Timeline

De fuik naar een medische dictatuur

 

De WHO houdt momenteel toezicht op onderhandelingen die bedoeld zijn om haar 194 lidstaten ervan te overtuigen om wijzigingsvoorstellen aan te nemen op de Internationale Gezondheidsregeling, en om een juridisch bindend Pandemie Verdrag in te voeren. De mensen achter deze onderhandelingen zijn vastbesloten om een totalitaire dictatuur te creëren die ontworpen is om ieder mens tot slaaf te maken in een digitale gevangenis met gezondheidscertificaten en continue bewaking.

IEDEREEN OP AARDE moet ervan bewust worden gemaakt dat de WHO een wereldwijde coup probeert te plegen. Hoe zij dit doen, en wat het voor ons betekent.
Zo niet, dan komen we binnen afzienbare tijd terecht in een mondiale dictatuur, die niets met gezondheid te maken heeft, maar met grootheidswaan.

Op deze pagina staan de grote lijnen van deze zorgwekkende ontwikkelingen.

 

Vraagtekens

Voor een gedetailleerde Timeline ga naar de uitstekende website: vraagtekens.net – die de volgende vraag onderzoekt:

Wat is het verband tussen de VN en het WEF, en wat is de positie van de Nederlandse overheid? De schaduwregering in kaart gebracht…

 

Timeline

26 juni 1945 – Oprichting Verenigde Naties

  • De Verenigde Naties(afkorting: VN) (Engels: United Nations, afgekort UN) vormen een internationale organisatie  die in 1945 werd opgericht door 51 landen.
  • De organisatie telt 193 lidstaten sinds 14 juli 2011. Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie.
  • De VN zijn de ontwerpers van de Sustainable Development Goals (SDG’s).


Helaas zijn de VN gecorrumpeerd

De salarissen van de UN medewerkers zijn exorbitant hoog en daarnaast genieten zij vele privileges. Er circuleren vele berichten over seksschandalen en corruptie door leden van de VN.

Lees verder: Pagina Verenigde Naties op deze site.

|

7 april 1948 — Oprichting Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de internationale volksgezondheid.

|

1969 – International Health Regulations (IHR)

De International Health Regulations (IHR) International Health Regulationszijn voor het eerst aangenomen door de World Health Assembly  – het besluitvormende orgaan van de WHO in 1969 en voor het laatst herzien in 2005.

Het is een instrument dat gericht is op internationale samenwerking “om de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, en er een respons op te geven op een wijze die in verhouding staat tot en beperkt is tot de risico’s voor de volksgezondheid en die onnodige belemmering van het internationale verkeer en de internationale handel vermijdt”.

|

2021 – Pandemic Treaty (Pandemieverdrag)

Het Internationaal Verdrag inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieën of ‘Pandemieverdrag‘ is een voorgestelde internationale overeenkomst om de preventie, paraatheid en reactie op pandemieën te versterken.

De 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwamen in december 2021 overeen onderhandelingen te beginnen over een wereldwijd pandemie-verdrag, met als doel een ontwerpovereenkomst af te ronden tegen mei 2024 waardoor de WHA op de 77e WHA vergadering hierover kan stemmen.

|

  • De WHO wordt gefinancierd door bijdragen van lidstaten en externe donoren. Vanaf 2020 zijn de Verenigde Staten de grootste donateur, met een jaarlijkse bijdrage van meer dan 400 miljoen dollar.
  • In april 2020 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump, gesteund door een groep leden van zijn partij aan dat zijn regering de financiering van de WHO zou stopzetten. Fondsen die eerder waren geoormerkt voor de WHO zouden 60-90 dagen worden vastgehouden in afwachting van een onderzoek naar de manier waarop de WHO omging met de COVID-19 pandemie.
  • Tijdens de eerste twee jaar van de pandemie daalde de Amerikaanse financiering van de WHO met een kwart. Maar president Biden heeft de Amerikaanse bijdragen weer verhoogd.
  • Aan het begin van de 21e eeuw ging het werk van de WHO steeds meer gepaard met samenwerking met het bedrijfsleven en NGO’s. Partners waren onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation.

|

2013 – heden — Klokkenluiders van de WHO slaan alarm

Astrid Stuckelburger is klokkenluider van de WHO. In het onderstaande interview met Del Bigtree legt zij uit hoe er in de afgelopen 10 jaar een machtsovername heeft plaatsgevonden. De VN en de WHO zijn overgenomen door grote internationale organisaties die een soort diplomatieke immuniteit genieten. Leer over de verbanden tussen GAVI, GVAP, CEPI, WHO en VN en welke rollen onder anderen Bill Gates en Tedros Ghebreyesus daarin spelen.

