Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen?

De officiële beschrijving van SDG Nederland van duurzaamheidsdoel 11 is:

“Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.” – SDG-Nederland

 

De woningnood is nog nooit zo groot geweest als nu

 

Nijpende woningnood

“Sinds 1610 is de woningnood nog nooit zo groot geweest. Er zijn 400.000 woningen tekort. Er zijn 40.000 daklozen. 60.000 Nederlanders wonen gedwongen op een recreatiepark, en naar schatting 900.000 jongeren wonen gedwongen nog steeds bij hun ouders.- Tweede kamerstukken (25-4-23)

 

 Open grenzen

Immigratie – hoe groot is onze capaciteit om mensen op te vangen?

Vandaag woeden er wereldwijd nog steeds zo’n honderdtal conflicten

Vandaag woeden er wereldwijd nog steeds zo’n honderdtal conflicten. Ondanks de inzet van internationale solidariteitsorganisaties als 11.11.11. lijden miljoenen mensen onder de verschrikkingen van geweld. 

De ACLED-conflict Severity index geeft een overzicht van de dodelijkste conflicten op dit moment. De meest recente informatie dateert weliswaar van januari 2023 en is dus nog niet volledig up-to-date. We beperken ons hier tot de meest prominente conflicten wereldwijd.

 • De genocide in Gaza
 • Slepende oorlog tussen Oekraïne en Rusland
 • Oorlog in Ethiopië
 • Nigeria’s strijd tegen terreur
 • Mexico’s eindeloze drugsoorlog
 • De genocide in Myanmar

Miljoenen mensen komen waarschijnlijk in aanmerking voor de vluchtelingenstatus, waar ligt de grens?

Zijn er andere manieren om bij te dragen aan het verlichten van menselijk leed?

Waarom zouden de media ons overspoelen met een aantal conflicten en andere conflicten totaal negeren?

 

Ongehoord Nederland over asielzoekers

De twee uitzendingen van Ongehoord Nederland buigen zich over het asielzoekersvraagstuk.

 

 

 

Arno Wellens: De rampzalige cijfers van massa-immigratie

Ga naar 9 min 40

 

Kosten asielbeleid

“De staat betaalt zich blauw aan dwangsommen voor asielprocedures die niet op tijd zijn afgehandeld. Zo kreeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgelopen jaar te maken met 20.000 ingebrekestellingen, 4,5 keer meer dan het jaar ervoor”.  Kosten liggen tussen de 80-100 miljoen euro. – Telegraaf  (13-02-23)

 

Overlast en criminaliteit houdt gelijke tred met aantal asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg: “Met de toename van het aantal asielzoekers stijgen ook de overlast- en criminaliteitscijfers. Elk incident is onaanvaardbaar en er een te veel. We moeten samen met de organisaties in de asielketen en het OM de krachten bundelen en ervoor zorgen dat asielzoekers geen ruimte krijgen om zich te misdragen. Overlast en criminaliteit door asielzoekers is, net als het aantal bewoners in de opvang, in 2022 toegenomen.”Rijksoverheid (26-06-2023)8

“Het kabinet stelt structureel € 45 miljoen beschikbaar voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers”. Rijksoverheid (24-11-2022)

 

Een asielzoeker die €1500 verdient, houdt nog €1283,50 over voor luxe uitgaven

2 april 2024: PVV Fractie Noord-Brabant

“Het is waanzin dat werkende asielzoeker maximaal slechts een schamele €216,50 aan COA moet afdragen. Een asielzoeker die €1500 verdient, houdt nog €1283,50 over voor luxe uitgaven, terwijl ze al alles cadeau krijgen van de overheid. Schandalig! Terwijl Nederlanders nauwelijks tot niets overhouden na het betalen van al hun vaste lasten. Dit is onaanvaardbaar en oneerlijk!”

EU-Migratiepact: verspreidingswet voor de Europese landen?

 

AZC's, hotels, en nu ook recreatieparken

Studenten uit woning gezet

 

Studenten uit woning gezet om komst 260 asielzoekers

 

Tientallen gemeenten drukken met spoed een azc door in hun buurt, zonder inspraak met de omwonenden. De beloning is niet gering: 4.000 euro per opgevangen asielzoeker. In Velp moeten zelfs studenten hun woning uit om plaats te maken voor 260 asielzoekers.

