Leven op het land

Leven op het land?

De officiële beschrijving volgens SDG Nederland:

“SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.”sdgnederland.nl

 

In de praktijk is dat constante regeldruk en dreiging van onteigening

De politiek “bescherming, het herstel en duurzaam beheer van het leven op het land” van de overheid heeft dictatoriale en neurotische proporties aan genomen. Of voert zij gewoon de agenda van de elite uit…

Onteigenen van de boeren
 • De verontwaardiging van een boer: “4 jaar lang strijden we om te zeggen dat er geen barst klopt, van ‘de gemodelleerde, door ambtenaren, theoretisch gecreëerde werkelijkheid’. Bij de politiek bij de wetenschap, bij de pers. En wat doen ze dan? Ze zetten je weg als ontkenners, je komt in de terrorisme lijstjes…. totdat er verkiezingen komen en dan komen ze er nu opeens zelf mee. Klaplopers zijn het.”Landbouwminister Adema legt bom onder stikstofbeleid: ’Totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid’Telegraaf (11-11-23)

 

Stikstofdocumentaire legt incompetentie van Nederlands bestuur bloot

 
 

Trailer van bovenstaande documentaire

Niemand in de cockpit - stikstofleugens ontmaskerd
Niemand in de Cockpit poogt antwoord te geven op één van de grootste raadsels van onze tijd: hoe kan beleid, dat op alle mogelijke manieren destructief is voor ons land, dat niemand ook eigenlijk wil en dat op geen enkele noodzaak, wetenschap of logica is gebaseerd, tóch worden doorgevoerd – over de hele linie, in vrijwel elk beleidsgebied?

Gewoon een smerig spelletje wat er wordt gespeeld?

Wat de boeren al wisten is nu met een WOO-verzoek bevestigd. Onder leiding van Klimaatpaus Frans Timmermans is er vuil spel gespeeld, maar de reguliere media houden zich stil. 

“Is het mogelijk dit achterbakse gedoe in het burger nieuws te krijgen en daarbij de schade voor Nederland in kaart te brengen: onthouding van bouwvergunningen voor woningbouw, zakelijke bouwprojecten, bedrijfsvergunningen in de landbouwsector. Het liegen en bedriegen IN DE 2 de Kamer van de verantwoordelijke politici en het achterbakse gedrag van PVDA / Groenlinks in EU cie.” – Boer in agri-nieuws

De derogatie in Nederland houdt in dat boeren onder bepaalde voorwaarde meer stikstof uit dierlijk mest mogen gebruiken dan de reguliere limieten. 

 

  Derogatie beeindigd door druk Timmermans

Nederland heeft niet zozeer een laatste en zeer strenge derogatie van de Europese Nitraatrichtlijn gekregen vanwege niet voldoen aan technische als wel vanwege politieke eisen, komend vanuit het kabinet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans en diens kabinetschef Diederik Samsom.

Dit komt naar voren uit de reeks WOO-documenten die het ministerie van LNV vorige week heeft vrijgegeven. Zowel het bureau van Eurocommissaris Sinkevicius (functioneel ondergeschikt aan Timmermans) als het kabinet van premier Rutte melden dat in hun correspondentie. 

drkn

Uit correspondentie van het kabinet van Rutte in juli 2022.

De discussie over de nieuwe derogatie sleepte al langere tijd en begon onder het bewind van voormalig landbouwminister Carola Schouten. Haar opvolger Henk Staghouwer erfde dit dossier, maar kon er feitelijk niet mee uit de voeten. Premier Rutte zette ook zijn gewicht er achter, maar Nederland zag zich geconfronteerd met een harde opstelling van Timmermans en Samsom. Vooral de laatste bemoeide zich blijkens de stukken intensief met de onderhandelingen.

Afgestopt vóór Nitraatcomité
De vaak gehoorde verklaringen van Adema en Van der Wal dat het de Europese lidstaten waren die Nederland de bel aanbonden waar het ging om een nieuwe derogatie, lijkt dan ook niet te kloppen. Het derogatieverzoek van Nederland bleef steken bij Timmermans en Samsom en mede door hun druk ook bij Sinkevicius. Het verzoek bereikte daardoor lange tijd gewoon het Nitraatcomité niet, en toen het eenmaal zo ver was, was Nederland zijn plek gewezen. 

Zoals bekend, diende Staghouwer najaar 2022 zijn ontslag in en volgde Piet Adema hem op. Hij bleef trekken aan het derogatiedossier, maar zonder succes.

Verplichtingen fysiek domein
Om Nederland nog eens te wijzen op wat er allemaal op het spel stond en waar het volgens alle plannen van Timmermans zou moeten voldoen, werd in februari 2023 nog eens ‘de grote context’ geschilderd aan een viertal Nederlandse ministers: Adema, De Jonge, Harbers en Van der Wal (waarvan de laatste eerst niet wilde toegeven dat ze er was geweest). Daarbij wees Timmermans hen op dat Nederland een reeks problemen ‘in het fysieke domein’ diende op te lossen, ‘gebiedsaanwijzingsverplichtingen’ diende na te komen en dergelijke, kortom, dat het de aanwijzingen van de Commissie diende te volgen en daarbij ‘betrouwbaar’ moest zijn. 

