Pandemie Wet (nl)

Van tijdelijke spoedwet naar permanente pandemiewet

 

 • De Corona-Maatregelen zijn NIET officieel geëvalueerd. De stichting Vaccinvrij heeft wél een poging gedaan om de maatregelen te evalueren en is tot schrikbarende conclusies gekomen. Ga voor meer info naar de pagina: Maatregelen doorgeprikt
 • Ondanks verzet vanuit de bevolking hebben we de pandemiewet niet tegen kunnen houden. Maar in feite maakt het niet uit. Want de ‘Amendementen’ (wijzigingsvoorstellen) op de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsregeling) van de WHO zullen de nationale pandemie wetten overrulen.
 • Het is opmerkelijk dat in de nationale pandemiewet nu al naar de WHO wordt verwezen als “basis” voor deze wet.

De rechten en vrijheden van de burger worden zowel nationaal als mondiaal aangevallen?

 

 

Drie redenen waarom de pandemiewet nooit aangenomen had mogen worden

1. De maatregelen zijn niet eerst geëvalueerd

Wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van Lockdowns en andere maatregelen ontbrak en de schade is groot. Lasten-baten onderzoek wordt getraineerd. Pas in 2025 zullen Rutte en de Jonge in het kader van een parlementaire enquête openbaar worden verhoord, terwijl allang duidelijk is dat de aanpak van de coronacrisis desastreus was.

2. De oversterfte is niet onderzocht

  Het onderstaande plaatje is veelzeggend. Het legt uit hoe er sprake is van het “nieuwe normaal” in de sterftecijfers.

  Vóór de Covid-injecties was de sterfte in 2016, 2017, 2018, 2019 een getal X (2017 blauwe lijn). Ná de uitrol van de experimentele prikken was de sterfte in 2020, 2021, 2022 (roze lijn) een getal X plus de oversterfte. Normaal gesproken gaat een oversterfte – bijvoorbeeld bij een zeer ernstig griepseizoen – over een ondersterfte (kwetsbaren zijn al overleden). Behalve als de oorzaak van de oversterfte (maatregelen, vaccins) voortduurt. En het ergste is, dat als het maar lang genoeg voortduurt dit (de oversterfte) de nieuwe norm wordt.

   

   

  3. De financiën bij het ministerie van VWS zijn een puinbak

   Recentelijk publiceerde ‘Follow the money‘ een artikel met de titel: ‘Opnieuw wanbeheer bij VWS – honderden miljoenen onrechtmatig besteed’.

   “Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar weer op grote schaal de aanbestedingswet overtreden. Het gaat in ieder geval om 350 miljoen euro aan onrechtmatige inkopen. Bovendien is de juistheid van facturen ter waarde van honderden miljoenen Euro’s niet vast te stellen. Ondanks waarschuwingen staat fraudepreventie op een laag pitje.” – Follow the Money

   Bakken met geld worden onder het mom van het bestrijden van een pandemie uitgegeven om de controlestaat op te zetten, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de economische en lichamelijke schade.

    

    

   Vijf voor de hand liggende gevaren van de pandmiewet

   1. De pandemiewet geeft de minister van VWS carte blanche voor het opleggen van arbitraire, onwetenschappelijke en gevaarlijke maatregelen en vaccins

   Het geven van macht aan mensen die niet integer zijn en niet met macht om kunnen gaan, is vragen om problemen. Helaas hebben we de afgelopen jaren moeten constateren dat de zowel de vorige minister van VWS, Hugo de Jonge – als de huidige, Ernst Kuipers, liegen en bedriegen (en ze zijn helaas niet de enigen in politiek Den Haag). Als het al fout ging met de toegenomen macht die politici kregen tijdens de spoedwet, dan kunnen we alleen maar meer van hetzelfde verwachten met de pandemiewet.

   Lees verder: Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie & sabotage 

   2. De pandemiewet ondermijnt democratische controle

   In feite worden zowel de Eerste Kamer, wiens taak het is om de democratie te bewaken, als de Tweede Kamer, wiens taak het is om de regering te controleren door deze wet buiten spel gezet.

   In Advocatenblad verscheen op 23-05-23 een artikel waarin jurist Cornelis Wisse zeer gedegen onderbouwt waarom de Eerste Kamer dit wetsvoorstel resoluut zou moeten afwijzen. Mr Wisse is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht en het artikel is uiteraard voor advocaten geschreven, maar goed leesbaar voor leken. De democratie hangt aan een zijden draadje, want zelfs bij een potentiële pandemie krijgt de minister van VWS carte blanche om de hele bevolking maatregelen en (verplichte) vaccins op te leggen. Dus ook in de pandemie-vrije tussenperiodes kunnen we de “bescherming” van de overheid verwachten, en het hele parlement is uitgeschakeld.


