Gendergelijkheid

Gendergelijkheid?

 De officiële beschrijving volgens SDG Nederland:

“De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.”SGD-Nederland  

 

Of maakbaarheid!

In de praktijk wordt er amper aandacht besteed aan het verschil in beloning voor arbeid en dergelijke. Toch is dit doel zeer prominent aanwezig in onze maatschappij. Gendergelijkheid gaat over de LGBTQ-beweging en heeft zijn schaduwkanten.

SDG 5 beoogt gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, maar in de praktijk zien we dan het vooral de maakbaarheid van mannen en vrouwen bevordert.

LGBTQ beweging

Laurens Buijs is voormalig docent aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Hij is homoseksueel en al tien jaar voorvechter van transgenderrechten. Hij legt in het onderstaande interviews uit waarom de WOKE beweging haar doel voorbij schiet.

Achter de façades van woke: intolerantie voor afwijking van norm. Gesprek met Laurens Buijs

Woke maakt debat onmogelijk' Een gesprek met Laurens Buijs

 

 

Het financiële aspect van de maakbare mens

De financiële aspecten van het “transitioneren” van man naar vrouw of andersom zijn taboe. Jennifer Bilek zocht het uit…

Jennifer Bilek | Who is Behind the TRANS AGENDA?

 

 

Het ongeziene aspect van de maakbare mens
  • Hormoon-verstorende stoffen
    Hoe komt het dat er steeds meer mensen denken dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren? Kan het zijn dat de aanwezigheid van hormoon-verstorende stoffen in vaccins en voeding hier invloed op hebben? Wordt dit voldoende onderzocht?
  1. Hormoon-verstorende stoffen in vaccins
  2. Hormoon-verstorende stoffen in onze voeding

“Voor zover bekend krijg je bij normaal gebruik(extra informatie) van consumentenproducten niet te veel hormoonverstorende stoffen binnen. Toch weten we nog maar weinig over hormoonverstoring en hormoonverstorende stoffen. Er is meer onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in dit onderwerp.” – Waar zit wat in?

 

  • Detransitioning 
    Hoeveel mensen willen toch terug naar hun oude lichaam? Kan dat nog?


 

  • Schaduwkanten van de transgenderwet Marlies Dekkers in gesprek met voorzitter van stichting Voorzij Caroline Franssen en ethicus Jelle van Baardewijk over de nieuwe transgenderwet.
Trans-zijn en het Medisch Media Complex | Met Caroline Franssen en Jelle van Baardewijk

RECHTEN van vrouwen moeten wijken voor de WENSEN van mannen

STRIJD VOOR VROUWENRECHTEN BROODNODIG IN NEDERLAND

Nederlandse wetten trekken mannen voor.

Nu de kamer de transgenderwet niet wil verruimen, is het ook tijd dat duidelijk wordt welke wetten en regels hier al zijn aangepast om tegemoet te komen aan travestieten.

Mensen zijn in de veronderstelling dat transgenders operaties ondergaan. Maar dat is niet waar. De grote meerderheid (80-90%) van de mannen die zich trans noemt, heeft zijn penis nog. Een deel heeft daarbij wel borsten. Of kunstborsten via operaties, of eigen borstontwikkeling door oestrogeen.

Het is erg belangrijk om dat in gedachten te houden. Deze mannen zijn dus TRAVESTIETEN. En een deel van hen is autogynefiel. Dat betekent dat ze er opgewonden van worden om zich te verkleden als vrouw. En de heteroseksuele autogynefielen worden nog meer opgewonden als ze verkleed in hun outfit vrouwen met zichzelf mogen confronteren (bijvoorbeeld in toilet of kleedkamer).

1. De wet gelijke behandeling is herschreven en daar zijn ook genderidentiteit en genderexpressie als discriminatiegronden aan toe gevoegd.

Wij hebben niet zoveel speciale voorzieningen en schoolbeurzen voor vrouwen als in Amerika. Dus daar hebben vrouwen voor zover mij bekend nog weinig onder geleden, maar ik kan me vergissen.

Het biedt namelijk wel de bodem aan de uitspraken van het college van de rechten van de mens waarin mannen toegang kregen tot de vrouwensportschool en vrouwendouche en -kleedkamers

Door deze wetsaanpassing is het bij ons in ieder geval niet meer duidelijk wat vrouwenrechten zijn en of ze boven de rechten van mannen gaan of dat de rechten van mannen op hun ‘genderexpressie’ belangrijker is dan het recht van vrouwen op voorzieningen waar geen mannen komen.

Vrouwenrechten waar honderden jaren voor gevochten is, worden afgebroken om tegemoet te komen aan mannen. Onder het mom van ‘inclusie’ en progressieviteit.

En als je er wat van zegt, word je uitgemaakt voor nazi. We leven echt in een hele rare tijd. Het is van groot belang dat we zorgen dat meer mensen door krijgen dat de sneaky wetswijzigingen ten gunste van mannen van de afgelopen tien jaar rechten van vrouwen hebben aangetast. Dat we ons moeten verenigen en allereerst verdere achteruitgang tegengaan.
En vervolgens aan het werk om wetten terug te draaien.

2. de verandering van de transgenderwet van 2013 heeft het mogelijk gemaakt dat mannen zich niet meer hoeven te laten opereren om legaal hun geslacht te veranderen in vrouw. Deze wetswijziging moet teruggedraaid worden. Mensen met penis kunnen geen vrouw worden omdat ze dat zo voelen.

Wat zijn de mogelijkheden om deze afbraak van vrouwenrechten terug te draaien?

– het moet duidelijk worden dat de wettelijke bescherming van vrouwen boven de wens van mannen staat om in vrouwenruimten te zijn en aan vrouwensport mee te doen.

– dat betekent dat er een wet moet komen die zegt dat met ‘vrouwen’ alleen geboren vrouwen worden bedoeld

– alleen zo kan worden duidelijk gemaakt wat bedoeld wordt met de bescherming van vrouwen.

– bescherming op basis van gender en genderexpressie kan nooit boven bescherming op basis van geslacht gaan. Dat moet worden vastgelegd. Mogelijk moet dus de aanvulling op de wet gelijke behandeling teruggedraaid worden.

We kunnen dit alleen bereiken als meer vrouwen zich hierin gaan verdiepen en de handen ineen slaan. Caroline Franssen op Twitter

 

 

Laat u niet misleiden.  SDG 5  onderliggende doelen

Gezin niet meer de hoeksteen van de samenleving (sterke basis), verdeel hen heers.

Laat u niet misleiden. Er zijn vele onbeantwoorde vragen en ongeadresseerde onderliggende problemen. Er is geen aandacht voor de levens die worden geruïneerd onder het mom van de maakbare mens. En op de gelijke betaling tussen man en vrouw kunnen we blijven wachten. Het is kennelijk geen prioriteit voor de overheid.

 

Wat willen we zelf? Wat kunnen we doen?

“In deze gratis online collegereeks staan we stil bij de crisis van de wetenschap, en stellen we vast dat de wetenschap snel grondig moet hervormen om het hoofd te bieden aan drie grote maatschappelijke uitdagingen in de 21ste eeuw: de opkomst van Wicked Problems, van High-Tech Surveillance Capitalism en van de Post-Truth Society.”

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.