Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie?

“De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart.” – SDG-Nederland

 

Energie wordt juist steeds duurder en Vrije Energie wordt onderdrukt

In de praktijk zien we dat energie voor velen onbetaalbaar wordt en alternatieve bronnen noch duurzaam, noch effectief zijn. Er wordt bovendien aangestuurd op energie tekorten.

SDG 7 beoogt een positief effect te hebben op onze welvaart met haar energie beleid. In de praktijk zien we dat energie voor veel mensen zo duur is geworden dat ze niet meer in staat zijn om hun huis warm te krijgen.

Torenhoge energie rekeningen
 • Volgens het Duitse energieconcern E.ON, dat achter Essent en Energiedirect.nl zit, is de markt steeds meer aan het herstellen van de energiecrisis. Maar ondanks het herstel, waarschuwt topman Leonhard Birnbaumt dat energieprijzen deze winter opnieuw kunnen pieken. – Radar (11-08-2023)
 • “ABN Amro Bank verklaart in zijn Macro Watch dat de gasprijzen voorlopig structureel hoger blijven dan voor de energiecrisis.”  – Macro-Watch (23-08-23)
 • Nederland heeft bijna hoogste gasrekening van Europa: ‘Bestaat voor groot gedeelte uit belastingen’ Eenvandaag (31-10-23)

 

I. Gas

De overheid heeft de Groningers op een schandalige manier behandeld. De onderstaande documentaire is zeer de moeite waard

Groningen – de oplossing die nooit serieus werd onderzocht

Hebben we eigenlijk wel een energieprobleem? Is er bewust niet gezocht naar een oplossing? Is er sprake van onbehoorlijk bestuur? Of wordt gewoon de agenda van de “Great Reset” doelbewust uitgevoerd – eerst de bevolking verarmen en de economie kapot maken en dan de maatschappij veranderen in een controlestaat. Kijk en oordeel zelf.

 

Klik hier voor de documentaire: ‘Groningen, de Oplossing die Nooit Serieus Onderzocht werd’

Van het gas af gaan pakt honderden euro's duurder uit - dat was niet beloofd

 

 

 

 II. Elektriciteit
 • Elektrificatie van meer economische sectoren.

  “De elektrificatie van meer economische sectoren, zoals transport, verwarming en de industrie, zullen de vraag naar stroom tegen 2050 enorm doen stijgen. Het is technisch gezien haalbaar om aan deze extra vraag te voldoen met elektriciteit die wordt opgewekt uit CO
  -arme of CO-vrije bronnen. Dit vereist echter gezamenlijke overheidssteun, via beleid en regelgeving, onderzoek en ontwikkeling om de kostprijs van hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof, te verlagen.” – Energietransitie
  Het klinkt mooi, maar in de praktijk is het nu al een ramp: de kosten zijn hoog en de schade op het milieu en onze gezondheid is groot.

 

 • De desastreuze gevolgen van “elektrificatie” op onze gezondheid.

   “In de afgelopen 220 jaar is in de samenleving de universele overtuiging ontstaan dat elektriciteit ‘veilig’ is voor de mensheid en de planeet. Wetenschapper en journalist Arthur Firstenberg doorbreekt deze overtuiging door het verhaal van elektriciteit te vertellen op een manier die nog nooit eerder is verteld – vanuit milieuoogpunt – door gedetailleerd in te gaan op de effecten die deze fundamentele maatschappelijke bouwsteen heeft gehad op onze gezondheid en onze planeet.”

   Lees het boek De onzichtbare regenboog – Een geschiedenis van elektriciteit en leven van Arthur Firstenberg

  III. Water

   Waarom worden er in heel Europa zoveel stuwdammen en barrières verwijderd?

  Droogte door klimaatverandering past perfect in het klimaat-narratief!

  Bron: damremoval.com

  Dammen die verwijderd zijn

   
   

  IV. Wind
  Windsector is kapot

   

   

   

  Oplossingen van de overheid voor zelf gecreëerde probleem?