Met de huidige spreidingswet kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Maar in de praktijk blijkt dit vaak niet nodig: maar liefst 42 gemeenten willen in sneltreinvaart een asielzoekerscentrum openen. De grootste komt te staan in Arnhem (1.700 plekken), gevolgd door Ede (721 plekken) en Groningen en Venlo (allebei 600 plekken). Met een gulle bonus van 4.000 euro per opvangplek kunnen de gemeenten hun kas spekken, meldt De Telegraaf.

Maar de lokale bewoners worden vaak pas achteraf op de hoogte gesteld. Dit leidt tot frustratie en gevoelens van onbegrip, zeker omdat ze hierdoor geen enkele inspraak hebben over de komst van soms wel honderden asielzoekers in hun buurt. In Velp wordt er zelfs een hele studentenflat ontruimd voor de komst van 260 asielzoekers, aldus De Telegraaf.

Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vooraf bepaald aantal asielzoekers opvangen. Voor 1 oktober moet het voorstel worden gestuurd naar de provincie. Het huidige kabinet wil weliswaar graag afrekenen met deze wet, maar is tot 2 september met zomerreces. – Nieuwrechts (10 juli 2024)

 

Geen AZC maar een heel dorp om asielzoekers op te vangen

Geen azc, maar een heel dorp om vluchtelingen op te vangen: deze gemeente wil het anders doen

Geen kleinschalige opvang, maar een asielzoekersdorp. Zonder hekken en slagbomen. Geen hoogbouw, maar ruime kavels in het groen. Zo ziet wethouder John Haverdil de opvang van vijfhonderd vluchtelingen in de gemeente Oude IJsselstreek voor zich. ,,Gewoon een fatsoenlijke opvang die past bij het landschappelijke en Achterhoekse karakter.”

 

 

Houdt de overheid het probleem bewust in stand?

Baas van COA in Ter Apel stapt op. 'Wat hier gebeurt is echt bizar"

Op 18-4-24 plaatst het ‘Dagblad van het Noorden een artikel met de titel: ‘Baas van COA in Ter Apel stapt op. ‘Wat hier gebeurt is echt bizar’

Het kan niet. Niet nóg meer mensen in Ter Apel. Johann Velkers heeft een streep getrokken.
Toen de regiomanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel te horen kreeg dat er weer extra asielzoekers in Ter Apel gehuisvest moesten worden, zei hij: ‘Stop’.
„We hadden al 2245 mensen binnen. We staan al voor een onmogelijke opgave op het gebied van werkdruk en veiligheid. Dus ik zei: ‘Nee, breng ze maar ergens anders naartoe’. Daar was het COA het niet mee eens.”
De bedjes zijn op, het kan gewoon niet
Velkers is sinds begin november vorig jaar interim-manager van het COA in Ter Apel. Een ex-marinier, een man die niet bang is om een uitdaging aan te gaan. „Maar wat hier gebeurt is echt bizar. Al die belangen die spelen. Hoe iedereen daarbij gewoon voorbijgaat aan de mensen in Ter Apel: mijn medewerkers, asielzoekers, inwoners. Dat kan dus blijkbaar.”
Dat het COA en het ministerie niet naar hem luisteren en toch meer mensen naar Ter Apel willen brengen, is voor Velkers reden om op te stappen. Hij vertrekt officieel op 30 april. „Het is mijn verantwoordelijkheid om te zeggen: de bedjes zijn op, het kan gewoon niet. Ik heb me al eerder afgevraagd: waar is hier de stopknop? Die is er dus niet.”
Breng ze met bussen naar het Malieveld
Velkers ziet net als iedereen dat het COA met de rug tegen de muur staat. Overal in het land zijn opvanglocaties vol. Mogelijke oplossingen stuiten regelmatig op het ‘nee’ van gemeenten. Wat hij niet begrijpt is dat alle problemen steeds weer in Ter Apel opgevangen moeten worden.
„Ik zeg: ‘Breng ze met bussen naar het Malieveld, leg ze ergens anders neer’. Maar dat wil of durft het COA niet, vanwege al die belangen. Hier heeft de gemeente al een kort geding aangespannen, maar de rest van bestuurlijk Nederland mogen ze blijkbaar niet boos maken.”

