mark Rutte – die waarschijnlijk toen al lang en breed was geïnformeerd over de plannen van Klaus Schwab – het over het “nieuwe normaal.”
 • Door aanhoudende angstpropaganda is de bevolking bereid geweest om “tijdelijke” maatregelen te accepteren “om het virus eronder te krijgen”.
 • De dictatuur van het ‘Nieuwe Normaal’ wordt aangestuurd door angst voor Covid-19 en richt grote schade aan in het dagelijks leven van gewone burgers.
 • Het ‘Nieuwe Normaal’ – gepropageerd door de media, opgelegd door politici, en afgedwongen door politie – is hoofdzakelijk in het voordeel van de 0,1% superrijken. De onderstaande video legt een diepere agenda bloot die niets te maken heeft met gevaar of gezondheid, maar met geld en macht.

 

Het nieuwe normaal

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • De WHO liegt en bedriegt sinds zij is overgenomen door de “het grote geld”.
 • De ware agenda van de WHO wordt steeds duidelijker.

De onderstaande video gaat over leugens van de WHO met betrekking tot over kindervaccins al ver voor Covid-19.  De website stopWHO.nl  legt leugens en corruptie bloot van de WHO met betrekking tot over Corona-injecties en de pandemie.

 

WHO leugens met betrekking tot kindervaccins

 

 

 

WHO leugens met betrekking tot Covid-19

 
Catherine Austin Fitts, James Roguski, Wolfgang Wodard, David Bell, Sylvia Behrendt, Philipp Kruse en Meryl Nass leggen het plan van de globalisten en de WHO bloot.

Sla de eerste 8 min. en 30 seconden over.

Klik hier: WHO do you think you are? – exposing the globalists WHO scheme

 

 

VERENIGDE NATIES (UN)
 • Reiner Fuellmich interviewt ex-VN topman Călin Georgescu uit Roemenië die 17 jaar voor de Verenigde Naties werkzaam was voordat hij deze organisatie de rug toekeerde. Călin Georgescu beschrijft het proces van infiltratie en wereldwijde overname van de Verenigde Naties door oligarchen, met name Klaus Schwab en het World Economic Forum (WEF). En hij schetst de machtsstructuren van de VN: de heimelijke manipulatie, uitbuiting en onderwerping van mensen over de hele wereld.
 • Georgescu vertelt waarom hij de VN verliet, en hij beschrijft hoe de mensen die voor deze organisatie werken vaak in de illusie van het systeem gevangen zitten. Hij komt met verassend diepe inzichten over het belang van verbinding met onszelf, met de natuur en onze medemensen en hoe dit tot soevereiniteit kan leiden.

De instrumenten
Covid-vaccins
 • 70,3% van de wereldbevolking heeft minstens één dosis van een COVID-19 vaccin gekregen. (9 juli 2023)
 • De Covid “vaccins” blijken geen vaccins te zijn maar gen therapie.
 • Patenten tonen aan dat  het coronavirus als model voor een pathogeen al in 1965 is geïsoleerd.
 • In 1967 werden de eerste experimenten uitgevoerd met inentingen. Deze zogenaamde vaccins werkten niet omdat het Coronavirussen zeer veranderlijk zijn.
 • Duizenden publicaties ontstonden tussen 1990 en 2018 met steeds dezelfde conclusie: het coronavirus ontsnapt steeds aan de vaccins omdat het te snel muteert.
 • De bijwerkingen en oversterfte door deze prik is wereldwijd zeer groot.
 • De reden dat ze nog niet van de markt zijn is omdat het niet gaat om gezondheid.

 

In de onderstaande lezing van ‘La Quinta Columna’ – in het engels nagesproken en daarna in het Nederlands ondertiteld – wordt een wetenschappelijke uitleg gegeven van de doodsoorzaken van de aanhoudende oversterfte die sinds de uitrol van de Corona-injecties heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden: de sterfte is wetenschappelijk verklaarbaar.

Meer informatie:

Stichting Vaccinvrij

Maatregelen

Gedurende twee jaar pandemie heeft de regering een gereedschapskist opgebouwd met maatregelen om de bevolking te “beschermen” tegen Covid. Er is gebleken dat de maatregelen behalve maatschappelijke chaos en destructie medisch gezien niets hebben opgeleverd.

Als we terugkijken op de periode vanaf de start van de pandemie in maart 2020 tot december 2022, dan zien we dat voor ALLE maatregelen het volgende geldt:

 • Ze zijn ingevoerd op basis van onjuiste rekenmodellen of ontbrekende wetenschap
 • Ze blijken in de praktijk niet te werken in de zin dat ze ons beschermen tegen infectieziektes en/of onze gezondheid bevorderen
 • Ze blijken desastreus te zijn voor onze samenleving en ons welzijn
 • Ze blijken kapitalen te kosten – bijna 100 miljard van ons belastinggeld is uitgegeven aan het installeren van een testmaatschappij (gefaseerd ingevoerd met behulp van de maatregelen)
 • Uit WOB-verzoeken blijkt dat de maatregelen en vaccins omgeven zijn met fraude en corruptie
 • En de maatregelen blijken wereldwijd aangestuurd te worden ten behoeve van ‘The Great Reset’ en de ‘Sustainable Development Goals.

 

Meer informatie:

Stichting Vaccinvrij

Wetten en verdragen
 • Het Nederlandse vaccinatiebeleid leunt al sinds jaar en dag zwaar op de WHO. De website van het RIVM, en door het RIVM “bijgeschoolde” CB-artsen verwijzen naar de WHO voor de ultieme waarheid.
 • Helaas is de WHO een onbetrouwbare bron van informatie. Tijdens de corona- pandemie is veel duidelijk geworden over de geldstromen en werkelijke agenda van de WHO. Wie betaalt, bepaalt.

 

Nationaal
 • In mei 2023 is de pandemiewet er “doorgedrukt”. Deze wet geeft zonder dat de maatregelen zijn geëvalueerd, of de oorzaak van de gelijktijdig met de uitrol
  optredende oversterfte is onderzocht – de minister van VWS de bevoegdheid om bij zelfs een dreiging voor de volksgezondheid de bevolking weer Lockdowns, mondkapjes, schoolsluiting, avondklok en meer op te leggen.
 • Deze wet zet de Eerste en Tweede Kamer buitenspel en is in feite een juridische coup.

Meer informatie: pandemiewet (NL)

 

Internationaal

Het pandemie-beleid was wereldwijd min of meer hetzelfde – (angstporno, onbewezen maatregelen en experimentele prikken). Het werd wereldwijd aangestuurd door de WHO, die net als het WEF overheden heeft geïnfiltreerd. Het heeft miljoenen levens gekost en onnoemelijk veel schade aangericht op alle vlakken van de samenleving.

Het uiteindelijke doel dat de WHO onder het mom van het beschermen van mensen tracht te bereiken is totale controle over alles wat leeft op deze aarde. Het moge duidelijk zijn dat we te maken hebben met megalomane psychopaten die niet het beste met de mensheid voorhebben.

Voor het vergroten van haar macht – onder ander door haar aanbevelingen juridisch bindend te maken – maakt de WHO gebruik van drie instrumenten: IHR, Pandemic Treaty en One Health.

Meer informatie elders op deze website onder de bovenstaande linken.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.