Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten?

De definitie van SDG 16 volgens Sustainable development Goals Nederland luidt:

“Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.” – SDG Nederland

 

Nederland financiert oorlogen, en veiligheid is het excuus voor het aantasten van grondrechten en verstikkende regelgeving

  1. Nederland op oorlogspad
  2. Aantasting van onze rechten en vrijheden onder het mom van “veiligheid”?

 

1. Nederland op oorlogspad

Mark Rutte is zelfs als hij demissionair is nog hard bezig om het Nederlandse volk bij een oorlog te betrekken die niet de onze is!

Nee Mark Rutte, het is NIET onze oorlog!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantage om de geldkraan open te houden

Rutte dreigt met opstappen terwijl hij al demissionair is – de geldkraan moet open blijven staan.

 

Rutte regeert over zijn politieke graf heen?

Rutte dreigt met opstappen terwijl hij al demissionair is – de geldkraan moet open blijven staan. Motie voor vredesonderhandelingen wordt verworpen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf5ADndLSKQ

Nederland overtreedt de genocide wet?

 

 

 

 

2. Aantasting van onze rechten en vrijheden

2.1  Verstikkende regelgeving

De onderstaande documentaire is ondertiteld door BLCKBX.  Hij illustreert op meesterlijke wijze hoe de overheid constant een illusie creëert dat zij in ons belang werkt, terwijl zij in feite juist onze grootste bedreiging is. Hoever zitten we af van een point of no return?

Regelgeving en bureaucratie regeren in elke sector. Freedom from Choice biedt kijkers een blik op de talloze manieren waarop hun leven wordt gedicteerd en vertelt ons wie er voordeel bij heeft.

 

 

 

2.2  Totalitair regime

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power” – Benito Mussolini

Op het WEF in 2024 kwamen dan 60 staatshoofden en 1.600 bedrijfsleiders samen om te spreken over “The Great Reset”.

Communisme en Fascisme zijn beide totalitaire systemen – waarbij de macht ligt bij de staat en de burgers niets hebben in te brengen. In Plandemic III wordt deze transitie in kaart gebracht.

In Plandemic III wordt de transitie van democratie naar totalitair systeem – waar we nu inzitten – in kaart gebracht.

 

Laat u niet misleiden – SDG 16 onderliggende doelen

De Verenigde Naties beweren dat het doel van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 16 (SDG16) het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen is en het bieden van toegang tot rechtvaardigheid voor iedereen. Achter de retoriek gaat het werkelijke doel schuil: het versterken en consolideren van de macht en het gezag van het “mondiale bestuursregime” en het misbruiken van zowel echte als denkbeeldige bedreigingen om de overheersing van het regime te bevorderen.


SDG16:
Deel 1 – Bouwen aan de wereldwijde politiestaat
In deel 1 onderzoeken Iain en Whitney de transitie van democratie naar “het mondiale bestuursysteem”.

SDG16: Deel 2 – Digitale identiteit afdwingen
In deel 2 onderzoeken Iain en Whitney de centrale rol van digitale ID (SDG 16.9) in dit streven.

 

 

Wat willen we eigenlijk zelf?

Kent u het actieplatform ‘<a href=”https://ikdeburger.nl/”>Ik de burger</a>’?

 Ik verbied de regering en het parlement Nederland en de Nederlanders in een oorlog te betrekken

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.