  De oplossingen van de overheid brengen ons zo mogelijk nog meer in de problemen.

  • Warmtepomp is duur en werkt niet “Gasloze klanten Eteck zien rekening in 2023 met 73 procent stijgen – Bewoners van een nieuwbouwwijk in Blaricum schrokken zich rot toen ze de huur van hun warmtepomp en hun vastrechtkosten voor 2023 zagen stijgen: met 73 procent. Ook uit Arnhem, Gorinchem, Amstelveen en Dongen kwamen klachten bij Radar binnen over de prijsstijging van hun warmte- en koude opslag (WKO-systeem) van warmteleverancier Eteck. En masse mailden klanten het bedrijf om uitleg over de tarieven, want hoe kan het dat gasloze energie zoveel duurder wordt?” – Radar
  • Gas halen we uit Qatar, ruim 2500 km hier vandaan “Shell heeft woensdag een langetermijncontract getekend met Qatar Energy voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG) aan Nederland. De deal betreft 3,5 miljoen ton aardgas per jaar vanaf 2026 voor een periode van 27 jaar, meldt het Financieele Dagblad. Het gas zal worden gewonnen uit twee grote gasvelden bij Qatar waarin Shell een belang heeft. Het gas wordt vloeibaar gemaakt in Qatar en vervolgens verscheept naar de Gate terminal in Rotterdam.”NLTimes (18-10-2023)
  •  Scherpe kritiek op verbranden ‘klimaatneutrale’ biomassa: ‘Doorgaan is echt dramatisch’ “Duurzaam beheer van bossen lost het klimaatprobleem van biomassaverbranding niet op. Of houtpellets een duurzaamheidscertificaat dragen of niet: bij het opstoken ervan duurt het tientallen jaren tot misschien wel eeuwen voordat de CO2 uit de verbrande bomen weer in nieuw bos is opgenomen.” AD (15-06-23)
  • Electrische auto’s zijn zeer vervuilend voor het milieu “Voor herlaadbare batterijen zijn koper en kobalt nodig, maar dit wordt momenteel opgegraven in gevaarlijke mijnen in Afrika. Onderzoeker Siddharth Kara heeft vastgelegd hoe Chinese mijnbedrijven de lokale bevolking uitbuiten en misbruiken, en zelf monsterwinsten boeken.Bovendien gaat de mijnwinning voor ‘groene’ energie gepaard met enorme milieuschade in Congo. Daarom toont Kara zich kritisch: “We moeten niet overgaan op het gebruik van elektrische voertuigen ten koste van de mensen en het milieu van één van de meest onderdrukte en verarmde uithoeken van de wereld.” – Nieuwrechts
  • 30.000 windmolens in de Noordzee, een milieuramp “Het zoveelste onuitvoerbare megalomane energieplan zonder milieueffectrapportage met rampzalige milieuschade voor de Noordzee”Kottervisserij

  En-zo-voort.

  Meer informatie:

   

  Laat u niet misleiden – SDG 7 – Onderliggende doelen:

  Afhankelijkheid van de overheid voor energie, gas en water

  In de praktijk zien we dat er (bewust) wordt aangestuurd op energie tekorten en er een totaal onverantwoordelijk energie beleid wordt gevoerd met torenhoge rekeningen die door de burger moeten worden betaald.

  SDG 7 beoogt energie te besparen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Maar het creëert nieuwe markten en we zijn nog steeds afhankelijk van nieuwe, onbetrouwbare energie bronnen.

  Het alternatief – Vrije Energie – is al lang in ontwikkeling en mogelijk al beschikbaar, maar wordt onderdrukt. Wat zou Vrije Energie betekenen voor de afhankelijkheid van de wereldbevolking, het milieu en ons welzijn?

   

  Wat willen we eigenlijk zelf?

  SDG 7- Vrije energie – de oplossingen zijn er allang

  Voor meer informatie ga naar: www.solutionshealingearth.com en www.zelfwerkzaamheid.com

  Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.