Meer gewelddadige incidenten

 

Wat er in Ter Apel gebeurt is onverantwoord, zegt Velkers. Vanwege de werkdruk en de veiligheid. De veiligheidssituatie is ‘slecht’. „Er zijn veel incidenten, en ook heftige incidenten. Onder asielzoekers onderling wordt het gewelddadiger, maar ook steeds vaker richting beveiligers. Ook wat er daarvoor gebeurt is ernstig: constante scheldpartijen, met de vingers snijbewegingen langs de keel maken. Ik hoor medewerkers zeggen: ‘We zijn het ondertussen gewend’. Dat is niet normaal.”
Die oplopende spanning heeft te maken met de vele mensen die worden opgevangen in kleine ruimtes, en met de populatie: in Ter Apel verblijven ongeveer 300-400 structurele ‘overlastgevers’. „Die jongens wordt geen strobreed in de weg gelegd. Wij mogen ze niet opsluiten, niet fouilleren, niet visiteren. We mogen ze zelfs niet op straat zetten.”
Spreid overlastgevers over het land
Om iets van grip op deze groep te krijgen, zullen óf de aantallen in Ter Apel omlaag moeten, óf moet je de overlastgevers spreiden over het land, zegt Velkers. Dat laatste heeft de staatssecretaris vorig jaar ook toegezegd, maar daarbij loopt het COA aan tegen ‘doelgroepbeperkingen’ van gemeenten. Die willen wel gezinnetjes opvangen, maar geen alleenstaande mannen.
De andere mogelijke oplossing tegen overlast is de speciale ‘procesbeschikbaarheidslocatie’ (pbl) waarin de bewegingsvrijheid van asielzoekers met een kansarme aanvraag wordt beperkt. Omdat de rechter het COA daarin terugfloot, is die pbl in Ter Apel nu gesloten.
Juist op de locatie van de pbl zagen COA en ministerie onlangs mogelijkheden om extra mensen op te vangen. Omdat er voor reguliere opvang minder voorzieningen nodig zijn dan voor de pbl, is op die plek nu ruimte voor meer bedden. Ondertussen worden de overlastgevers niet aangepakt. Voor Velkers was dat de grens.
‘Nog nooit zo erg meegemaakt’
Nu de bom is gebarsten, merkt Velkers hoeveel het afgelopen half jaar hem emotioneel en fysiek heeft gekost. Sinds begin november vorig jaar is het crisis, zijn er te veel mensen in Ter Apel. Aan het einde van die maand waren de Tweede Kamerverkiezingen, die het land op slot hebben gezet. „Ik hoor ervaren COA-medewerkers en bestuurders zeggen dat ze het nog nooit zo erg hebben meegemaakt.” Alle locaties zitten tot de nok toe vol. Noodopvangplekken sluiten, nieuwe worden nauwelijks geopend.
Ondanks alles kan staatssecretaris Eric van der Burg nog altijd zeggen dat hij zijn woord houdt en dat er niemand slaapt op het gras van Ter Apel. Maar eigenlijk is de crisis volgens Velkers zelfs ernstiger dan twee jaar geleden, toen in de zomer 700 mensen buiten sliepen. „Ik heb te maken met honderden mensen die elke dag heen en weer worden gesleept. Naar Zuidwolde, naar Assen. En weer terug. Eigenlijk liggen zij al in het gras, maar ze zijn verstopt. We laten ze elke dag hun boeltje weer oppakken.”
‘Beschaafd’ Nederland houdt het probleem in stand
De manier waarop Nederland omgaat met vluchtelingen, stuit Velkers tegen de borst. Dat verwijt hij de politiek. „Los eerst dit gewoon op, en ga dan praten over de instroom. Zoveel mensen weten wat de situatie is, en toch houd je het in stand. In een ‘beschaafd’ land als Nederland. Ach hou op, we zijn helemaal niet beschaafd.”
 
