Geen armoede

In de praktijk zien we dat de armoede in Nederland alleen maar toeneemt

Geen armoede?

Het officiële verhaal volgens Sustainable development Goals Nederland:

“In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit” – SDG.nl 

 
 

In de praktijk zien we dat de armoede in Nederland alleen maar toeneemt

Toename armoede
 • “Het aantal mensen dat in armoede leeft, kan volgend jaar stijgen naar één miljoen, waarschuwt het Centraal Planbureau.” – Parool (9-3-23)
  • Het Armoedefonds maakt zich sterk voor ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het Armoedefonds kwetsbare ouderen (60 plus) in armoede deze winter, via lokale hulporganisaties, een boodschappenkaart aan. Met dit tegoed kunnen de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen.”  – Armoedefonds
   Toename faillissementen
   • ‘Aantal fysieke winkels neemt steeds sneller af sinds coronapandemie’RTL nieuws (05-09-23) Het aantal fysieke winkels neemt af – alles wordt –in overeenstemming met de plannen van het WEF – overgenomen door grote overkoepelende bedrijven. Reden om die NIET te steunen, want als zij een monopolie krijgen kunnen ze – zoals bol.com bijvoorbeeld het boek Vaccinvrij uit de handel nam – gaan bepalen wat we mogen eten, lezen etc.
    • “Het aantal faillissementen in Nederland stijgt dit jaar naar verwachting met bijna 80 procent. Reden is de stopzetting vorig jaar van coronasteun door de overheid. Bedrijven die dankzij deze steun overeind bleven, zullen alsnog omvallen. Voor 2024 wordt ook nog een stijging van ruim 21 procent verwacht.” – Kredietverzekeraar Atradius (30-03-2023)
     Toename werkeloosheid
     • In juli 2023 waren 362 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6 duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 1 duizend per maand.” – CBS (17-08-23)
      Toename uithuiszetting
      • Alleen al in Amsterdam-Nieuw-West werken negentien mensen bij het team van de stichting dat mensen met bedreigende betalingsachterstanden opzoekt. De meldingen bij dit team zijn toegenomen van 400 naar 600 per maand. Dat komt duidelijk door hoge kosten en energie-armoede.” – NOS (24-01-23)
       Inflatie
       • ‘Inflatie stijgt naar recordhoogte van 17,1 procent’ – De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 17,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens het CBS is dit in ieder geval de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog.” – NOS 30-09-2022
        Economische instorting
        • Het fundament van onze samenleving staat op instorten – Terwijl de realiteit van weer een volgende crisis ons links en rechts om de oren slaat, komt het zogenaamde kroonjuweel van de Westerse beschaving – de vrije markt – piepend en krakend tot stilstand. – BNNVara 03-09-2022
         Central Bank digital Currency
         • De invoer van de CBDC is eigenlijk niet meer te stoppen en de introductie ervan zal heel geleidelijk en verleidelijk gaan. Alleen als we het plan doorzien kunnen we weigeren om eraan mee te werken en zal het niet kunnen slagen. Laten we bouwen aan een wereld die is gestoeld op menselijkheid en niet op machtsmisbruik. Meer informatie over CBDC: De CBDC nachtmerrie – hoe leven zonder contant geld eruit kan gaan zien”

           

          Laat u niet misleiden.  SDG 1 – Het onderliggende doel:

          Afhankelijkheid van overheid door invoering basisinkomen via digitale munt.

          De overheid creëert armoede door bijvoorbeeld:

          • totaal onwetenschappelijke Lockdowns in te voeren waardoor vele bedrijven failliet zijn gegaan
          • onverantwoorde uitgaven waardoor belastingen omhoog moeten om dit te compenseren
          • het verzieken van het ondernemingsklimaat door verstikkende regelgeving

           Armoede creëert afhankelijkheid van de bevolking en daarmee macht voor de overheid. Het doel is de transitie van democratie naar dictatuur.

           Meer info over de digitale munt als controle mechanisme: ga naar pagina Plannen

            

           Wat willen we eigenlijk zelf?

           SDG 1 – Welvaart voor iedereen

           Hoe gaan we dat bereiken?

           Begin klein: BETAAL CASH, stel uw geld veilig en ondersteun nieuwe intiatieven

           Ga voor inspiratie naar:

           Bedenk: de plannen van de globalisten hebben onze medewerking nodig.

           De SGD’s zijn in 2015 van start gegaan en zouden in 2030 bereikt moeten zijn. De VN is niet tevreden over hoe het gaat. Met andere woorden mensen zijn creatiever en veerkrachtiger dan de globalisten hadden verwacht. Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking doen overal hun intrede.

            

           Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.