Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen?

De officiële beschrijving volgens SDG-Nederland is dit:

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.SDG-Nederland

 
 

De rijken worden rijker en de armen armer

Afgezien van het onderliggende doel –  controle – is Corona een verdienmodel. De energie-transitie vanwege de zogenaamde klimaatcrisis is dat eveneens. 

“Terwijl gewone mensen dagelijks moeten bezuinigen op essentiële zaken zoals voedsel, hebben de superrijken zelfs hun stoutste dromen overtroffen. Nog maar twee jaar bezig en dit decennium lijkt het beste tot nu toe te worden voor miljardairs – een roaring ’20s boom voor ’s werelds rijksten”, Gabriela Bucher, directeur Oxfam (16-01-2023)

 
 

Corona is een verdien-model voor de 1%
Verband tussen ongelijke verdeling vaccins en inkomensongelijkheid

VN-analyse toont verband aan tussen ongelijke verdeling vaccins en inkomensongelijkheid

“In september 2021 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een ambitieuze wereldwijde doelstelling vast. De VN riep op om 70 procent van de wereldbevolking te vaccineren tegen medio 2022.

Op dat moment was iets meer dan drie procent van de mensen in lage-inkomenslanden gevaccineerd met ten minste één dosis, vergeleken met 60,18 procent in hoge-inkomenslanden.

 Zes maanden later heeft de wereld dat doel nog lang niet bereikt.

 Het totale aantal toegediende vaccins is dramatisch gestegen, maar dat geldt ook voor de ongelijkheid van de verdeling: van de meer dan 10 miljard doses die wereldwijd zijn toegediend, is slechts één procent toegediend in lage-inkomenslanden.

 Dit betekent dat 2,8 miljard mensen wereldwijd nog steeds wachten op hun eerste prik.” VN-news (28-03-2022)

 

 Hier wordt gehint op het vrijmaken van geld voor het vaccineren de bevolking in landen die daar te arm voor zijn. Het klinkt als liefdadigheid, maar het is gewoon markt-expansie. Eén van de mysteries van de Corona “pandemie” was het lage sterfte cijfer aan Covid-19 in derde wereld landen.

 

Klimaat verandering is een verdien-model voor de 1%
$23 trillion investment opportunity

The Paris Agreement is a $23 trillion investment opportunity. How can we unlock it?

De ‘Paris agreement’ over klimaatverandering heeft de reeds versnellende klimaatslimme investeringsmarkten de wind in de zeilen gegeven. 2015 was opnieuw een recordjaar voor ‘renewable energy’ met bijna 350 miljard dollar aan investeringen, meer dan een verdubbeling van het bedrag dat naar kolen- en gasgestookte energieopwekking ging. Dus waar zijn de meest veelbelovende investeringen en wat moeten de regeringen doen om particuliere financiering vrij te maken? World Economic Forum (31-1-2017)

 

 
 

‘Survival of the richest’

Op 16-01-2023 brengt Oxfam een rapport naar buiten getiteld ‘Survival of the richest’, waarin de uitzonderlijke hebzucht van de rijksten der aarde genadeloos wordt blootgelegd.

De rijkste 1% vergaarde bijna twee keer zoveel rijkdom als de rest van de wereld bij elkaar in de afgelopen twee jaar

“De rijkste 1 procent vergroot hun vermogen met bijna tweederde van alle nieuwe rijkdom ter waarde van $42 biljoen (42.000.000.000.000) die sinds 2020 is gecreëerd. Dit is bijna twee keer zoveel geld als de onderste 99 procent van de wereldbevolking in haar bezit heeft. In de afgelopen tien jaar heeft de rijkste 1 procent ongeveer de helft van alle nieuwe rijkdom veroverd.” – Oxfam

 

 

Inkomensongelijkheid
Vooral (multi)-miljardairs hebben hun rijkdom spectaculair zien toenemen

“Tijdens de jaren van de pandemie en de stijgende kosten van levensonderhoud sinds 2020 ging 26 biljoen dollar (63 procent) van alle nieuwe rijkdom naar de rijkste 1 procent, terwijl 16 biljoen dollar (37 procent) naar de rest van de wereld samen ging.