   Lees verder:
   De pandemiewet ondermijnt democratische controle

   3. De pandemiewet kan ook ingezet worden voor andere zaken dan het bestrijden van virussen
   In een recente EU vordering staat een verruiming van de “dreiging” wat met de nieuwe pandemiewet inhoudt dat de minister van VWS straks voor elke gezondheidscrisis – dus niet alleen besmettelijke ziekten, maar ook bijvoorbeeld klimaatverandering – een blanco volmacht heeft. Met andere woorden: er is sprake van een opportune politieke verruiming van macht met juridische indekking voor onverantwoordelijk en destructief beleid.

    


    

   4. De pandemiewet van de Nederlandse overheid is een opstapje naar het pandemieverdrag van de WHO Je titel komt hier

   Wat in Nederland ‘in het klein gebeurt’, gebeurt op wereldniveau in het groot. De WHO is bezig met wijzigingen in de ‘International Health Regulations’ die haar macht enorm zullen vergroten. Volgend jaar zal dit mogelijk nog meer toenemen door de wijzigingen in het door 194 lidstaten ondertekende Pandemieverdrag

   Het voorgestelde pandemieverdrag komt feitelijk neer op een poging van de WHO om de 194 lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met het overdragen van hun nationale soevereiniteit aan de WHO. Dit zou gaan via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het “One Health” (maatregelen en vaccins als enige optie) pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Mocht een natie het niet eens zijn met dit beleid dan zou de WHO het nationale beleid kunnen overrulen.

   De pandemiewet omvat op dit moment de “eerste tranche” van het wijzigingsvoorstel – maar de tweede en de derde tranche liggen in het verschiet. Nu al wordt er van de Nederlandse overheid verwacht dat zij verantwoording aflegt aan de WHO. Naar verwachting gaat steeds meer macht overdragen voor het bepalen van het pandemiebeleid overgedragen worden aan de WHO.

   In de onderstaande aflevering van Café Weltschmerz legt oud advocaat Frank Stadermann op 14.37 min. uit hoe Nederland haar wetgeving nu al aanpast inspelend op de toekomstige overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan de WHO. De richting die het opgaat is een wereldwijd medisch totalitair regime, met constante surveillance, QR-codes en (verplichte) vaccins terwijl we op elk moment in een nieuwe klimaat- of andersoortige Lockdown terecht kunnen komen.

    

    

   In het artikel Wereldwijde machtsovername is gaande – waarom het tijd wordt om de WHO te verlaten  staat in wat voor een dystopische wereld we terecht komen als de WHO haar zin krijgt.

   5. De pandemiewet gaat niet over gezondheid, maar over de transitie van een democratie naar een dictatuur

   De pandemiewet wordt er op een achterbakse manier doorheen gedrukt.

   We worden niet goed geïnformeerd over de implicaties van deze wet. De media zijn akelig stil over de meest belangrijke politieke ontwikkelingen die we ons maar kunnen voorstellen. De meeste mensen weten amper wat er gaande is of beseffen niet hoe groot de impact van deze wet op hun leven zal zijn.

   Terwijl de gevolgen van het wanbeleid hun littekens in de maatschappij hebben achtergelaten zijn noch de maatregelen naar behoren geëvalueerd, noch het verband tussen de gelijktijdige uitrol van de experimentele prikken en de oversterfte en de dalende geboortecijfers onderzocht. Dit, in combinatie met de slinkse en gehaaste manier waarop er wordt getracht om de pandemiewet erdoor te drukken, kan alleen maar betekenen dat de wet niet gaat over gezondheid, maar over de volgende stap in een lang van tevoren geplande transitie van een democratie naar een wereldwijd, totalitaire bewind.

   Op het moment dat de pandemiewet erdoor werd gedrukt was er geen acute bedreiging van de volksgezondheid. En dit is de boodschap die die media in de maatschappij hadden moeten laten circuleren:

   Voordat de maatregelen zijn geëvalueerd, de oversterfte is onderzocht en de financiële puinbak op VWS is opgelost, zou elke beslissing over het permanent maken en uitbreiden van de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid moeten worden tegengehouden.

   Het is beide niet gebeurd.

   Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.