Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

“SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.” – sdgnederland.nl

 

‘Innovatie’ en ‘verduurzamen’ komt in de praktijk neer op verstikkende wet-en regelgeving

De bemoeizucht overheid verandert steeds meer in controle over het bedrijfsleven. Veel beroepsgroepen hebben te maken met verstikkende wet- en regelgeving – boeren, vissers, MKB, leraren, de zorg. ESG-rapportage is tijdrovend en demoraliserend.

 

Ondernemers vrijheid steeds meer beknot
  • De omstandigheden voor het MKB zijn in Nederland inmiddels zo slecht, dat de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (BNP) binnen tien jaar met 30 procent is afgenomen. Dat betekent dat de meeste burgers of werkeloos zijn, of voor de overheid of een multinational werken.
  • De achteruitgang van het MKB en de middenklasse brengt dus velen in een afhankelijke positie. Individuele vrijheid betekent ook: de vrijheid om zelfstandig te kunnen ondernemen, onafhankelijk van een loonstrookje. Juist door de vrijheid van ondernemerschap zorgt het MKB voor innovatie in de samenleving, en is daarmee de motor achter de economie.
  • Om de dramatische achteruitgang van het MKB te stuiten dient de ondernemersvrijheid te worden hersteld, onder andere door het schrappen van verstikkende wet- en regelgeving.- Koers2030

 

Meer informatie www.koers2030.nl

 

 

 

 

Het meten van ESG-criteria wordt de norm
ESG-rapportage wordt de norm

KPMG is een internationale accountants – en adviesorganisatie.  In het artikel ‘Hoever bent u met ESG rapportage?’ legt KPMG legt uit wat er van de ondernemer wordt verwacht:

‘Stakeholderkapitalisme’ valt niet meer weg te denken. Het succes van uw organisatie wordt niet langer bepaald door winst alleen, maar ook door de impact die uw organisatie heeft op de maatschappij en het milieu.

Wat te rapporteren?

Er bestaan veel verschillende verslaggevingsstandaarden, zoals de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het Global Reporting Initiative (GRI) en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Dit zijn allemaal stappen in de goede richting, maar het blijft lastig om te bepalen welke richtlijn moet worden toegepast. Daarnaast maakt het ontbreken van een universele standaard het voor beleggers en andere stakeholders niet eenvoudig om bedrijfsprestaties te vergelijken. 

Daarom juichen wij de ‘Measuring Stakeholder Capitalism’ toe; de nieuwe verzameling maatstaven van de International Business Council van het World Economic Forum (WEF), waarmee een uniforme wereldwijde rapportagenorm dichterbij komt.

De 21 maatstaven zijn gebaseerd op best practices uit de hele wereld en vormen een belangrijke stap in de richting van een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak. Tot de belangrijkste maatstaven behoren de CO2-voetafdruk, hernieuwbare energie, inzicht in klimaatrisico’s, gelijke beloning, diversiteit en inclusiviteit, corruptiebestrijding en betrokkenheid van stakeholders.

Waar te beginnen?

Het vooruitzicht om een uitvoerige ESG-tracking en -meting op te zetten kan overweldigend zijn. Maar vergeet niet dat beleggers vooral geïnteresseerd zijn in de ‘materiële’ kwesties die de langetermijnwaarde van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Dus waarom zou u niet beginnen met een paar van deze kritische maatstaven en deze in de loop van de tijd verder uitbouwen?

De manier waarop u de effecten van klimaatverandering op uw bedrijfsvoering berekent is een actueel onderwerp. Investeerders en analisten verwachten een net-zero ambitie, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. – KPMG

 

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.