 

Leegstaande woningen

“Op 1 januari 2022 stonden 10.000 woningen in Amsterdam meer dan twee jaar leeg. Het zijn de laatste cijfers, maar het aantal is tamelijk stabiel”. Parool (30-09-23)

In heel Nederland zijn dat er 60.000 – Radar Tros (27-10-23) Dat zijn er misschien 60.000 te veel, maar nog steeds veel te weinig om het tekort van een miljoen woningzoekenden op te vangen.

Er staan bijna 13.000 huizen leeg in Rotterdam en dit is waarom

 

 

 

 

Vertraging in de bouw

“De bouw in Nederland staat voor een behoorlijke krimp in 2023. Het aantal afgegeven afbouwcertificaten die noodzakelijk zijn voor een bouwaanvraag, ligt 20 procent lager dan vorig jaar.” –  RTL-nieuws (5-10-22)

 

Smartcities

Smart City is een idee afkomstig van de UN en wordt ondersteunt door het WEF.

Wat is een smartcity?

“De definitie van een Smart City is dat de stad wordt bestuurd op basis van data. Deze data worden verzameld door sensoren in de stad. Dat kan variëren van strips in het wegdek die de verkeersdrukte meten, luchtsensoren bij huizen die de luchtverontreiniging meten tot sensoren die de doorstroom in het riool bijhouden.

Sensoren zijn niet de enige dingen die data verzamelen. Het gedrag van de inwoners op social media wordt bijgehouden en ook externe (open) data bronnen worden gebruikt, zoals het weer of CBS-gegevens. De volgende stap is dat algoritmes deze data omzetten in informatie waar ambtenaren en bestuurders de stad mee kunnen besturen.

Althans, dat is het ideaalbeeld. Geen gevoel maar feiten.

Algoritmes helpen ambtenaren en bestuurders niet alleen bij keuzes maken. Een stap verder is dat de algoritmes direct al dingen gaan aansturen op basis van data en die zo het gedrag van inwoners van de stad veranderen. Met een mooi woord wordt dit nudging genoemd.” Smart city

 

Nog een stap verder is het koppelen van een digitale identiteit en een social creditsystem aan data die wordt verzameld.

China is het grote afschrikwekkende voorbeeld hoe de techniek de mensen totaal onder controle heeft. Het grote probleem is dat het niet langer mensen zijn, maar computers die mensen controleren.

100 steden zijn van plan vlees, zuivel en privéauto’s tegen 2030 te verbieden

100 steden hebben een coalitie gevormd genaamd de C40 Cities Climate Leadership Group (C40). De C40 heeft een “ambitieus doel” gesteld om de WEF-doelstellingen tegen 2030 te behalen, schrijft dr. Peter F. Mayer. Om het “Doel” te bereiken, hebben C40-steden toegezegd dat hun inwoners zich zullen houden aan de volgende lijst met verplichte regels:
 • “0 kg vleesconsumptie”
 • “0 kg zuivelproducten”.
 • “3 nieuwe kledingstukken per persoon per jaar”.
 • “0 particuliere voertuigen” in bezit
 • “1 korteafstandsvlucht (minder dan 1500 km) om de 3 jaar per persoon”.

Dezdystopische doelstellingen van de C40 Cities zijn terug te vinden in hun rapport The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World”.

Het rapport werd voor het eerst gepubliceerd in 2019 en opnieuw bevestigd in 2023. De organisatie wordt geleid en grotendeels gefinancierd door de Amerikaans-Joodse miljardair Michael Bloomberg.

De organisatie omvat bijna 100 steden van over de hele wereld. Hier is een klein deel van de schrikbarend lange lijst van Europese steden:

