Leven op het land

Leven op het land?

De officiële beschrijving volgens SDG Nederland:

“SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.”sdgnederland.nl

 

In de praktijk is dat constante regeldruk en dreiging van onteigening

De politiek “bescherming, het herstel en duurzaam beheer van het leven op het land” van de overheid heeft dictatoriale en neurotische proporties aan genomen. Of voert zij gewoon de agenda van de elite uit…

Onteigenen van de boeren
 • De verontwaardiging van een boer: “4 jaar lang strijden we om te zeggen dat er geen barst klopt, van ‘de gemodelleerde, door ambtenaren, theoretisch gecreëerde werkelijkheid’. Bij de politiek bij de wetenschap, bij de pers. En wat doen ze dan? Ze zetten je weg als ontkenners, je komt in de terrorisme lijstjes…. totdat er verkiezingen komen en dan komen ze er nu opeens zelf mee. Klaplopers zijn het.”Landbouwminister Adema legt bom onder stikstofbeleid: ’Totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid’Telegraaf (11-11-23)

 

Stikstofdocumentaire legt incompetentie van Nederlands bestuur bloot

 
 

Trailer van bovenstaande documentaire

Niemand in de cockpit - stikstofleugens ontmaskerd
Niemand in de Cockpit poogt antwoord te geven op één van de grootste raadsels van onze tijd: hoe kan beleid, dat op alle mogelijke manieren destructief is voor ons land, dat niemand ook eigenlijk wil en dat op geen enkele noodzaak, wetenschap of logica is gebaseerd, tóch worden doorgevoerd – over de hele linie, in vrijwel elk beleidsgebied?

Stikstof is het excuus, controle is het doel

Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen, deed diepgaand onderzoek naar de aanval van de overheid op de boeren en vissers en schreef het rapport: ‘Dutch Farmers and Fishermen: Local Heroes in the Global War on Our Food and Property Rights’.

Wil je weten:

 • Waarom de boeren van het land af moeten, en de vissers van de zee?
 • Hoe het komt dat ze bereid zijn het beroep op te geven dat al generaties lang in de familie is?
 • Dat de achtergrond van wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen in feite een verkapte onteigeningsagenda is?
 • Wat de ruilverkaveling met natura en smart cities te maken heeft?
 • Waarom het bijna onmogelijk is je eigen woongemeenschap te starten?
 • Waarom meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont? Dit is een historisch unicum
 • Waarom lokale, ‘regionale’ en nationale overheden VN beleid uitvoeren, en ngo’s steeds meer land onder hun beheer krijgen?
 • Wat de risico’s zijn voor de voedselvoorziening?

Dat, en meer kunt u lezen in het vertaalde rapport dat nu te downloaden is op de hiernavolgende link: 

Rapport: Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’

 

De conclusie die van Hamelen maakte na dit onderzoek maakte is dat natuur en stikstof niet de juiste debat onderwerpen zijn.

Waar we het over moeten gaan hebben zijn:

 • Bescherming van eigendomsrecht als een voorwaarde voor vrijheid,
 • Voedselzekerheid, en
 • Ondernemingsvrijheid

Momenteel rolt de Nederlandse demissionaire regering beleid uit voor de ‘Grote Verbouwing van Nederland’ – waarbij ingrepen in landgebruik nog veel verder gaan dat wat er nu op het gebied van stikstof speelt.

Om boeren, vissers en burgers te informeren, over de Grote Verbouwing, en het rapport met de historische en (geo)politieke achtergronden van de huidige problemen, hebben ontstond vanuit Enerzijds, Anderzijds (ezaz), De Andere Krant en het Solari Report de volgende website: https://koers2030.nl/

 

steeds minder boeren in Nederland

2012“Veel boeren moeten stoppen met hun bedrijf omdat ze geen opvolger kunnen vinden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek sluiten elke dag zeven boeren de deuren. Nederland telde twaalf jaar geleden 97.389 landbouwbedrijven. Dit jaar zijn dat er iets minder dan 69.000. Dat betekent dat in 12 jaar tijd 28.579 bedrijven zijn gestopt, een daling van bijna 30 procent.”NOS (30-11-2012)

2021“Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.” Nieuwe oogst.nl (13-1-21)

2022 “Traditionele boerenbedrijven verdwijnen uit het landschapsbeeld. Ruim 6 op de 10 boeren van 55 jaar of ouder kan geen opvolger vinden voor het bedrijf, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Noord-Holland gaat het in totaal om 1036 boerenbedrijven.”NH nieuws (31-5-2022)

2023“30.000 banen weg als boeren moeten stoppen vanwege stikstof? ‘Maak me zorgen over mijn toekomst’ – Het Landbouwakkoord heeft niet alleen gevolgen voor veehouders, maar ook voor andere mensen die in de keten werken. Iedere boer die stopt, kost bijna 3 werknemers hun baan.”EenVandaag (16-06-2023)

Kerstboodschap van de boeren

De onderstaande video geeft een indruk van de constante en veranderende regelgeving van de Nederlandse overheid, en de totaal onredelijke criteria waaraan de boeren moeten voldoen en het gebrek aan solide wetenschap voor het “probleem” dat door de boeren zou worden veroorzaakt. Gaslighting, bedrog en het negeren van (eigendoms)rechten valt nu de boeren ten deel en over een tijdje de middenstand?

 

Rosa Koire over de VN-agenda

<script>!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u4″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);</script>

<div id=”rumble_v3biyce”></div>
<script>
Rumble(“play”, {“video”:”v3biyce”,”div”:”rumble_v3biyce”});</script>

 
 

Wat willen we eigenlijk zelf?

Laten we in ieder geval de boeren steunen.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.