International Health Regulations

In het Nederlands vertaald als 'Internationale gezondheidsregelingen' of 'Internationale Gezondheidsvoorschriften'

International Health Regulations

 
De IHR is een juridisch bindende regeling die is gericht op internationale samenwerking om “de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, en er een volksgezondheidsrespons op te geven”.

In december 2022 bleek dat er in het geheim werd gewerkt aan wijzigingen van de IHR.

 

  • De IHR en de Pandemic Treaty zijn de instrumenten waarmee de ongekozen WHO de macht op wereldniveau tracht te centraliseren – met andere woorden: alle landen ter wereld onder de controle van de WHO te brengen.
  • De landen die zich aan die reglementen en het verdrag houden zullen hun soevereiniteit overdragen aan de WHO – dat houdt in dat zij niet meer zelfstandige besluiten kunnen maken in geval van een “noodtoestand” op het gebied van gezondheid.
  • De WHO zal de macht krijgen om voor de hele wereld te bepalen wanneer er sprake is van een nieuwe noodtoestand, bijvoorbeeld een pandemie, om vervolgens wereldwijd het (pandemie)beleid te bepalen.
  • Dit komt neer op een medische werelddictatuur – met aan de top een corrupte, door psychopaten en zakenlieden overgenomen WHO.

 

Video: Korte uitleg van Dr. John Campbell 

 

Wat zijn de Internationale Gezondheidsregelingen?

De Internationale Gezondheidsregelingen (IGR) – voor het eerst aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering in 1969 en voor het laatst herzien in 2005 – is een juridisch bindende regeling die is gericht op internationale samenwerking om “de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, en er een volksgezondheidsrespons op te geven”. In december 2022 bleek dat er in het geheim werd gewerkt aan wijzigingen van de IHR, die in mei 2023 zouden moeten worden ingediend bij de World Health Assembly (Wereldgezondheidsvergadering).

 

Wat houden die wijzigingen in?

In het kort een toename van de macht van de WHO en afname van de rechten en vrijheden van de wereldbevolking.

Indien – zoals het er nu naar uitziet – de amendementen worden aangenomen, kan de WHO naar believen de duimschroeven aandraaien van alle naties ter wereld. De maatregelen, de censuur, de propaganda, de schending van onze grondrechten, het afnemen van onze vrijheden, verplichte vaccins – ALLES zal door de WHO opgelegd kunnen worden. Nationale overheden hebben geen zeggenschap meer over het pandemie-beleid, noch over wie er bepaalt of er wel of niet sprake is van een pandemie.

 

WHA 2022 – waarom weet niemand wat daar al bekokstooft is?

Elk jaar vergadert de World Health Assembly (WHA), het besluitvormende orgaan van de WHO met gedelegeerden van de 194 lidstaten. Welke beslissingen worden daar genomen? Het ontgaat de massa volledig. De hele operatie van de WHO om de macht naar zich toe te trekken gebeurt buiten de reguliere media om. En stapsgewijs – zodat niemand in de gaten heeft hoe kwaadaardig dit plan is?

 

Video: Truthbom

De meeste mensen weten niet dat er op 27 mei 2022 amendementen zijn aangenomen op de Internationale Gezondheidsregeling. Zonder parlementaire procedures? Zonder media-aandacht?

Kan een NIET democratisch gekozen adviesorgaan internationale wetten veranderen ten nadele van de wereldbevolking? Het is onvoorstelbaar, maar dat kan. Sterker nog het is al gebeurd en het gaat weer gebeuren. De stapsgewijze wijzigingen van de Internationale Gezondheids Regelementen beperken onze vrijheden en vertrappen onze rechten, en dit gaat ten koste van ons welzijn en onze gezondheid. Er wordt een Coup die in verschillende fases wordt gepleegd door een adviesorgaan die met behulp van het genereren van heel veel angst en door gesjoemel het voor elkaar krijgt dat adviezen wetten worden. Deze machtsovername is al lang geleden helemaal uitgedacht, en de meeste mensen lopen met open ogen in de val. Snappen (nationale) politici eigenlijk wel hoe het zit? Het is teleurstellend, maar nee – ze snappen het niet en ze willen het niet snappen.


WHO-deskundige James Roguski volgt de ontwikkelingen van de wijzigingen op de Internationale Gezondheidsregelingen op de voet en licht weer een tipje van de sluier op. Informeer uzelf en kijk de hele video. Het begin is een beetje taai, maar de “spelregels van de maffia” worden steeds duidelijker.

 

De Tijdscodes staan hieronder:

00:41 27 mei 2022 veranderingen doorgevoerd in IHR
01:52 Wie is Richard Visek?
03:07 Brief met vragen aan Visek
03:36 Moet de senaat geraadpleegd worden voor het verdrag of niet?
05:55 Video van aannemen wijzigingen op de IHR op 27 mei 2022
12:54 Staatssecretaris moet geconsulteerd worden alvorens wijziging verdrag
13:42 Wie was er geautoriseerd om over wijzigingen in de IHR te onderhandelen?
16:59 Is er instemming van de senaat nodig of niet?
18:41 Moet de president tekenen voor autorisatie van de wijzigingen?
19:24 Artikel 61: opting out
20:21 Bedenktijd van 18 maanden naar 10 maanden.
21:12 Wisten de betreffende Congrescommissies van de onderhandelingen af?
21:42 Is het advies en de instemming van de senaat vereist om de wijzigingen te laten gelden in de VS?
24:06 Samenvatting van het voorgaande.
27:18 Waarom is het zoals het is?
28:08 194 ongekozen, niet aansprakelijke, onbekende mensen bekonkelen verdragen in achterkamertjes van het Palace of Nations en keuren zonder slag of stoot van alles goed.

 

 

Volg de ontwikkelingen

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Wij publiceren artikelen op ons blog om u te informeren. Er zijn een aantal (Engelstalige) bronnen die we aanbevelen.

1. James Roguski

Het blog van onderzoeksjournalist James Roguski is uitstekend. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij vertalen veel van zijn artikelen, maar als u de Engelse taal machtig bent abonneer u op het blog van James Roguski en u ontvangt de laatste ontwikkelingen in uw mailbox.

Abonneer uzelf: Blog James Roguski

 

2. Childrens Health Defense

De Amerikaanse organisatie Childrens Health Defense produceert elke week een podcast met Myrel Nass, Onderzoeksjournalist James Corbett en WHO-expert James Roguski. In de onderstaande aflevering bespreken zij bijvoorbeeld hoe de juridischeambtenaar van de WHO probeert regels te herinterpreteren en IGR-wijzigingen door te voeren zonder dat het publiek hiervan op de hoogte is.

 

Korte inhoud van bovenstaande video

Maak kennis met Steve Solomon – juridisch hoofdmedewerker bij de WHO. Nadat tijdens de vijfde bijeenkomst van de WGIHR bekend werd dat de groep hun deadline niet zou halen, kwam Solomon tussenbeide om artikel 55 opnieuw te interpreteren in wat een poging lijkt om te voorkomen dat het publiek de amendementen te zien krijgt voordat ze worden aangenomen. Zijn deze ‘onderhandelingen’ over de amendementen op de IGR en het pandemieakkoord eigenlijk alleen maar rookgordijnen en theater, bedoeld om het publiek te laten denken dat er een soort democratisch proces aan de gang is – terwijl de digitale bioveiligheidsstaat al om ons heen wordt opgebouwd? Dr. Meryl Nass, James Corbett en James Roguski ontrafelen de leugens en waarschuwen ons waarom het tijd is om heel alert te zijn!

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.