Leven in het water

Leven in het water

Het officiële verhaal volgens Sustainable Development Goals Nederland:

“Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.” – sdgnederland

 

Einde van de visserij, ramp voor de natuur, dijken onder druk

Zowel de mensen als de dieren worden bedreigd door de “groene” transitie. en wat is er aan de hand met onze dijken?

 

De visserij wordt de nek omgedraaid

Er is een oneerlijke strijd gaande.

Eeuwen oude beroepen moeten weg om plaats te maken voor windturbinevelden.  Gesloten vis gebieden, beperkende maatregelen en vangstbeperkingen lijden tot het einde van de beroepsvisserij. Ondanks alle innovatieve maatregelen die al vanuit de visserijsector zelf zijn genomen, Veelal zonder overheidsubsidies.

In de ondertaande twee uitklapblokken vindt u drie video’s waarin drie vissers: Jan de Boer, Patrick Schilder en Dirk Koster het vuile spel van de overheid blootleggen. Zij zijn de voorlopers geweest. Na de vissers worden de boeren en daarna het midden en klein bedrijf in Nederland kapot gemaakt als onderdeel van het “ombouwen” van Nederland.

Video: Vissers moeten wijken voor de uitrol van 30 duizend windmolens voor 2050

Vissers moeten op de Noordzee wijken voor de uitrol van mogelijk 30 duizend windmolens voor 2050, in combinatie met de sluiting van nog eens 30 procent van hun visgebied.

Dit komt mede dankzij Rob Jetten’s klimaatmiljarden voor de ‘groene’ waterstofproductie van grote energie-multinationals. Klimaatminister Rob Jetten’s ‘Klimaatfonds’ van 28 miljard euro zou de inmiddels roemruchte 0,000036 graden temperatuurverschil opleveren in 2030, in theorie.

De meeste miljarden daarvan gaan naar de grootschalige industrialisatie van de Noordzee met windfarms. Die windfarms verschijnen allen in de ondiepe zandige delen van de zee, die nu de belangrijkste visgronden zijn van garnalenvissers. Zoals de Wieringer visser Dirk Koster, die van plan was zijn bedrijf over te doen aan zijn zoon Pascal. Door de nieuwe ontwikkelingen vrezen zij voor hun toekomst.

Terwijl milieu organisaties als het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn familiebedrijf beschuldigen dat zij met hun netten de zandige zeebodem ‘beroeren’ en dus de natuur schaden, worden nu met een lawaai van 150 decibel 69 turbinepalen in de zeebodem geheid bij Bergen aan Zee in 125 vierkante kilometer zee-natuur. Dat is het project Hollandse Kust 1 van Shell en Eneco. Laatstgenoemde bedrijf is de energiepartner van het Wereld Natuur Fonds. Eneco exploiteert ook al 19 windturbines in de Waddenzee bij Delfzijl. – Stichting tot behoud van visserij Nederland

 

 

Wilt u de vissers steunen? De Stichting Tot Behoud Visserij Nederland (STBVN)

 

Video: Het verraad van de overheid

Van oudsher was Nederland trots op zijn vissersvloot, maar sinds jaar en dag is het tij gekeerd. Oer-Urker Jan de Boer is vanaf zijn zestiende visser geweest, maar heeft noodgedwongen zijn schip moeten verkopen. Terwijl de multinationals gespaard worden, staan de boeren volgens hem hetzelfde lot te wachten als de vissers. “Ze willen gewoon van ons af.”

 

 

 

 

Visserij wordt de nek om gedraaid – Interview met Patrick Schilder

Patrick Schilder, de laatste palingvisser uit Volendam, is de uitvinder van de ‘bijvangstsparende’ leefbak. Het verbod op het gebruik van zijn uitvinding, die bijvangst op een natuurlijke manier overboord laat zwemmen, is slechts één van de vele voorbeelden van tegenwerking die Schilder en zijn collega’s hebben ervaren. Schilder, stammend uit een visserijgeslacht dat teruggaat tot 1480, blijft zich inzetten voor de Nederlandse visserijsector. Op zoveel mogelijk manieren strijdt Schilder voor het voortbestaan van zijn beroepsgroep, onder meer als raadslid in Volendam. “Een land dat zichzelf niet kan voeden is ten dode opgeschreven”, vertelt Schilder. Schilder geeft een ontluisterend beeld van hoe de overheid omgaat met de visserij en luidt de noodklok over de nabije toekomst. “Terwijl de Nederlandse vissers de nek wordt omgedraaid liggen over drie, vier jaar de Franse vissersboten voor de Nederlandse kust.”

