Nederland

Leven we nog in een democratie?

 
In Nederland heeft er een juridische coup, een politieke coup en een financiele coup plaatsgevonden. Voor veel mensen is dit moeilijk te bevatten, maar of men nu de achtergronden snapt of niet, we zullen allemaal het toenemende verlies van koopkracht, bewegingsvrijheid en (grond)rechten merken.
 

 
 

De transitie van een democratie naar een dictatuur

 
Verslaggeefster Elze van Hamelen interviewde de Amerikaanse schrijfster Naomi Wolf die eind maart 2024 in Nederland was om de Nederlandse vertaling van haar boek ‘The eyes of the beast’ te promoten. Het gesprek nam een andere wending en ging meer over een ander boek: ‘The end of America’. Aan bod komen de tien stappen waarmee een democratie wordt omgevormd naar een dictatuur.

 

De artikelen die in dit interview worden genoemd:
The European Coup – Perry Anderson
Ever Closer Union? – Perry Anderson

 

Hoe corrupt is Nederland?

De corruptie van de Nederlandse (rechts)staat is aangetoond. Uiteraard houden de staatsmedia zich stil hierover, maar voor de mensen die de moeite willen nemen om het bewijs zelf in ogenschouw te nemen staan hieronder een aantal bronnen.

 

De Wobverzoeken die het bedrog Corona-bedrog blootleggen

Het blog van Cees van den Bos legt aan de hand van informatie die is verkregen als antwoord op WOB-verzoeken (Wet op Openbaar Bestuur>, tegenwoordig WOO-verzoeken (Wet Openbare Overheid) uit hoezeer de Nederlandse bevolking is bedrogen.  Nederland is corrupt tot op het bot.

Abonneer uzelf – Bomen en bos substack 

 

Het einde van de rechtsstaat
Voorwaarheid heeft een enorm dossier opgebouwd waaruit blijkt dat de Nederlandse rechtsstaat misschien functioneerd voor conflicten tussen burgers onderling, maar dat het niet mogelijk is je recht te halen bij conflincten tussen burgers en de Nederlandse overheid. Het rechtssyteem is kennelijk corrupt.

U kunt alle rechtszaken die zijn gevoerd door Voorwaarheid – in samenwerking met een team van advocaten en juristen – hier vinden.

 
Rechtszaken

 

De deep state in Nederland - een voorbeeld

Willem Engel en Jeroen Pols hebben in 10 afleveringen blootgelegd dat Nederland een corrupte schaduwregering heeft. Het is een zit, maar zeer de moeite waard.

Fort Oranje deel 1: landjepik

Fort Oranje Deel 2: Wraak op bewoners

Fort Oranje deel 3 – Criminaliteit en illegale bewoning

Fort Oranje deel 4 – Brandweer uit de bocht

Fort Oranje deel 5-Maisveld

Fort Oranje deel 6-Operatie Bloedkoraal

Fort Oranje deel 7 – Bloedkoraal in bezit name en sloop

Fort Oranje deel 8 – Bloedkoraal “miljoenenrekeningen”

Fort Oranje deel 9-Bloedkoraal en de spookfacturen

Fort Oranje deel 10 – De zwakke schakel in de RIEC-aanpak

 

De sage gaat verder. Op 18-01-24 vond er weer een rechtzitting plaats. Jeroen Pols hield een vlijmscherp betoog, en Potkaars maakte er een reportage van die  u hier kunt vinden:
https://potkaars.nl/blog/2024/1/22/een-web-van-leugens-en-bedrog-kort-geding-fort-oranje-devine-invest-vs-gemeente-zundert

In deze reportage de integrale registratie van de zitting die op 18 januari 2024 plaatsvond in de rechtbank Breda. 0:00 opening rechtszaak, pleidooi Jeroen Pols 1:03:33 hervatting rechtszaak pleidooi gemeente Zundert 1:42:20 geen wraking rechtszaak verslag: https://potkaars.nl/blog/2024/1/22/ee… Het verhaal van Fort Oranje in dit Potkaars interview met Jeroen Pols (2022):Het integrale verhaal, “een wetteloze oorlog tegen een burger”. https://potkaars.nl/fortoranje

Boekhoudfraude in gemeenten en provincies

Leo Verhoef onderzocht jaarrekeningen vanaf 1997.  De fraude is groot en gaat maar door…

https://leoverhoef.nl/index.html

Hier is bijvoorbeeld Amsterdam: https://leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html

Betonrot - Dirk Uiterwaal van Avondrood Podcast interviewt Willem Engel over corruptie

Is Nederland corrupter geworden? Of is zij altijd al zo corrupt geweest en is dit gewoon zichtbaar geworden de afgelopen jaren?

 

 

 

 

De staat van corruptie met MR. Pieter Schuurman

 

 

 

Wordt de corruptie ondersteund met ons belastinggeld?

