Geldstromen

Wie betaalt, bepaalt

 

 • De WHO is gekaapt door haar donateurs die de dienst uitmaken.
 • Voorheen was de WHO een logge bureaucratische instantie die haar geld voornamelijk besteedde aan de onkosten die werden gemaakt door de 8000 werknemers – en de administratie van het aantal medische aandoeningen en interventies wereldwijd.
 • In 2022 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie twee keer zoveel geld uit aan salarissen (1,164 miljard dollar) dan aan medische benodigdheden en materialen (551 miljoen dollar).
 • Nu is zij een front geworden voor het bedrijfsleven en voor megalomane donateurs, zoals Bill Gates die de uit zijn op het installeren van een controle maatschappij.
 • Het ‘One health’ programma zal waanzinnig grote winsten en waanzinnig veel macht opleveren voor de donateurs van de WHO.
 • De wereldbevolking staat in een door kunstmatige intelligentie gecontroleerde samenleving een eindeloze reeks Lockdowns en vaccins te wachten.
Globaal overzicht financiële gegevens WHO in 2022
 • De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een netto vermogen van $5,02 miljard.
 • In 2022 had de Wereldgezondheidsorganisatie $4,354 miljard inkomsten en $3,848 miljard uitgaven, met een netto overschot van $506 miljoen.
 • Vrijwillige bijdragen (3,656 miljard dollar) vormden 84% van de inkomsten van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2022. Aan deze bijdragen zijn “voorwaarden” verbonden door de donoren.
 • De 194 lidstaten droegen in totaal 496 miljoen dollar bij aan beoordeelde bijdragen.
 • De bijdragen van de lidstaten waren minder dan het netto-overschot!
 • De Verenigde Staten “schonken” nog eens 739 miljoen dollar boven op hun verplichte bijdrage.
 • Bijna 35% van de uitgaven (1,337 miljard dollar) ging naar “Contractuele diensten”.
 • Meer dan 30% van de uitgaven (1,062 miljard dollar) ging naar de 8.851 personeelsleden van de Wereldgezondheidsorganisatie die elk gemiddeld 120.000 dollar verdienden.
 • Slechts 13% van de uitgaven (511 miljoen dollar) ging naar medische benodigdheden en materialen.
 • De reiskosten van de Wereldgezondheidsorganisatie bedroegen in 2022 in totaal 161 miljoen dollar, meer dan het dubbele van het bedrag van 78 miljoen dollar in 2021.
Inkomsten WHO in 2022
 • In 2022 zijn de totale inkomsten van de Wereldgezondheidsorganisatie gestegen tot 4,354 miljard dollar en de uitgaven tot 3,848 miljard dollar. De Verenigde Staten schonken 739 miljoen dollar (boven de vastgestelde bijdragen) die grotendeels ongebruikt bleven en bijdroegen aan het overschot van 506 miljoen dollar van de WHO in 2022.
 • De totale vastgestelde bijdragen (496 miljoen dollar) vertegenwoordigden slechts
  11% van de totale inkomsten in 2022.

 

 

     

Uitgaven WHO in 2022
“Contractuele diensten”

Contractuele diensten bleven de grootste uitgavencategorie in 2022, goed voor $1,337 miljard (35%) van de totale uitgaven. Deze categorie bestaat voornamelijk uit kosten voor het inhuren van deskundigen en dienstverleners om te helpen bij de uitvoering van WHO programma’s. Een gedetailleerde boekhouding van deze uitgaven is niet te vinden.

 

Bureaucratie:

In 2022 ging meer dan 30% van de uitgaven naar de 8.851 medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie die elk gemiddeld $120.000 verdienden.

Bronnen: Klik hier

Wie betaalt bepaalt – dat geldt ook voor de WHO. Critici wijzen er al jaren tevergeefs op dat de giften vanuit het bedrijfsleven, waaronder de farmaceutische industrie en van particulieren of stichtingen, buitengewoon veel invloed hebben op de besluitvorming. Dit is de afgelopen tijd alleen maar erger geworden en naar nu blijkt wordt de WHO gebruikt voor een mondiale machtsovername.

 

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.