Europese Unie

De wortels van de EU en big Pharma zijn nauw met elkaar verbonden

 

De onthullingen van Dr. Matthias Rath, van 11 jaar geleden, in de hedendaagse context laten het plan van big Pharma zien. Deze informatie is zeer goed onderbouwd en niemand mag zijn ogen hier nog langer voor sluiten.

 

Wie is dr. Matthias Rath?

Dr. Matthias Rath werkte als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van hart- en vaatziekten.

In oktober van 2011 gaf Dr. Rath een lezing in Berlijn, getiteld “Krebs, das ende einer Volkskrankheit” – “Kanker, het einde van een wijdverbreide ziekte”. Hoewel de titel doet vermoeden dat het over het genezen – dan wel voorkomen – van kanker gaat, blijft het daar niet bij. Na de pauze komt Rath met een heel aantal verrassende onthullingen over de farmaceutische industrie en de rol van deze industrie in de geschiedenis én in het heden. Daarbij speelt de EU een cruciale rol.

De volledige presentatie “Krebs, das ende einer Volkskrankheit” is hier te zien:
Deel 1: https://www.bitchute.com/video/5mq65ORVdsTB/
Deel 2: https://www.bitchute.com/video/BlTd1R4leRTs/

De Nederlandstalige website van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie:
https://www.dr-rath-health-alliance.org/nl/

 

Deze samenvatting van deze lezing is gemaakt en ondertiteld door de Keuringsdienst van Waarheid.
https://keuringsdienstvanwaarheid.nl/

 

 

 

Meer informatie over de Europese Unie op www.stichtingvaccinvrij.nl/eu

December 2023 - EU introduceert 'Defence of Democracy package' gebaseerd op misleiding

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/IbQO2qgJ4MM?si=JMPD-b4hQq1YQAhq” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Wat verdient een Europarlementarier?

 

 

Europese Verkiezingen

 

Marianne Zwagerman bereidt ons voor op de Europese verkiezingen – het moment voor u om invloed uit te oefenen op de CBDC, Green deal, Europese digitale identiteit. Hieronder de eerste aflevering.

 

Nederland stemt in met omstreden natuur herstelwet

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.