Dat Nederland het waagde om nog lopende het onderhandelingstraject over de jongste derogatie om te beginnen over mestverwerking/Renure, was trouwens ook heel slecht gevallen bij de Commissie, zo valt te lezen. Waarom wordt niet uitgelegd, maar mogelijk is het omdat het bij de Commissie overkwam als een poging om toch meer dierlijke mest te plaatsen dan is toegestaan.

De vorige week gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie over Renure laten zien dat de commissie dan ook tal van beperkingen heeft ingebouwd om het gebruik van kunstmestvervangers ‘beheersbaar’ te houden.

Stikstof is het excuus, controle is het doel

Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen, deed diepgaand onderzoek naar de aanval van de overheid op de boeren en vissers en schreef het rapport: ‘Dutch Farmers and Fishermen: Local Heroes in the Global War on Our Food and Property Rights’.

Wil je weten:

 • Waarom de boeren van het land af moeten, en de vissers van de zee?
 • Hoe het komt dat ze bereid zijn het beroep op te geven dat al generaties lang in de familie is?
 • Dat de achtergrond van wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen in feite een verkapte onteigeningsagenda is?
 • Wat de ruilverkaveling met natura en smart cities te maken heeft?
 • Waarom het bijna onmogelijk is je eigen woongemeenschap te starten?
 • Waarom meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont? Dit is een historisch unicum
 • Waarom lokale, ‘regionale’ en nationale overheden VN beleid uitvoeren, en ngo’s steeds meer land onder hun beheer krijgen?
 • Wat de risico’s zijn voor de voedselvoorziening?

Dat, en meer kunt u lezen in het vertaalde rapport dat nu te downloaden is op de hiernavolgende link: 

Rapport: Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’

 

De conclusie die van Hamelen maakte na dit onderzoek maakte is dat natuur en stikstof niet de juiste debat onderwerpen zijn.

Waar we het over moeten gaan hebben zijn:

 • Bescherming van eigendomsrecht als een voorwaarde voor vrijheid,
 • Voedselzekerheid, en
 • Ondernemingsvrijheid

Momenteel rolt de Nederlandse demissionaire regering beleid uit voor de ‘Grote Verbouwing van Nederland’ – waarbij ingrepen in landgebruik nog veel verder gaan dat wat er nu op het gebied van stikstof speelt.

Om boeren, vissers en burgers te informeren, over de Grote Verbouwing, en het rapport met de historische en (geo)politieke achtergronden van de huidige problemen, hebben ontstond vanuit Enerzijds, Anderzijds (ezaz), De Andere Krant en het Solari Report de volgende website: https://koers2030.nl/

 

steeds minder boeren in Nederland

2012“Veel boeren moeten stoppen met hun bedrijf omdat ze geen opvolger kunnen vinden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek sluiten elke dag zeven boeren de deuren. Nederland telde twaalf jaar geleden 97.389 landbouwbedrijven. Dit jaar zijn dat er iets minder dan 69.000. Dat betekent dat in 12 jaar tijd 28.579 bedrijven zijn gestopt, een daling van bijna 30 procent.”NOS (30-11-2012)

2021“Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.” Nieuwe oogst.nl (13-1-21)

2022 “Traditionele boerenbedrijven verdwijnen uit het landschapsbeeld. Ruim 6 op de 10 boeren van 55 jaar of ouder kan geen opvolger vinden voor het bedrijf, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Noord-Holland gaat het in totaal om 1036 boerenbedrijven.”NH nieuws (31-5-2022)

2023“30.000 banen weg als boeren moeten stoppen vanwege stikstof? ‘Maak me zorgen over mijn toekomst’ – Het Landbouwakkoord heeft niet alleen gevolgen voor veehouders, maar ook voor andere mensen die in de keten werken. Iedere boer die stopt, kost bijna 3 werknemers hun baan.”EenVandaag (16-06-2023)

Kerstboodschap van de boeren

De onderstaande video geeft een indruk van de constante en veranderende regelgeving van de Nederlandse overheid, en de totaal onredelijke criteria waaraan de boeren moeten voldoen en het gebrek aan solide wetenschap voor het “probleem” dat door de boeren zou worden veroorzaakt. Gaslighting, bedrog en het negeren van (eigendoms)rechten valt nu de boeren ten deel en over een tijdje de middenstand?

 

Boeren weg - bossen weg

 

Op verschillende plekken in Nederland worden bossen gekapt. Zijn er nog mensen die serieus beweren dat CO2 gevaarlijk is én dat CO2-slurpende bomen weg moeten?

Bomen moeten plaatssmaken voor zonneparken en windmolens? (naast de camera’s bij kruispunten en stoplichten in de steden – ziet u het ook?)

 

Rosa Koire over de VN-agenda

<script>!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=”https://rumble.com/embedJS/u4″+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:”)+”/?url=”+encodeURIComponent(location.href)+”&args=”+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, “script”, “Rumble”);</script>

<div id=”rumble_v3biyce”></div>
<script>
Rumble(“play”, {“video”:”v3biyce”,”div”:”rumble_v3biyce”});</script>

 
 

Wat willen we eigenlijk zelf?

Laten we in ieder geval de boeren steunen.

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.