Eén miljardair kreeg ruwweg $ 1,7 miljoen voor elke $ 1 aan nieuwe wereldwijde rijkdom die werd verdiend door iemand in de onderste 90 procent. Het vermogen van miljardairs is met 2,7 miljard dollar per dag toegenomen. Dit komt boven op een decennium van historische winsten – het aantal en de rijkdom van miljardairs is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

 Het vermogen van miljardairs steeg in 2022 met snel stijgende winsten uit voedsel en energie. Het rapport laat zien dat 95 voedsel- en energiebedrijven hun winsten in 2022 meer dan verdubbeld hebben. Ze maakten $306 miljard aan onverwachte winsten en betaalden daarvan $257 miljard (84 procent) uit aan rijke aandeelhouders. De Walton-dynastie, die de helft van Walmart bezit, ontving het afgelopen jaar 8,5 miljard dollar. De Indiase miljardair Gautam Adani, eigenaar van grote energiebedrijven, zag zijn rijkdom alleen al in 2022 met $42 miljard (46 procent) stijgen. Overtollige bedrijfswinsten hebben minstens de helft van de inflatie in Australië, de VS en het VK aangewakkerd.”  – Oxfam

Tegelijkertijd leven nu minstens 1,7 miljard arbeiders in landen waar de inflatie hoger is dan de lonen

“Tegelijkertijd leven nu minstens 1,7 miljard arbeiders in landen waar de inflatie hoger is dan de lonen en lijden meer dan 820 miljoen mensen – ongeveer één op de tien mensen op aarde – honger. Vrouwen en meisjes eten vaak het minst en het laatst en vormen bijna 60 procent van de hongerlijdende wereldbevolking.

Volgens de Wereldbank zien we waarschijnlijk de grootste toename in mondiale ongelijkheid en armoede sinds de Tweede Wereldoorlog. Hele landen dreigen failliet te gaan, waarbij de armste landen nu vier keer meer uitgeven aan het terugbetalen van schulden aan rijke schuldeisers dan aan gezondheidszorg. Driekwart van de regeringen in de wereld zijn van plan om de komende vijf jaar door bezuinigingen in de publieke sector – waaronder gezondheidszorg en onderwijs – 7,8 biljoen dollar te bezuinigen.” Oxfam

 
 

Belastingongelijkheid

Elon Musk, een van de rijkste mannen ter wereld, betaalde tussen 2014 en 2018 een “echt belastingtarief” van ongeveer 3 procent. Aber Christine, een meelverkoper in Oeganda, verdient 80 dollar per maand en betaalt een belastingtarief van 40 procent.Oxfam
 
 

Ongelijkheid in successierechten

Wereldwijd is nu slechts vier cent van elke belastingdollar afkomstig van belastingen op rijkdom. De helft van de miljardairs ter wereld leeft in landen zonder successierechten voor directe afstammelingen.
Zij zullen een belastingvrije schatkist van 5 biljoen (5.000.000.000.000) dollar doorgeven aan hun erfgenamen, meer dan het BBP van Afrika, die een toekomstige generatie van aristocratische elites zal voortstuwen.
Het inkomen van rijke mensen is meestal onverdiend, afkomstig uit rendement op hun vermogen, maar toch wordt het gemiddeld belast tegen 18 procent, iets meer dan de helft van het gemiddelde toptarief voor lonen en salarissen.Oxfam

 
 

Hoe het vroeger was
Het rapport laat zien dat de belastingen op de rijksten vroeger veel hoger waren

In de afgelopen veertig jaar hebben regeringen in Afrika, Azië, Europa en Amerika de inkomstenbelastingtarieven voor de rijksten verlaagd. Tegelijkertijd hebben ze de belastingen op goederen en diensten verhoogd, waardoor de armsten onevenredig zwaar worden getroffen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog groter wordt.  – Oxfam

 

Hoe het nu is
Nog nooit was inkomensongelijkheid zo groot

 “Het vermogen van miljonairs groeit met 2,7 miljard dollar per dag, zelfs nu minstens 1,7 miljard werknemers in landen leven waar de inflatie hoger is dan de lonen.

Een belasting tot 5 procent op de multimiljonairs en miljardairs van de wereld zou 1,7 biljoen dollar per jaar kunnen opbrengen, genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen. De Wereldbank definieert extreme armoede als leven met minder dan $2,15 per dag.

De armoedegrens van 6,85 dollar werd gebruikt om te berekenen hoeveel mensen (2 miljard) een jaarlijkse vermogensbelasting van maximaal 5 procent op de multimiljonairs en miljardairs van de wereld uit de armoede zou kunnen halen.” – Oxfam

 

Hoe het zou moeten zijn
Fight Inequality Alliance

Het belasten van de superrijken is de strategische voorwaarde om ongelijkheid te verminderen en de democratie nieuw leven in te blazen

Volgens een nieuwe analyse van de Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam en de Patriotic Millionaires zou een jaarlijkse vermogensbelasting van maximaal 5 procent op de multimiljonairs en miljardairs van de wereld 1,7 biljoen dollar per jaar kunnen opbrengen, genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen, de tekorten op bestaande humanitaire hulp volledig te financieren, een 10-jarenplan op te stellen om een einde te maken aan de honger, en universele gezondheidszorg en sociale bescherming te bieden aan iedereen die in lage- en lagere-middeninkomenslanden woont.

