Gendergelijkheid

Gendergelijkheid?

 De officiële beschrijving volgens SDG Nederland:

“De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.”SGD-Nederland  

 

Of maakbaarheid!

In de praktijk wordt er amper aandacht besteed aan het verschil in beloning voor arbeid en dergelijke. Toch is dit doel zeer prominent aanwezig in onze maatschappij. Gendergelijkheid gaat over de LGBTQ-beweging en heeft zijn schaduwkanten.

SDG 5 beoogt gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, maar in de praktijk zien we dan het vooral de maakbaarheid van mannen en vrouwen bevordert.

LGBTQ beweging

Laurens Buijs is voormalig docent aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Hij is homoseksueel en al tien jaar voorvechter van transgenderrechten. Hij legt in het onderstaande interviews uit waarom de WOKE beweging haar doel voorbij schiet.

Achter de façades van woke: intolerantie voor afwijking van norm. Gesprek met Laurens Buijs

Woke maakt debat onmogelijk' Een gesprek met Laurens Buijs

 

 

Het financiële aspect van de maakbare mens

De financiële aspecten van het “transitioneren” van man naar vrouw of andersom zijn taboe. Jennifer Bilek zocht het uit…

Jennifer Bilek | Who is Behind the TRANS AGENDA?

 

 

Het ongeziene aspect van de maakbare mens
  • Hormoon-verstorende stoffen
    Hoe komt het dat er steeds meer mensen denken dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren? Kan het zijn dat de aanwezigheid van hormoon-verstorende stoffen in vaccins en voeding hier invloed op hebben? Wordt dit voldoende onderzocht?
  1. Hormoon-verstorende stoffen in vaccins
  2. Hormoon-verstorende stoffen in onze voeding

“Voor zover bekend krijg je bij normaal gebruik(extra informatie) van consumentenproducten niet te veel hormoonverstorende stoffen binnen. Toch weten we nog maar weinig over hormoonverstoring en hormoonverstorende stoffen. Er is meer onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in dit onderwerp.” – Waar zit wat in?

 

  • Detransitioning 
    Hoeveel mensen willen toch terug naar hun oude lichaam? Kan dat nog?


 

  • Schaduwkanten van de transgenderwet Marlies Dekkers in gesprek met voorzitter van stichting Voorzij Caroline Franssen en ethicus Jelle van Baardewijk over de nieuwe transgenderwet.
Trans-zijn en het Medisch Media Complex | Met Caroline Franssen en Jelle van Baardewijk

 

 

Laat u niet misleiden.  SDG 5  onderliggende doelen

Gezin niet meer de hoeksteen van de samenleving (sterke basis), verdeel hen heers.

Laat u niet misleiden. Er zijn vele onbeantwoorde vragen en ongeadresseerde onderliggende problemen. Er is geen aandacht voor de levens die worden geruïneerd onder het mom van de maakbare mens. En op de gelijke betaling tussen man en vrouw kunnen we blijven wachten. Het is kennelijk geen prioriteit voor de overheid.

 

Wat willen we zelf? Wat kunnen we doen?

“In deze gratis online collegereeks staan we stil bij de crisis van de wetenschap, en stellen we vast dat de wetenschap snel grondig moet hervormen om het hoofd te bieden aan drie grote maatschappelijke uitdagingen in de 21ste eeuw: de opkomst van Wicked Problems, van High-Tech Surveillance Capitalism en van de Post-Truth Society.”

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.