Exit WHO

DE TOP TIEN REDENEN WAAROM DE LIDSTATEN DE WHO ZOUDEN MOETEN VERLATEN

Om onze persoonlijke vrijheden en onze nationale soevereiniteit te beschermen dienen wij de WHO te verlaten. De WHO werkt niet ten behoeve van de bevolking, zij wordt misbruikt voor het opzetten van een wereldregering.

1. Belangenconflicten en corruptie

De WHO is geïnfiltreerd door Big Pharma, Big Money en Big Foundations (stichtingen). Zij is gecorrumpeerd door financiële donaties van bedrijven en NGO’s (niet door overheden aangestuurde organisaties) die het WHO-beleid beïnvloeden zodat de belangen van de bedrijven voorgaan op de belangen van de bevolking. Dit gebeurt door middel van beïnvloedingspraktijken van enorme proporties. De WHO volgt de dictaten van haar zogenaamde relevante belanghebbenden en negeert de behoeften en wensen van “Wij het volk”.

2. Eenzijdige focus op vaccins

Onder invloed van vaccin-fabrikanten en vaccin-pushers zoals GAVI en Bill Gates, heeft de WHO haar kerndoel, het bevorderen van de gezondheid, uit het oog verloren en is er veel te veel nadruk gelegd op het gebruik van vaccins. Deze hebben de veel schade opgeleverd, en de algemene gezondheid van miljarden mensen over de hele wereld verslechterd. Goede projecten om daadwerkelijk gezondheid te verbeteren worden genegeerd ten gunste van acties die uiteindelijk zijn bedoeld om winst te maken voor Big Pharma.

3. Burocratie en verspilling

De WHO wordt gedomineerd door bureaucraten en technocraten die loyaal zijn aan Big Pharma en niet door deskundige gezondheidsdeskundigen die zich inzetten voor patiënten en hen helpen hun gezondheid te behouden en te verbeteren. De WHO verspilt enorme hoeveelheden geld aan salarissen voor hun opgeblazen personeelsbestand en door hen gemaakte (reis)kosten. De uitgaven aan de organisatie zelf is zo groot dat werkelijke gezondheidsprogramma’s chronisch kampen met een gebrek aan financiering.

4. Angstzaaierij

De WHO heeft meermaals alarm geslagen en tijd, moeite en geld verspild door FAKE Public Health Emergencies of International Concern (PHEICs) zoals Apenpokken en de Mexicaanse griep (H1N1) af te kondigen, terwijl ze niet snel en effectief heeft gehandeld om Ebola en Covid-19 aan te pakken.De WHO wordt gedomineerd door bureaucraten en technocraten die loyaal zijn aan Big Pharma en niet door deskundige gezondheidsdeskundigen die zich inzetten voor patiënten en hen helpen hun gezondheid te behouden en te verbeteren. De WHO verspilt enorme hoeveelheden geld aan salarissen voor hun opgeblazen personeelsbestand en door hen gemaakte (reis)kosten. De uitgaven aan de organisatie zelf is zo groot dat werkelijke gezondheidsprogramma’s chronisch kampen met een gebrek aan financiering.

5. Gevaarlijke aanbevelingen

De WHO heeft gruwelijke en corrupte aanbevelingen gedaan ter ondersteuning van het uitgebreide gebruik van farmaceutische geneesmiddelen zoals opiaten die verantwoordelijk zijn geweest voor onnoemelijk veel – miljoenen – onverwachte sterfgevallen.

6. Gebrekkig gezondheidsmodel

De WHO is overmatig afhankelijk van het op petrochemie gebaseerde farmaceutische, medische en ziekenhuis en industriële complex dat allopathische geneeskunde toepast – die is ontworpen om symptomen te onderdrukken, en te maskeren in plaats van de gezondheid daadwerkelijk te verbeteren. De WHO biedt geen forum voor klinische en wetenschappelijke discussie of debat en marginaliseert natuurlijke geneeswijzen in hoge mate.

7. Power grab

De WHO streeft er schaamteloos naar haar macht te vergroten door een wettelijk bindend voorgesteld "Pandemie Verdrag" en door voorgestelde wijzigingsvoorstellen op de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsvoorschriften) na te streven.

8. Herhaalde fouten

De WHO heeft herhaaldelijk laten zien dat zij absoluut niet bereid, en niet in staat is, om te leren van haar fouten uit het verleden en is voorbestemd om door te gaan met het verspillen van geld en het geven van verwerpelijke adviezen op basis van de corrumperende invloed van Big Pharma en Bill Gates.

9. Geen verbinding met de bevolking

De afgevaardigden van de World Health Assembly (Wereldgezondheidsvergadering, het besluitvormende orgaan van de WHO) zijn niet gekozen, niet verantwoordingsplichtig, niet bekend voor de mensen die zij beweren te vertegenwoordigen en hebben totaal geen voeling met de behoeften en wensen van de mensen in hun respectieve landen.

10. Gebrek Aan Transparantie

De WHO werkt in het geheim en is niet transparant. Heel veel van wat de WHO doet blijft verborgen voor de bevolking. Wat we weten is verschrikkelijk. Wat we niet weten kan nogveel erger zijn!

 

  • De WHO is geen democratisch gekozen instantie, maar zij stuurt toch de wereldpolitiek aan omdat zij bepaalt wat de “pandemie-protocollen” zijn.
  • Critici wijzen er al jaren tevergeefs op dat de giften vanuit het bedrijfsleven, waaronder de farmaceutische industrie en van particulieren of stichtingen, buitengewoon veel invloed hebben op de besluitvorming. Dit is de afgelopen tijd alleen maar erger geworden en naar nu blijkt wordt de WHO gebruikt voor een mondiale machtsovername.
  • De WHO werkt niet in het belang van de wereldbevolking, maar behartigt de belangen van haar donateurs!

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.