 
 

Laat u niet misleiden. SGD 10 – het onderliggende doel:

Communisme, geen ondernemers meer, verarming van de burger

Plandemic III

Deze spraakmakende film legt verboden puzzelstukjes bij elkaar om het grote plaatje te onthullen van wat er werkelijk gebeurt in de wereld. The Great Awakening is bedoeld als vuurtoren om ons uit de storm te leiden naar een betere toekomst.

De door Mikki Willis geschreven en geregisseerde docu The Great Awakening is het derde deel van de Plandemic-serie. De eerste twee delen richtten zich vooral op de ‘coronapandemie’. Dit derde deel heeft een meer overkoepelende benadering en kijkt naar de communistische infiltratie van naties tijdens de 20ste en 21e eeuw, waarbij de ‘pandemie’ en de woke agenda worden gebruikt als de laatste grote stap om hun totalitaire wereldregime te realiseren.

De documentaire behandelt verschillende onderwerpen, zoals The Great Reset, Black Lives Matter, de ‘coronapandemie’, de Marxistische en totalitaire woke ideologie, het World Economic Forum en ESG-scores (Environmental, Social en Governance), die velen zien als een sociaal kredietsysteem voor bedrijven.

 

 

De allerrijksten zijn dramatisch rijker geworden en de bedrijfswinsten hebben recordhoogten bereikt, waardoor de ongelijkheid explosief is toegenomen. Geld is niet het primaire doel. Het primaire doel is macht.

How Blackrock conquered the world
De documentaire bestaat uit drie hoofdstukken en een conclusie

2:00 min. Hoofdstuk 1 – Hoe is Blackrock aan zijn onmetelijke fortuin gekomen? Waarom zit Larry Fink niet in de gevangenis? Hoe kon Fink zijn invloed op de Joe Biden administration verzekeren? Larry Fink in de Board van het World Economic Forum. Blackrock heeft een sleutelpositie in elke belangrijke gebeurtenis wereldwijd?

12:57 min. Hoofdstuk 2 – De pandemie heeft niets met een virus te maken, maar alles met de verandering van het financiële en economische systeem. Bedacht, voorgesteld en geïmplementeerd door…. Blackrock.

Een financiële coup, gepleegd toen de wereld in de ban was van de plandemie?

29:46 min. Hoofdstuk 3 – De toekomst van de wereld. Wat is Blackrock van plan te doen met haar onmetelijke fortuin en wereldwijde invloed? Wat is haar doel? Zijn ESG’s in feite de social credit score voor bedrijven? De verschuiving naar ‘duurzaamheid’ betekent een verschuiving van waanzinnig veel kapitaal. Wie profiteert hiervan? En is dit nog maar het begin?

48.26 min. Conclusie – Een sprankje hoop. Is het duurzame investeringsbeleid van Blackrock niets meer dan bedrog? Elk bedrijf en elke industrie zal getransformeerd worden naar net-zero. Wordt het publiek zich bewust van de destructieve machtspositie van Blackrock en is er iets dat we hiertegen kunnen doen?
 

 
Bronnen: Op www.corbettreport.com https://www.corbettreport.com/blackrock/ vindt u een transcript met alle bronnen.

 
 

Wat willen we eigenlijk zelf?

Dramatische belastingverhoging voor de rijkste 1%. Opheffen van de vrijstelling van o.a. successierechten voor de rijkste 1%.
 
“Verhoog permanent de belastingen op de rijkste 1 procent, bijvoorbeeld tot minstens 60 procent van hun inkomen uit arbeid en kapitaal, met hogere tarieven voor multimiljonairs en miljardairs. Regeringen moeten vooral de belastingen op vermogenswinsten verhogen, waarvoor lagere belastingtarieven gelden dan voor andere vormen van inkomen.

Belast de rijkdom van de rijkste 1 procent tegen tarieven die hoog genoeg zijn om het aantal en de rijkdom van de rijkste mensen aanzienlijk te verminderen en herverdeel deze middelen. Dit omvat het invoeren van successie-, eigendoms- en grondbelastingen, evenals belastingen op nettovermogen.” – Oxfam

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.