Green deal

Het klimaatplan:  controle over de mensheid en schade aan het milieu

 • Het klimaatplan is gebaseerd op de aanname dat we een klimaat probleem hebben. In de jaren ’70 was dat ‘global cooling’ – vanaf de jaren ’90 werd dit ‘global warming’.
 • In tegenstelling tot het narratief in de media is er geen wetenschappelijke consensus.
 • Een tweede aanname is dat wij mensen dit probleem moeten oplossing door ons gedrag te veranderen (CO2-budget)
 • De globalisten zitten zowel achter het coronabedrog als het klimaat bedrog. Voordat u dit verwerpt – verdiep u in de andere kant van het mediaverhaal via pagina ‘Bedrog‘ in het hoofdmenu
Het plan
 • De Europese Green Deal, goedgekeurd in 2020, is een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelend doel de Europese Unie (EU) klimaatneutraal te maken in 2050.
 • Het plan is om elke bestaande wet te herzien op zijn klimaatverdiensten, en ook nieuwe wetgeving te introduceren op het gebied van de circulaire economie, renovatie van gebouwen, biodiversiteit, landbouw en innovatie.
 • De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen benoemde Frans Timmermans tot Executive Vice President van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal.
 • In 2020 werd de Europese Klimaatwet aangenomen, waarin werd vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 55% lager moet zijn dan in 1990. Het Fit for 55-pakket is een grote verzameling wetsvoorstellen waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de Europese Unie dit doel wil bereiken.
 • De groene transitie is een topprioriteit voor Europa. De EU-lidstaten willen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

In het onderstaande filmpje wordt de Green Deal in 5 minuten uitgelegd. Het klinkt goed, maar is niet wat het lijkt?

 

 

 

Ursula von der Leyen heeft Frans Timmermans benoemd tot Executive Vice President van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal. Zijn belangrijkste taak was het doorvoeren van de Europese Klimaatwet, die alle lidstaten ertoe verplicht om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Evenals het ‘Fit for 55′-pakket – een groot pakket wetgevingsvoorstellen waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de Europese Unie dit doel wil bereiken.

De engelse termen die hier onderdeel van maken zijn lastig te vertalen en daarom hier in het Engels weergegeven.

 • emissions trade
 • social climate fund
 • carbon boarder adjustment mechanism
 • Members emission reduction
 • land use and forestry
 • transportation co2 standards
 • methane reduction
 • alternative fuels
 • green energy
 • Energy efficiency
 • sustainable buildings
 • hydrogen
 • Energy taxation

Onder deze noemers kan de EU – onder het mom van een klimaatcrisis – de Europese burger controleren en knechten.

 

De kosten
 • De kosten van de Green Deal zijn extreem hoog. De EU is van plan het beleid uit de Green Deal te financieren via een investeringsplan – InvestEU, dat voorziet in minstens 1 biljoen euro (1.000.000.000.000) aan investeringen. Wie betalen dat?
 • Rob Jetten wil 28 miljard euro uitgeven om 0.00036 graden temperatuurstijging te voorkomen.

De voortrekkers
Ursula von der Leyen heeft Frans Timmermans benoemd tot Executive Vice President van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal.  Sinds 5 oktober 2023 is WobKe Hoekstra Commissaris voor de europese Green Deal.
De winnaars
De winnaars zijn zoals altijd de elite. Met de Green Deal worden nieuwe contracten gesloten en nieuwe markten gecreëerd. Het klimaat is een verdienmodel. Dit is al langere tijd gaande. Even terug in de tijd:

Het Klimaatverdrag (Engels: United Nations Framework Convention on Climate Change, afgekort UNFCCC) is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de “Earth Summit” in Rio de Janeiro.

De concrete doelstelling van het verdrag is: “het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen”.

Het Parijsakkoord is onderdeel van het klimaatverdrag.

 
Bron: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

De verliezers - tenzij..

De slachtoffers zijn de Europese bevolking, met name de boeren. Wij zullen extreem hoge kosten van dit plan moeten betalen via belasting(verhoging). De boeren zijn degene die het hardst getroffen worden.  Het lijkt erop dat de globalisten  een directe aanval uitvoeren op de voedselvoorziening in Europa.

 

Trailer ‘Stik Stof tot nadenken’

De hele documentaire (48 min) kunt u hier bekijken.

 

 

Deze pagina is in opbouw.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.