 

Lees meer in dit artikel op het blog van Stichting Vaccinvrij.

Aanrader:  In een recenter interview werpt Stuckelberger licht op hoe onder andere de WHO de COVID-19 pandemie heeft gebruikt om een gevaarlijke globalistische agenda door te drukken in het onderstaande interview Het is niet ondertiteld, maar zeer de moeite waard.  U kunt het interview vinden onder deze link: https://thehighwire.com/ark-videos/w-h-o-whistleblower-exposes-globalist-agenda/

|

Mei 2022  – Afrika – houdt voorgestelde pandemieverdrag tegen
De WHO tracht niet alleen de International Health Regulations aan te passen zodat zij meer macht krijgt over de lidstaten. Zij tracht de lidstaten ook ervan te overtuigen hun soevereiniteit op te geven zodat de WHO de wereldmacht krijgt. Dit zou gelijkstaan aan een wereldwijde medische dictatuur, die in stand wordt gehouden door een “surveillance state”, dat wil zeggen onbegrensde controle en een sociaal credit systeem naar Chinees model om de medewerking van de wereldbevolking aan de maatregelen en vaccinatieprogramma’s af te dwingen.

Meer info in de onderstaande blogs.

|

23 mei 2023  – De pandemie-wet wordt overhaast aangenomen in de Eerste Kamer

Een jaar geleden stemde de Eerste Kamer tegen een vijfde verlenging van de spoedwet. Daarna had het kabinet geen juridische grondslag meer voor het opleggen van maatregelen aan de Nederlandse bevolking. Daar is nu een einde aan gekomen. Vanaf nu heeft de minister van VWS een volmacht voor het opdringen van arbitraire en onwetenschappelijke maatregelen of experimentele vaccins bij zelfs een “dreiging” voor de Volksgezondheid.

Meer info: pagina Pandemiewet (NL)

|

2023 — 2024  Onderhandelingen achter de rug van de bevolking om

Op dit moment lopen er vier onderhandelingen – zonder enige media aandacht – die alle vier gericht zijn op verregaande centralisatie van de macht.  Op 20 september (VN), 1 december (WHO), Januari 2024 (WHO) en mei 2024 (WHO) zullen belangrijke beslissingen worden genomen.  James Roguski is een Amerikaan die alles in de gaten houdt en tracht de mensen bewust de maken van de ondemocratische, en mogelijk illegale coup.

 

 

 

 10 april 2024

Eerder heeft het kabinet aangegeven geen voorstander te zijn van het overdragen van soevereiniteit aan de WHO. Nu zegt de minister van Volksgezondheid hier wel voorstander van te zijn. Het gevolg is dat de WHO straks zeer ingrijpende maatregelen kan voorstellen die Nederland móét overnemen. Ondertussen zijn we overgeleverd aan politici die spiekbriefjes krijgen omdat ze totaal geen kennis van zaken hebben – of doelbewust bezig zijn om deze agenda door te drukken?

Het volledige debat – met een goede uitleg van de machtsovername van Gideon, en het gebrek aan inhoudelijke kennis van politici in de Tweede Kamer – kunt u hier bekijken: Machtsgreep van de WHO

Hieronder een fragment:

 

Helaas er zo veel informatie en is de werkdruk zo groot dat het onmogelijk is om deze Time-line up-to-date te houden. Voor nieuwe ontwikkelingen verwijzen wij u naar:

 

World Health Assembly (WHA) - volg de stemming met live stream

 

 

Update Juni 2024 – uitslag van de stemming

Advocate Carine Knapen geeft een goed overzicht van de wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen (tweet uitklappen):

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.