Toine Manders over belastingheffing

Als je belasting betaalt, ben je medeverantwoordelijk voor de slechte dingen die een staat daar vaak mee doet, vindt Manders. “Onze overheid heeft niet zo lang geleden bijvoorbeeld lockdowns opgelegd, waardoor ‘niet-essentiële’ bedrijven moesten sluiten. En ongevaccineerden werden buitengesloten,” zegt hij. “De staat kan dit doen, omdat zij de middelen daarvoor heeft. En die middelen pakt zij van ons af middels belastingheffing.”

Hoewel Manders bewondering heeft voor de zogeheten soevereinen, onderscheidt hij zich toch van deze beweging. En dat weet hij kraakhelder uit te leggen.

Manders’ visie is niet alleen bijzonder interessant voor degenen die de overheid al wantrouwen, maar ook voor de meer regime-loyale burgers. “Vrijheid heeft alleen een kans van slagen als voldoende mensen het nieuwe systeem omarmen, als voldoende mensen het idee van vrijheid gaan steunen,” zegt hij.

 

 

De grote verbouwing van Nederland

Wat is de grote verbouwing van Nederland? Waarom worden wij hier niet in gekend? Wat heeft het onteigenen van de boeren te maken met het opzetten van 15 minuten steden?

 Elze van Hamelen legt het uit in een podcast bij Ezaz, en voor de mensen die liever kijken ook bij Bakkie met Bergsma (zie uitklapblok)

 

 

Wat is de grote verbouwing van Nederland? - Bakkie met Bergsma

 
 
Wat is de grote verbouwing van Nederland? Onderzoeker en consultant Elze van Hamelen schreef het rapport “Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening” en kwam er achter dat de aanval op de boeren en vissers in het teken staat van deze verbouwing. Met ‘De Grote Verbouwing van Nederland’ gaat ons land de komende jaren op de schop. Ingrijpend, radicaal en nietsontziend. In dit gesprek met Van Hamelen gaan we in op die ontwikkeling. We bespreken ook de rol van het individu in de maatschappij aan de hand van het werk van psychiater Carl Jung, die in de vorige eeuw waarschuwde voor het verdwijnen van het individu vanwege wat we nu het technocratische (VN) programma kunnen noemen. De boeren en vissers symboliseren die mens die nog voeling heeft met zichzelf, zijn natuur en omgeving.

Meer informatie: https://www.koers2030.nl

De transitie van een democratie naar een dictatuur
 

Hoe groot is de invloed van de EU en het WEF op het Nederlandse beleid?

Tijdens de coronapandemie is gebleken dat Nederland  – en de rest van de wereld – van bovenaf werden aangestuurd. Het respons op de pandemie was wereldwijd hetzelfde: (lockdown)maatregelen en Covid-injecties. De schade was enorm, maar elk ander alternatief werd gecensureerd of verboden.

Naast de invloed van de WHO en de VN spelen het World Economic Forum en de Europese Unie een enorme grote rol in de Nederlandse politiek.

World Economic Forum

Hoe groot is de invloed van het WEF op de Nederlandse politiek? Waarom vinden ze dat wij niks mogen bezitten?

Ga naar pagina: WEF

Europese Unie
Werkt de EU voor de burgers of voor het bedrijfsleven? Wat zijn de duistere kanten van de EU die wij niet mogen weten?

Ga naar pagina: EU

Hoe groot is de invloed van de WHO op het Nederlandse beleid?

Waarom had de pandemiewet nooit ingevoerd mogen worden? De pandemiewet was de (juridische) oplossing voor het niet meer hoeven verlengen van de spoedwet. Maar wie heeft onderzocht of de spoedwet überhaupt wel rechtmatig en nodig was? Nederlandse politici hebben de belangen van het volk uit het oog verloren. Het was de WHO die het wereldwijde pandemiebeleid heeft aangestuurd.

Pandemiewet

Is de pandemiewet een opstapje naar het pandemieverdrag? Wordt de burger zowel van onderaf als van bovenaf in de tang genomen?

Ga naar pagina: Pandemiewet

Timeline

Wat is het verband tussen de VN en het WEF, wat is de positie van de Nederlandse overheid? Hoe lang is dit al gaande?

Ga naar pagina: Timeline

 

Hoe groot is de invloed van de VN op het Nederlandse beleid?

De agenda 2030 komt regelrecht uit de koker van de VN.  Meer info pagina Sustainable Development Goals

De Grote Verbouwing van Nederland wordt de grootste ingreep in grondgebruik sinds de ruilverkavelingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog. Elze van Hamelen beziet het als onderdeel van het klimaatverhaal op de VN-agenda. Volgens de onderzoeksjournaliste is dat niets minder dan een opgedrongen verdienmodel met een glad marketinglaagje, zonder bate voor het milieu.

 

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.