International Health Regulations

Internationale Gezondheidsregelingen (IGR)

 
International Health Regulations (IHR) wordt vertaald als Internationale Gezondheidsregelingen (IGR).

Video: Korte uitleg van Dr. John Campbell 

 

Wat zijn de Internationale Gezondheidsregelingen?

De Internationale Gezondheidsregelingen (IHR) – voor het eerst aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering in 1969 en voor het laatst herzien in 2005 – is een juridisch bindende regeling die is gericht op internationale samenwerking om “de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, en er een volksgezondheidsrespons op te geven”. In december 2022 bleek dat er in het geheim werd gewerkt aan wijzigingen van de IHR, die in mei 2023 zouden moeten worden ingediend bij de World Health Assembly (Wereldgezondheidsvergadering).

 

Wat houden die wijzigingen in?

In het kort een toename van de macht van de WHO en afname van de rechten en vrijheden van de wereldbevolking.

Indien – zoals het er nu naar uitziet – de amendementen worden aangenomen, kan de WHO naar believen de duimschroeven aandraaien van alle naties ter wereld. De maatregelen, de censuur, de propaganda, de schending van onze grondrechten, het afnemen van onze vrijheden, verplichte vaccins – ALLES zal door de WHO opgelegd kunnen worden. Nationale overheden hebben geen zeggenschap meer over het pandemie-beleid, noch over wie er bepaalt of er wel of niet sprake is van een pandemie.

 

WHA 2022 – waarom weet niemand wat daar al bekokstooft is?

Elk jaar vergadert de World Health Assembly (WHA), het besluitvormende orgaan van de WHO met gedelegeerden van de 194 lidstaten. Welke beslissingen worden daar genomen? Het ontgaat de massa volledig. De hele operatie van de WHO om de macht naar zich toe te trekken gebeurt buiten de reguliere media om. En stapsgewijs – zodat niemand in de gaten heeft hoe kwaadaardig dit plan is?

 

Video: Truthbom

De meeste mensen weten niet dat er op 27 mei 2022 amendementen zijn aangenomen op de Internationale Gezondheidsregeling. Zonder parlementaire procedures? Zonder media-aandacht?

Kan een NIET democratisch gekozen adviesorgaan internationale wetten veranderen ten nadele van de wereldbevolking? Het is onvoorstelbaar, maar dat kan. Sterker nog het is al gebeurd en het gaat weer gebeuren. De stapsgewijze wijzigingen van de Internationale Gezondheids Regelementen beperken onze vrijheden en vertrappen onze rechten, en dit gaat ten koste van ons welzijn en onze gezondheid. Er wordt een Coup die in verschillende fases wordt gepleegd door een adviesorgaan die met behulp van het genereren van heel veel angst en door gesjoemel het voor elkaar krijgt dat adviezen wetten worden. Deze machtsovername is al lang geleden helemaal uitgedacht, en de meeste mensen lopen met open ogen in de val. Snappen (nationale) politici eigenlijk wel hoe het zit? Het is teleurstellend, maar nee – ze snappen het niet en ze willen het niet snappen.


WHO-deskundige James Roguski volgt de ontwikkelingen van de wijzigingen op de Internationale Gezondheidsregelingen op de voet en licht weer een tipje van de sluier op. Informeer uzelf en kijk de hele video. Het begin is een beetje taai, maar de “spelregels van de maffia” worden steeds duidelijker.

 

De Tijdscodes staan hieronder:

00:41 27 mei 2022 veranderingen doorgevoerd in IHR
01:52 Wie is Richard Visek?
03:07 Brief met vragen aan Visek
03:36 Moet de senaat geraadpleegd worden voor het verdrag of niet?
05:55 Video van aannemen wijzigingen op de IHR op 27 mei 2022
12:54 Staatssecretaris moet geconsulteerd worden alvorens wijziging verdrag
13:42 Wie was er geautoriseerd om over wijzigingen in de IHR te onderhandelen?
16:59 Is er instemming van de senaat nodig of niet?
18:41 Moet de president tekenen voor autorisatie van de wijzigingen?
19:24 Artikel 61: opting out
20:21 Bedenktijd van 18 maanden naar 10 maanden.
21:12 Wisten de betreffende Congrescommissies van de onderhandelingen af?
21:42 Is het advies en de instemming van de senaat vereist om de wijzigingen te laten gelden in de VS?
24:06 Samenvatting van het voorgaande.
27:18 Waarom is het zoals het is?
28:08 194 ongekozen, niet aansprakelijke, onbekende mensen bekonkelen verdragen in achterkamertjes van het Palace of Nations en keuren zonder slag of stoot van alles goed.

Petitie debat WHO richtlijnen

Op het nippertje krijgt Pepijn van Houwelingen lucht van de aangenomen voorstellen in 2022 en tracht er nog een debat over aan te vragen. Deze petitie ondersteun dit:

 

“De Nederlandse regering is van plan om in te stemmen met wijzigingen in de Internationale Gezondheidsvoorschriften van de WHO, zonder dat er sprake is geweest van enige discussie of stemming in het parlement.

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen onthulde op Twitter dat we tot 6 juli de tijd hebben om hierover een debat te eisen in de Tweede Kamer.

We hebben de steun van minstens 30 Kamerleden nodig!

Deze veranderingen hebben invloed op ons allemaal en kunnen maatregelen zoals vaccinatiepaspoorten in een stroomversnelling brengen.”

Lees verder: https://citizengo.org/nl/node/211231

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.