Pandemic Treaty

Pandemieverdrag

 
Het ‘International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness Reaction and Response’ wordt afgekort tot ‘Pandemic Treaty’ – en in het Nederlands vertaald als ‘Pandemieverdrag’.

Video: Korte uitleg van Dr. John Campbell 
Flowchart: Hoe het zal gaan als het pandemieverdrag wordt ondertekend
 

Vertaling van tekst op het plaatje: De WHO kondigt een gezondheidscrisis af (of een klimaatcrisis) => Zij bepalen dat alle burgers in een land of regio gevaccineerd moeten worden => Het pandemieverdrag geeft hen volledige controle over alle overheden => Lokale politie/militairen moeten die verplichtingen handhaven=> Als overheden weigeren om mee te werken => VN-troepen kunnen op uw grondgebied worden ingezet om de bevolking op te pakken en gedwongen te vaccineren => Eenmaal ondertekend zullen we in een permanente noodtoestand verkeren en zullen zij uw regering voor altijd onder controle hebben.

Stop het verdrag.

De bedoeling is één wereld regering.

In dit scenario is de rol van kunstmatige intelligentie niet meegenomen. Het grootste gevaar zit hem waarschijnlijk niet in de politie, ME of VN-troepen, maar in de camera’s die door het hele land zijn geplaatst, de Europese Digitale Identiteit, het vervolg op de QR-code, de CBDC die de controle over ons geld gaat afnemen etc.

Wat is het pandemieverdrag?

Het Pandemieverdrag is een voorgestelde internationale overeenkomst om de “preventie, paraatheid reactie en respons” op pandemieën te verbeteren.

Wat is de officiële reden om het pandemieverdrag op te zetten?

25 deskundigen, waaronder Mark Rutte stellen dat de COVID-19 pandemie “ernstige beperkingen in zowel de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) als de institutionele capaciteiten van de WHO heeft blootgelegd”. Er zou een sterker internationaal kader nodig zijn om toekomstige pandemieën te bestrijden.

Hoe kijken critici naar het optreden van de WHO over de afgelopen drie jaar?

De WHO heeft met haar respons op de Covid-19 pandemie volledig gefaald. Zij voorspelde een sterfte aan Covid van 3,4%, wat later slechts 0,095% bleek te zijn voor de leeftijdsgroep 0-69 jaar. Deze groep omvat 74% van de wereldbevolking, en dat betekent dat het overlevingspercentage voor bijna 7,3 miljard mensen 99,905% bedroeg. De WHO adviseerde tégen werkzame middelen zoals hydroxichloroquine en ivermectine, die al tientallen jaren in de praktijk hadden laten zien dat het gebruik ervan veilig is. De WHO drong de wereldbevolking experimentele injecties op die een record aan geregistreerde sterfte en bijwerkingen opleverden. En de Lockdowns hebben onnoemelijke grote schade berokkend op alle vlakken van de samenleving.

Wat is het gevaar van het pandemieverdrag?

Het voorgestelde pandemieverdrag komt feitelijk neer op de poging van de WHO om de 194 lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met het overdragen van hun nationale soevereiniteit aan de WHO. Dit zou gaan via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het “One Health” pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Mocht een natie het niet eens zijn met dit beleid dan zou de WHO het nationale beleid kunnen overrulen.

 

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.