Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen?

De officiële beschrijving van SDG Nederland van duurzaamheidsdoel 11 is:

“Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.” – SDG-Nederland

 

De woningnood is nog nooit zo groot geweest als nu

 

Nijpende woningnood

“Sinds 1610 is de woningnood nog nooit zo groot geweest. Er zijn 400.000 woningen tekort. Er zijn 40.000 daklozen. 60.000 Nederlanders wonen gedwongen op een recreatiepark, en naar schatting 900.000 jongeren wonen gedwongen nog steeds bij hun ouders.- Tweede kamerstukken (25-4-23)

 

 Open grenzen

Immigratie – hoe groot is onze capaciteit om mensen op te vangen?

Vandaag woeden er wereldwijd nog steeds zo’n honderdtal conflicten

Vandaag woeden er wereldwijd nog steeds zo’n honderdtal conflicten. Ondanks de inzet van internationale solidariteitsorganisaties als 11.11.11. lijden miljoenen mensen onder de verschrikkingen van geweld. 

De ACLED-conflict Severity index geeft een overzicht van de dodelijkste conflicten op dit moment. De meest recente informatie dateert weliswaar van januari 2023 en is dus nog niet volledig up-to-date. We beperken ons hier tot de meest prominente conflicten wereldwijd.

  • De genocide in Gaza
  • Slepende oorlog tussen Oekraïne en Rusland
  • Oorlog in Ethiopië
  • Nigeria’s strijd tegen terreur
  • Mexico’s eindeloze drugsoorlog
  • De genocide in Myanmar

Miljoenen mensen komen waarschijnlijk in aanmerking voor de vluchtelingenstatus, waar ligt de grens?

Zijn er andere manieren om bij te dragen aan het verlichten van menselijk leed?

Waarom zouden de media ons overspoelen met een aantal conflicten en andere conflicten totaal negeren?

 

Ongehoord Nederland over asielzoekers

De twee uitzendingen van Ongehoord Nederland buigen zich over het asielzoekersvraagstuk.

 

 

 

Arno Wellens: De rampzalige cijfers van massa-immigratie

Ga naar 9 min 40

 

Kosten asielbeleid

“De staat betaalt zich blauw aan dwangsommen voor asielprocedures die niet op tijd zijn afgehandeld. Zo kreeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgelopen jaar te maken met 20.000 ingebrekestellingen, 4,5 keer meer dan het jaar ervoor”.  Kosten liggen tussen de 80-100 miljoen euro. – Telegraaf  (13-02-23)

 

Overlast en criminaliteit houdt gelijke tred met aantal asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg: “Met de toename van het aantal asielzoekers stijgen ook de overlast- en criminaliteitscijfers. Elk incident is onaanvaardbaar en er een te veel. We moeten samen met de organisaties in de asielketen en het OM de krachten bundelen en ervoor zorgen dat asielzoekers geen ruimte krijgen om zich te misdragen. Overlast en criminaliteit door asielzoekers is, net als het aantal bewoners in de opvang, in 2022 toegenomen.”Rijksoverheid (26-06-2023)8

“Het kabinet stelt structureel € 45 miljoen beschikbaar voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers”. Rijksoverheid (24-11-2022)

 

Een asielzoeker die €1500 verdient, houdt nog €1283,50 over voor luxe uitgaven

2 april 2024: PVV Fractie Noord-Brabant

“Het is waanzin dat werkende asielzoeker maximaal slechts een schamele €216,50 aan COA moet afdragen. Een asielzoeker die €1500 verdient, houdt nog €1283,50 over voor luxe uitgaven, terwijl ze al alles cadeau krijgen van de overheid. Schandalig! Terwijl Nederlanders nauwelijks tot niets overhouden na het betalen van al hun vaste lasten. Dit is onaanvaardbaar en oneerlijk!”

EU-Migratiepact: verspreidingswet voor de Europese landen?

 

 

Leegstaande woningen

“Op 1 januari 2022 stonden 10.000 woningen in Amsterdam meer dan twee jaar leeg. Het zijn de laatste cijfers, maar het aantal is tamelijk stabiel”. Parool (30-09-23)

In heel Nederland zijn dat er 60.000 – Radar Tros (27-10-23) Dat zijn er misschien 60.000 te veel, maar nog steeds veel te weinig om het tekort van een miljoen woningzoekenden op te vangen.

 

Vertraging in de bouw

“De bouw in Nederland staat voor een behoorlijke krimp in 2023. Het aantal afgegeven afbouwcertificaten die noodzakelijk zijn voor een bouwaanvraag, ligt 20 procent lager dan vorig jaar.” –  RTL-nieuws (5-10-22)

 

Smartcities

Smart City is een idee afkomstig van de UN en wordt ondersteunt door het WEF.

Wat is een smartcity?

“De definitie van een Smart City is dat de stad wordt bestuurd op basis van data. Deze data worden verzameld door sensoren in de stad. Dat kan variëren van strips in het wegdek die de verkeersdrukte meten, luchtsensoren bij huizen die de luchtverontreiniging meten tot sensoren die de doorstroom in het riool bijhouden.

Sensoren zijn niet de enige dingen die data verzamelen. Het gedrag van de inwoners op social media wordt bijgehouden en ook externe (open) data bronnen worden gebruikt, zoals het weer of CBS-gegevens. De volgende stap is dat algoritmes deze data omzetten in informatie waar ambtenaren en bestuurders de stad mee kunnen besturen.

Althans, dat is het ideaalbeeld. Geen gevoel maar feiten.

Algoritmes helpen ambtenaren en bestuurders niet alleen bij keuzes maken. Een stap verder is dat de algoritmes direct al dingen gaan aansturen op basis van data en die zo het gedrag van inwoners van de stad veranderen. Met een mooi woord wordt dit nudging genoemd.” Smart city

 

Nog een stap verder is het koppelen van een digitale identiteit en een social creditsystem aan data die wordt verzameld.

China is het grote afschrikwekkende voorbeeld hoe de techniek de mensen totaal onder controle heeft. Het grote probleem is dat het niet langer mensen zijn, maar computers die mensen controleren.

Het probleem van een stad die wordt aangestuurd op basis van data is dat die data wordt verzameld en opgeslagen. Dit is een gigantische inbreuk op onze privacy en een gevaar voor hackers.

Bovendien biedt het de mogelijkheid dat niet alleen de stad, maar ook haar inwoners worden “aangestuurd” op basis van data.  Meer info pagina ‘Plannen

 

 

Laat u niet misleiden. Onderliggende doelen SDG 11:


Smartcity’s, massa surveillance, gezichtsherkenning, politiestaat, big brother

Meer info over smartcities pagina ‘Plannen

 

Wat willen we zelf?

SDG 11: een betaalbare woning – is dat te veel gevraagd?

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.