 • Århus (Denemarken)
 • Alençon (Frankrijk)
 • Amsterdam (Nederland)
 • Barcelona, ​​Spanje)
 • Belfast (Verenigd Koninkrijk)
 • Bergen (Noorwegen)
 • Berlijn, Duitsland)
 • Bonn (Duitsland)
 • Brasov (Roemenië)
 • Budapest, Hongarije)
 • Londen, Verenigd Koninkrijk)
 • Essen
 • Florence, Italië)
 • Frankfurt, Duitsland)
 • Geneve, Zwitserland)
 • Gütersloh (Duitsland)
 • Hamburg, Duitsland)
 • Hannover (Duitsland)
 • Heidelberg (Duitsland)
 • Helsingborg (Zweden)
 • Helsinki, Finland)
 • Itter (België)
 • Konstanz (Duitsland)
 • Krakau (Polen)
 • Lausanne (Zwitserland)
 • Lissabon, Portugal)
 • Ljubliana (Slovenië)
 • Łódź (Polen)
 • Madrid, Spanje)
 • Milaan, Italië)
 • München Duitsland _
 • Münster Duitsland
 • Nove Mesto na Morave (Tsjechië)
 • Oslo, Noorwegen)
 • Parijs, Frankrijk)
 • Pforzheim (Duitsland)
 • Praag, Tsjechië)
 • Reykjavik (IJsland)
 • Riga (Letland)
 • Roese (Bulgarije)
 • Speyer (Duitsland)
 • Stockholm, Zweden)
 • Wenen (Oostenrijk)
 • Warschau ( Polen )
 • Zurich, Zwitserland)

Een schokkend groot aantal steden ligt in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Scandinavië, met Denemarken op kop. Uit Oostenrijk is Wenen, zoals verwacht, Duitsland natuurlijk sterk vertegenwoordigd en veel Europese hoofdsteden doen ook mee. Hier is nogmaals de link naar de volledige lijst.

 

Lees meer
Voorbereidingen om Amsterdam in 15-minuten-concentratiekamp te veranderen lopen uit op Chaos

Over de doelstellingen van C40 Cities berichtten de media betrekkelijk schaars. De weinige media-persoonlijkheden en nieuwsuitzendingen die erover hebben bericht, zijn naar verluidt echter zwaar aangevallen door de “factcheckers” van de bedrijven.

In een “factcheck” gericht op de conservatieve commentator Glenn Beck, beweerde AFP Fact Check dat het verbieden van vlees en zuivelproducten en het beperken van vliegreizen en kledingconsumptie “niet echt beleidsaanbevelingen” waren.

AFP citeert een alinea uit het originele rapport, The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World, dat luidt:

Dit rapport pleit niet voor de algemene goedkeuring van deze ambitieuzere doelstellingen in C40-steden; ze zijn eerder opgenomen om steden en andere belanghebbenden een reeks referentiepunten te bieden om over na te denken bij het overwegen van verschillende alternatieven voor emissiereductie en stedelijke visies op de lange termijn.

Maar deze paragraaf, die waarschijnlijk in het verslag was opgenomen om klaar te staan voor het geval er een reactie zou komen, lijkt rechtstreeks in tegenspraak met de betekenis van “gewenst doel”.

Het probleem van een stad die wordt aangestuurd op basis van data is dat die data wordt verzameld en opgeslagen. Dit is een gigantische inbreuk op onze privacy en een gevaar voor hackers.

Bovendien biedt het de mogelijkheid dat niet alleen de stad, maar ook haar inwoners worden “aangestuurd” op basis van data.  Meer info pagina ‘Plannen

 

 

Green Deal in onze steden
Gemeentes krijgen bevoegdheid om woningen van het gas af te sluiten

Gemeenten krijgen straks de bevoegdheid woonwijken van het aardgas af te sluiten. Een nieuwe wet die dit regelt, is dinsdag 23 april aangenomen door de Tweede Kamer. Wel komen er extra regels om ervoor te zorgen dat de overstap naar een andere manier van verwarmen betaalbaar is voor bewoners. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er tot 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten. Dit gebeurt onder andere via de wijkaanpak. Daarbij regelen gemeenten dat wijken overgaan op een andere manier van verwarmen, zoals een warmtenet of warmtepomp. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) geeft ze de mogelijkheid woningen van het gas af te sluiten.

Vereniging Eigen Huis had de Tweede Kamer opgeroepen te regelen dat de woonlasten van bewoners niet stijgen als zij van het gas af moeten. Hierover stond niets in het wetsvoorstel van het kabinet.  – Vereniging Eigen huis (32-4-24)

 

 

Laat u niet misleiden. Onderliggende doelen SDG 11:


Smartcity’s, massa surveillance, gezichtsherkenning, politiestaat, big brother

Meer info over smartcities pagina ‘Plannen

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.