 

 

 

Een ramp voor het milieu
Megalomaan energieplan zonder milieueffecten rapportage

 

“Negen Europese regeringsleiders – onder wie Mark Rutte – hebben in Oostende besloten dat windmolens op de Noordzee in 2050 bijna 300 gigawatt aan elektriciteit moeten gaan opbrengen. De Delftse emeritus-hoogleraar Gerard van Bussel heeft voorgerekend dat er dan 30.000 windmolens in de Noordzee moeten komen. Als we die in 27 jaar moeten bouwen zijn dat er drie per dag, zonder onderbreking. En met een gemiddelde levensduur van 25 jaar moeten we na 2050 ter vervanging eeuwig in dat tempo blijven doorbouwen.

Enorme milieuschade, maar geen milieueffectrapportage

Er is geen milieueffectrapportage voor deze gigantische operatie die de Noordzee volgens de verantwoordelijke politici in een Europese energiecentrale zal veranderen. ‘Er moet nog wel veel onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten en de invloed op vogels en vissen,’ zo heet het. ‘Het is al wel bekend dat zeewindparken heel slecht zijn voor zoogdieren zoals zeehonden en bruinvissen.’ Ik voeg daar zelf alle schelpdieren en kruipende zeebodembewoners aan toe, die 27 jaar lang funderingsaanleg gaan meemaken, inclusief dof gedreun en vernieling van de zeebodem.”  –  Maarten van Andel in Wynia’s week

 
 

Transitie maakt energie niet goedkoper maar juist flink duurder

“Hoewel de kosten voor energie uit wind en zon dalen, leidt de energietransitie niet tot lagere, maar juist hogere kosten. Consumenten en bedrijven gaan dit decennium 92 procent meer betalen voor elektriciteit en aardgas.” – Volkskrant (13-11-23)

Windparken zowel in de Noordzee als op het land

Grootschalige uitrol van windparken heeft ingrijpende negatieve effecten op de natuur, de mens en de leefomgeving, stelt vliegtuig­bouwkundig ingenieur en specialist lichtgewicht materialen Bert Weteringe. In zijn explosieve boek ‘Windhandel’ wordt voor het eerst het complete verhaal over windmolens verteld. Windmolens blijken niet alleen buitengewoon kostbaar en milieuvervuilend te zijn, ze zorgen ook nog voor droogte en opwarming. “De uitrol van grootschalige windenergie moet gewoon stoppen”, concludeert Weteringe.

 

 

Het boek ‘Windhandel – Bert van de Weteringe’ is verkrijgbaar bij Bruna

40 miljoen liter dieselverbruik voor onderhoud windmolenpark op Thortonbank

Terwijl wij straks verplicht met een dure elektrische wagen moeten rijden, verstoken de groene windmolenboeren jaarlijks 6,6 miljoen liter  diesel. Sinds de aansluiting van het eerste windmolenpark (2009) leert een voorzichtige raming dat over de jaren heen 40 miljoen euro diesel verbruikt werd. Over die CO2-uitstoot horen we niets… – DB (26-5-2024)

 

 

De aanval van de overheid op de vissers

Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen, deed diepgaand onderzoek naar de aanval van de overheid op de boeren en vissers en schreef het rapport Nederlandse boeren en vissers.

Rapport: Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’  Aanbevolen!
 

 

 
 

Windindustrie vernielt Noordzee-natuur: De Schrijvende Visser en Rypke over 'duurzaam'

Schrijvende Visser Martijn van den Berg ziet dagelijks op zee hoe energiemultinationals vrij spel krijgen bij natuurverstoring. Terwijl de visserij wordt vermoord uit naam van ‘natuurbescherming’. Door vlootkrimp verliezen kustgemeenschappen hun bedrijvigheid én sociale cultuur: Is die nivellering het ware doel van ‘Duurzame Ontwikkeling” ? De zelfde 2030 Agenda van de Verenigde Naties die ‘leven in het water’ beschermt (SDG14), is ook de aanleiding dat de Noordzee vol wordt gezet met windmolens. (SDG 13 ‘Klimaatactie’).

Martijn van den Berg zijn ‘Verhalen uit het leven van een Visserman’ kun je hier lezen: www.deschrijvendevisser.nl/

 

 

 

 

 

Windturbines veroorzaken juist klimaatverandering!

 

 

 

 

De overheid maakt gaten in onze dijken – waarom?

 

Komt er een nieuwe watersnoodramp?
 

Er is iets heel bizars gaande. Is de Nederlande overheid erop om wateroverlast te genereren om het klimaatverhaal kracht bij te zetten? Op deze website kunt u er meer over lezen.

 
Komt er een nieuwe watersnoodramp?
 

 

 

Laat u niet misleiden. SDG 14 onderliggende doel


Beheersing van de zeeën. Visserij beheersen en begrenzen. Nieuwe “groene” markten (als de mensen tenminste blijven geloven in het klimaatverhaal)

Meer info op pagina ‘Klimaatbedrog‘.

 

 

Wat willen we eigenlijk zelf?

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.