Nederland

Leven we nog in een democratie?

Gideon van Meijeren 28-09-23

 

Hoe corrupt is Nederland?

De corruptie van de Nederlandse (rechts)staat is aangetoond. Uiteraard houden de staatsmedia zich stil hierover, maar voor de mensen die de moeite willen nemen om het bewijs zelf in ogenschouw te nemen staan hieronder een aantal bronnen.

 

De Wobverzoeken die het bedrog blootleggen
Het blog van Cees van den Bos legt aan de hand van informatie die is verkregen als antwoord op WOB-verzoeken (Wet op Openbaar Bestuur>, tegenwoordig WOO-verzoeken (Wet Openbare Overheid) uit hoezeer de Nederlandse bevolking is bedrogen.  Nederland is corrupt tot op het bot.

 
Abonneer uzelf – Bomen en bos substack
 

 

Het einde van de rechtsstaat
Voorwaarheid heeft een enorm dossier opgebouwd waaruit blijkt dat de Nederlandse rechtsstaat misschien functioneerd voor conflicten tussen burgers onderling, maar dat het niet mogelijk is je recht te halen bij conflincten tussen burgers en de Nederlandse overheid. Het rechtssyteem is kennelijk corrupt.

U kunt alle rechtszaken die zijn gevoerd door Voorwaarheid – in samenwerking met een team van advocaten en juristen – hier vinden.

 
Rechtszaken

 

 

Hoe groot is de invloed van de EU en het WEF op het Nederlandse beleid?

Tijdens de coronapandemie is gebleken dat Nederland  – en de rest van de wereld – van bovenaf werden aangestuurd. Het respons op de pandemie was wereldwijd hetzelfde: (lockdown)maatregelen en Covid-injecties. De schade was enorm, maar elk ander alternatief werd gecensureerd of verboden.

Naast de invloed van de WHO en de VN spelen het World Economic Forum en de Europese Unie een enorme grote rol in de Nederlandse politiek.

World Economic Forum

Hoe groot is de invloed van het WEF op de Nederlandse politiek? Waarom vinden ze dat wij niks mogen bezitten?

Ga naar pagina: WEF

Europese Unie
Werkt de EU voor de burgers of voor het bedrijfsleven? Wat zijn de duistere kanten van de EU die wij niet mogen weten?

Ga naar pagina: EU

Waarom had de pandemiewet nooit ingevoerd mogen worden?

De pandemiewet was de (juridische) oplossing voor het niet meer hoeven verlengen van de spoedwet. Maar wie heeft onderzocht of de spoedwet überhaupt wel rechtmatig en nodig was? Nederlandse politici hebben de belangen van het volk uit het oog verloren.

Pandemiewet

Is de pandemiewet een opstapje naar het pandemieverdrag? Wordt de burger zowel van onderaf als van bovenaf in de tang genomen?

Ga naar pagina: Pandemieverdrag

Timeline

Wat is het verband tussen de VN en het WEF, wat is de positie van de Nederlandse overheid? Hoe lang is dit al gaande?

Ga naar pagina: Timeline

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.